1253 – διάκρισις (diakrisis)

bedömande, skiljade mellan


Typ:
Grekiska: διάκρισις
Med latinska bokstäver:     diakrisis
Fonetiskt: dee·ak·ree·sis
Ursprung: Från 1252
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

discerning (1), "discern" (1), "disputation" (1)

Engelsk beskrivning

A distinguishing, discerning, judging.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


[Paulus börjar med att rikta sig till de "starka" som har det största ansvaret när det finns åsiktsskillnader.] Den som är svag i tron ska ni välkomna [in i gemenskapen] utan att kritisera (tvista över, fördöma) hans åsikter (göra honom villrådig med diskussioner).
Till en annan att utföra kraftgärningar (mirakler, tecken, under).
Till en annan profetisk klarsyn [gåvan att förstå och förmedla Guds vilja och syfte].
Till en annan att skilja (ha förmåga att urskilja, särskilja) mellan andar.
Till en annan olika sorters språk (tungotal),
Till en annan uttydning av (förmågan att förklara) [sådana] språk (tungotal).
Den fasta födan är till för vuxna [andligt mogna], för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. [Avgöra om det som undervisas kommer från Guds ord, se Heb 13:9.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.