1387 – δολιόω (dolioo)

använda till svek


Typ:
Grekiska: δολιόω
Med latinska bokstäver:     dolioo
Fonetiskt: dol·ee·o·o
Ursprung: Från 1386
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

use deceit (1)

Engelsk beskrivning

To deceive, use deceit.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


[Följande citat beskriver människans ondska genom kroppens delar. Munnen illustrerar talet, fötterna handlingar och ögonen det vi ser.] [Munnen:]
Deras strupe är en öppen grav [det de talar stinker och luktar död],
    sina tungor använder de till svek. [Ps 5:10]
De har huggormsgift
    bakom sina läppar. [Ps 140:3]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.