0853 – ἀφανίζω (aphanizo)

vanställa, förstöra, försvinna, gå under


Typ:
Grekiska: ἀφανίζω
Med latinska bokstäver:     aphanizo
Fonetiskt: af·an·id·zo
Ursprung: Från G0852
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

corrupt (2), "disfigure" (1), "perish" (1), "vanish away" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To snatch out of sight, to put out of view, to make unseen.
  2. To cause to vanish away, to destroy, consume.
  3. To deprive of lustre, render unsightly.
    1. To disfigure.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
1
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


"Och när ni fastar [under tider då ni väljer att fasta], var [då] inte som hycklarna [de skenheliga som bara agerar som skådespelare]. För de ser dystra ut och vanställer sitt utseende för att visa människorna att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
    där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.

'Se, ni föraktare,
    häpna och gå under:
jag gör en gärning i era dagar,
    en gärning ni aldrig kommer att tro
    när den berättas för er.' "[När Stefanos höll en liknande predikan i Jerusalem var Paulus en av dem som avbröt honom innan han fick avsluta sitt tal, se Apg 7:53–54.]
Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.