0669 – ἀποφθέγγομαι (apophtheggomai)

att tala, tala ut, säga


Typ:
Grekiska: ἀποφθέγγομαι
Med latinska bokstäver:     apophtheggomai
Fonetiskt: ap·of·theng·om·ahee
Ursprung: Från 575 och 5350
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

utterance (1), "speak forth" (1), "say" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To speak out, speak forth, pronounce.
    1. Not a word of everyday speech but one "belonging to dignified and elevated discourse".


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


De blev alla uppfyllda av den helige Ande och började tala andra språk (tungor, andra språk än sitt modersmål), allteftersom Anden gav dem ord för ord (klart och tydligt uttal, ord inspirerade av Gud). [Platsen där de var samlade specificeras inte mer än att ordet "hus" anges i vers 2. Jesus hade sagt till dem att inte lämna Jerusalem, se Apg 1:4, så de är någonstans i staden. De hade för vana att träffas i den övre salen, se Apg 1:13. Även om ordet för "hus" är en ovanlig benämning på templet eller någon av dess pelarhallar, så kan ordet användas så, se Apg 7:47. Om de inte var i templet så var de i alla fall nära, eftersom folket var samlade där under högtiden klockan nio på morgonen för den första bönen, se Apg 2:6, 15. Utgrävningar vid södra ingången av templet visar hur det fanns en stor mängd stora bassänger, mikveh på hebreiska. Innan en pilgrim gick in i templet krävdes ett reningsbad i en sådan dopgrav. Om platsen är i någon av pelarhallarna eller vid någon av templets ingångar förklarar det praktiskt hur 3 000 personer kunde höra Petrus predika och senare bli döpta, se Apg 2:41.]
Tillsammans med de elva trädde Petrus fram, höjde sin röst och tog till orda (högt och ljudligt, inte med ett vardagligt språk utan på ett välartikulerat, precist sätt): "Ni män från Judéen och invånare i Jerusalem, detta bör ni känna till (jag vill att ni ska förstå detta), lyssna nu noga på mina ord.
Men Paulus svarade: "Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.