0853 – ἀφανίζω (aphanizo)

vanställa, förstöra, försvinna, gå under


Typ:
Verb
Grekiska: ἀφανίζω (aphanizo)
Uttal: af-an-id-zo
Talvärde: 1369 (1 + 500 + 1 + 50 + 10 + 7 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0852
Användning: 5 ggr i NT

Ursprung

Från G0852:

ἀφανήςaphanesG0852dolt

Ordstam

Ord med aphanizo som rot:

ἀφανισμόςaphanismosG0854försvinnande

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till aphanizo :

אַ֫יִןajinH0369ingen, inget
אָשַׁםashamH0816skuld, göra sig skyldig till
בָּעַרbaarH1197abrinna, beta av
גָּמָאgamaH1572dricka, svälja
גָּרַשׁgarashH1644driva ut, driva bort
הָמַםhamamH2000orsaka panik, förvirra
הָרַגharagH2026döda
חָבַלchavalH2254ata i pant
חָרַםcharamH2763aförinta
יָשַׁםjashamH3456bli öde
כָּחַדkachadH3582dölja, gömma
כָּלָהkalahH3615fullborda
כָּרַתkaratH3772skära, göra ett snitt, sluta ett förbund
נָתַץnatatsH5422riva ner
סוּףsofA5487gå i uppfyllelse
סָפָהsafahH5595utplåna, förgås
עָבַדavadH5647tjäna, bruka, odla
עָוַתavatH5791böja, göra krokigt, förvränga, pervertera
צָמַתtsamatH6789förinta, försvinna
שָׁבַתshavatH7673aupphöra
שָׁחַתshachatH7843fördärva, förgöra, ödelägga
שָׁמַדshamadH8045förstöra, fördärva
שָׁמֵםshamemH8074bli öde

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

corrupt (2), "disfigure" (1), "perish" (1), "vanish away" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To snatch out of sight, to put out of view, to make unseen.
  2. To cause to vanish away, to destroy, consume.
  3. To deprive of lustre, render unsightly.
    1. To disfigure.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist pass. imp. aorist passiv imp.
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


3
1
1
Totalt    5

Referenser (5 st i TR)


Matteusevangeliet (3)

"Och när ni fastar [under tider då ni väljer att fasta], var [då] inte som hycklarna [de skenheliga som bara agerar som skådespelare]. För de ser dystra ut och vanställer sitt utseende för att visa människorna att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.

Apostlagärningarna (1)


'Se, ni föraktare,
häpna och gå under:
jag gör en gärning i era dagar,
en gärning ni aldrig kommer att tro
när den berättas för er.' " [När Stefanos höll en liknande predikan i Jerusalem var Paulus en av dem som avbröt honom innan han fick avsluta sitt tal, se Apg 7:53–54.]

Jakobs brev (1)

Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.