0446 – ἀνθύπατος (anthupatos)

prokonsul


Typ:
Grekiska: ἀνθύπατος
Med latinska bokstäver:     anthupatos
Fonetiskt: anth·oo·pat·os
Ursprung: Från 473 och a superlative of 5228
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

deputy (4)

Engelsk beskrivning

  1. A proconsul.
    1. The emperor Augustus divided the Roman provinces into senatorial and imperial. The former were governed by proconsuls; the later by legates of the emperor, sometimes called propraetors.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


4
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


Han fanns nära [var associerad med] Cyperns prokonsul Sergius Paulus som var en förståndig (intelligent) man. [Sergius Paulus hade den högsta romerska befattningen på ön. Lukas använder de exakta romerska termerna som varierade från plats till plats och årtionde från årtionde. Cypern hade blivit en prokonsulär provins med en prokonsul under den fjärde romerske kejsaren Claudius regeringstid, år 41-54 e.Kr. Tidigare hade ön varit styrd av en propraetor.] Sergius Paulus kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord.
Men [Barjesus som också kallade sig] Elymas, trollkarlen – som namnet betyder – gick emot dem och försökte hindra prokonsulen från att komma till tro. [Elymas härstammar från arabiskans "vis man" eller arameiskans ord för "drömtydare" – -båda orden beskriver någon som kan se in i framtiden. Han sysslade med ockult spiritism. Ett liknande exempel är trollkarlen Simon i Samarien, se Apg 8:9‑13, 18‑24.]
När prokonsulen såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära (undervisning).
Samtidigt som Gallio var prokonsul över [den romerska provinsen] Achaia gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus. [Inskriptioner bekräftar att Gallio var ståthållare 51-52 e.Kr. Dessa händelser utspelade troligen sig i slutet på sommaren år 51 e.Kr.] Man förde honom till domstolen [Grekiska bema, som var en upphöjd plattform mitt på stadens centrala torg och marknadsplats, gr. agora.]
Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon, så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.