1358 – διορύσσω (diorusso)

bryta sig in


Typ:
Grekiska: διορύσσω
Med latinska bokstäver:     diorusso
Fonetiskt: dee·or·oos·so
Ursprung: Från G1223 och G3736
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

break through (2), "be broken up" (1), "be broken through" (1)

Engelsk beskrivning

To dig through: a house.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
1
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
    där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.
Men det förstår ni att om husbonden visste när på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
Jag vill att ni förstår detta [Jesus ger ännu en liknelse för att illustrera hur viktigt det är att vara vaken]: Om en husägare (familjefar) visste vilken stund (timme) tjuven kom, skulle han inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.