0732 – ἄῤῥωστος (arrhostos)

sjuka


Typ:
Grekiska: ἄῤῥωστος
Med latinska bokstäver:     arrhostos
Fonetiskt: ar·hroce·tos
Ursprung: Från 1 (som en negativ partikel) och a presumed derivative of 4517
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

sick (2), "sick folk" (1), "be sick" (1), "sickly" (1)

Engelsk beskrivning

Without strength, weak, sick.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
3
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


När Jesus gick i land [på en plats som i normala fall skulle varit relativt öde] såg han en stor folkskara. Han blev djupt rörd av medömkan över dem och botade dem som var sjuka.
Han kunde inte göra någon kraftgärning där, förutom att lägga händerna på några sjuka (svaga) och hela dem.
De drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.
och de ska plocka upp (lyfta undan) ormar [bokstavligt ormar, eller bild av djävulen]. Om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem, och när de lägger händerna på de sjuka (de som är helt utan styrka, svaga) ska dessa bli friska.

Därför finns det många svaga (sköra, orkeslösa) och sjuka (utan styrka på grund av sjukdom) bland er,
    och ganska många har somnat in [i dödens vila]. [I en församling där inte Guds kärlek råder mellan de troende försvinner Guds beskydd. Bönen om under och tecken i Apg 4:30 besvaras först i Apg 5:12, efter det att Ananias och Safiras hyckleri hade avslöjats, se Apg 5:1‑11.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.