1310 – διαφημίζω (diaphemizo)

sprida rykte om någon, ryktesspridning


Typ:
Grekiska: διαφημίζω
Med latinska bokstäver:     diaphemizo
Fonetiskt: dee·af·ay·mid·zo
Ursprung: Från 1223 och härstammar från 5345
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

spread abroad (one's) fame (1), "be commonly reported" (1), "blaze abroad" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To spread abroad, blaze abroad.
  2. To spread abroad his fame or renown.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Men de [trotsade hans bud och] gick ut och spred ryktet om honom i hela det området. [Varken detta helande eller uppväckandet av Jairus dotter skedde öppet bland folket utan i avskildhet, se Matt 9:23‑25. Det verkar som om Jesus inte ville sprida ryktet om helandena som bekräftade att han var "Davids son", den Messias som skulle komma. Jesus visste att de med våld ville göra honom till kung, se Joh 6:15.]
De tog emot pengarna och gjorde som de blivit instruerade, och detta rykte är spritt bland judarna ända till i dag. [Det var förenat med dödsstraff för en romersk soldat att sova på sitt skift. Det krävdes en stor summa pengar och en säker garanti att inte råka illa ut om vakterna skulle gå med på detta erbjudande.]
Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Det fortsatte att komma folk till honom från alla håll. [Detta är det första av flera tillfällen där Jesus uppmanar den som blivit helad att inte berätta detta, se också Mark 1:34; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9. Här är troligtvis anledningen att mannen ska följa lagen. En annan orsak är att uppmärksamheten kring undren skulle leda till att folket ville göra honom till kung med våld, se Joh 6:15. Det sker vid flera tillfällen och sensation kring Jesus tvingar honom att dra sig undan till öde platser.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.