1089 – γεύομαι (geuomai)

smaka, äta


Typ:
Verb
Grekiska: γεύομαι (geuomai)
Uttal: ghyoo-om-ahee
Talvärde: 529 (3 + 5 + 400 + 70 + 40 + 1 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Ett rotord
Användning: 15 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till geuomai :

בָּלַעbalaH1104sluka
טָעַםtaamH2938smaka, provsmaka, bedömma, avgöra
לָעַטlaatH3938glufsa i sig, svälja ner, sluka, äta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

taste (12), "eat" (3)

Engelsk beskrivning

  1. To taste, to try the flavour of.
  2. To taste.
    1. i.e. perceive the flavour of, partake of, enjoy.
    2. To feel, make trial of, experience.
  3. To take food, eat, to take nourishment, eat.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
aorist medium-dep. inf. aorist medium-deponent infinitiv
-2
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
aorist medium-dep. part. aorist medium-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-2
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
pl. tredje person pluralis
-3
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (15 st i TR)


Matteusevangeliet (2)

"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike."
[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]
gav de honom vin blandat med galla [myrra, se Mark 15:23], men när han smakat det ville han inte dricka det.
[Enligt Talmud ska en person som leds ut för att bli dödad ges vin blandat med myrra för att lindra smärtan (Ords 31:6). Jesus nekar detta erbjudande som skulle ha minskat smärtan. Matteus nämner att i denna dryck fanns även galla (gr. chole), troligtvis i form av bitar av någon giftig ört, se Ps 69:22. Det motsvarande hebreiska ordet (rosh) används även för ormgift. Senare erbjuds Jesus vanligt surt vin som han däremot tar emot (Mark 15:36; Luk 23:36; Joh 19:30). Detta andra vin gör att han är vid medvetande längre, och lidandet förlängs.]

Markusevangeliet (1)

Jesus sa till dem: "Jag säger er sanningen, några av dem som står här ska inte smaka (möta) döden innan de har sett att Guds kungarike kommit i [dess] kraft."
[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Mark 9:2–8. Det kan knappast vara en förutsägelse av Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar när han skulle upprätta riket, men Jesus bad dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]

Lukasevangeliet (2)

Jag säger er sanningen: Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike."
[Möjliga förklaringar på denna vers är att det syftar på pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se Luk 9:28–36. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk på att veta tiden för detta, se Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom på svar när han skulle upprätta riket, men Jesus bad dem att hellre fokusera på att vara använda här och nu, se Apg 1:6–8.]
För jag säger er att ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid.' "

Johannesevangeliet (2)

Bröllopsvärden smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Han visste inte varifrån det kom, men det gjorde tjänarna som öst upp vattnet. Då kallade han på brudgummen
Judarna sa till honom: "Nu förstår vi (har vi en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att du har en ond ande. Både Abraham och profeterna har dött, ändå säger du att vem som helst som väljer att hålla ditt ord, han ska aldrig i evighet se döden.

Apostlagärningarna (3)

Han blev då hungrig [vilket var ovanligt] och ville ha något att äta. [På vardagar åt man två gånger, ett morgonmål och ett större mål mat på sen eftermiddag.] Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning (gr. ekstasis).
Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala förtroligt (gr. homileo) länge [här används ett annat ord än i vers 7. Paulus delar sitt hjärta på ett personligt sätt, och församlingen lyssnar också annorlunda nu efter händelsen med Eutychos], ända till gryningen, och begav sig sedan i väg.
De gick till översteprästerna och de äldste och sa: "Vi har svurit en strikt ed (som involverar en gudomlig förbannelse) att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus.

Kolosserbrevet (1)

[Man säger:]
"Hantera det inte (befatta dig inte med det)!"
"Smaka det inte!"
"Vidrör det inte ens!"
[Dessa tre verb ger en ökad begränsning med klimax i att inte ens röra vid en viss sorts mat eller kött, som förbuden troligen syftade på, se vers 16. Detta kan ha varit välkända fraser som vissa grupperingar använde sig av. Paulus citerade ofta citat från falska lärare, se t.ex. 1 Kor 7:1; 10:23.]

Hebreerbrevet (3)

Men vi ser Jesus, som för en kort tid hade lägre rang än änglarna, men nu är krönt med härlighet och ära på grund av sitt lidande och sin död, så att han genom Guds nåd smakade (upplevde) döden för alla.
Det är omöjligt för dem som
en gång blivit upplysta,
smakat den himmelska gåvan,
fått del av den helige Ande,
smakat Guds goda ord [gr. rhema – specifikt ord levandegjort av den helige Ande],
och den kommande tidsålderns krafter,

1 Petrusbrevet (1)

ni har [ju redan] "smakat (upplevt) att Herren är god" [Ps 34:9]. [Det första verbet "lägg bort" är i formen medium, en verbform som varken finns i det svenska eller engelska språket. Vi är vana att använda verbformerna aktiv (jag gör något) och passiv (något görs åt mig). Grekiskan har däremot ytterligare en form mellan dessa två som just därför kallas "middle" på engelska, medium på svenska. Denna form är en kombination av den aktiva och passiva formen. Det jag "aktivt" gör är viktigt eftersom jag "passivt" kommer att påverkas. Att just den formen används här förstärker hur själva drivkraften för att lägga bort ondskan kommer från en hunger och törst efter Gud. De fyra verben är:
"lägg bort" – medium, en självpåverkande handling "längta efter" – aktiv imperativ, huvudverbet och själva uppmaningen "växa upp" – subjunktiv passiv, ett möjligt resultat "smakat" – indikativ, något verkligt som har hänt.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.