1600 – ἐκπετάννυμι (ekpetannumi)

sträckt ut


Typ:
Grekiska: ἐκπετάννυμι
Med latinska bokstäver:     ekpetannumi
Fonetiskt: ek·pet·an·noo·mee
Ursprung: Från 1537 och a form of 4072
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

stretch forth (1)

Engelsk beskrivning

To spread out, stretch forth.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Men om Israel säger han [i Jes 65:2]:
Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.