0580 – ἀποβολή (apobole)

förlora, missta


Typ:
Grekiska: ἀποβολή
Med latinska bokstäver:     apobole
Fonetiskt: ap·ob·ol·ay
Ursprung: Från 577
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

loss (1), "casting away" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Rejection, repudiation.
    1. To throw away from one's self, cast off, repudiate.
  2. A losing, a loss.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Men nu uppmanar jag er att fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under.
För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.