0806 – ἀσφαλῶς (asphalos)

med säkerhet, noga


Typ:
Grekiska: ἀσφαλῶς
Med latinska bokstäver:     asphalos
Fonetiskt: as·fal·oce
Ursprung: Från 804
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

safely (2), "assuredly" (1)

Engelsk beskrivning

Safety (so as to prevent escape), assuredly.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Förrädaren (den som skulle utlämna) hade kommit överens med dem om ett tecken och sagt: "Den som jag kysser är det, grip honom och för bort honom under säker bevakning." [Den dåtida vanliga hälsningen med en kyss som beskrev respekt och vördnad blev här ett tecken för svek.]
Så låt därför hela Israels hus säkert veta (genom egen personlig erfarenhet klart känna till) att honom gjorde Gud till både Herre och Smord (Messias, Kristus) [Guds utvalde och smorde Kung] – denne Jesus som ni korsfäste."
De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.