1123 – γραπτός (graptos)

skrivet


Typ:
Grekiska: γραπτός
Med latinska bokstäver:     graptos
Fonetiskt: grap·tos
Ursprung: Från 1125
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

written (1)

Engelsk beskrivning

Written.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Det visar ju att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Deras samveten vittnar också om detta, och deras tankar (då man väger olika argument för att ta moraliska beslut) kommer att anklaga eller försvara demGrekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.