1200 – δεσμοφύλαξ (desmophulax)

fångvaktare


Typ:
Grekiska: δεσμοφύλαξ
Med latinska bokstäver:     desmophulax
Fonetiskt: des·mof·oo·lax
Ursprung: Från 1199 och 5441
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

keeper of the prison (2), "jailor" (1)

Engelsk beskrivning

A keeper of a prison, a jailor.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga.
Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. [Straffet för att ha låtit fångar fly var avrättning genom tortyr, se Apg 12:18‑19. Fångvaktaren tog hellre sitt eget liv.]
Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade: "Domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid!"Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.