0393 – ἀνατέλλω (anatello)

gå upp, uppstiga, framträda


Typ:
Grekiska: ἀνατέλλω
Med latinska bokstäver:     anatello
Fonetiskt: an·at·el·lo
Ursprung: Från 303 och basen av 5056
Användning: 9 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

be up (2), "rise" (2), "spring up" (1), "make rise" (1), "at the rising of" (1), "spring" (1), "arise" (1)

Engelsk beskrivning

 1. Rise.
  1. To cause to rise.
   1. Of the earth bring forth plants.
  2. To rise, arise, to rise from, be descended from.
   1. Of sun moon and stars).


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (9 st i TR)


Det folk som sitter i mörker
    har sett ett stort ljus,
över dem som sitter i dödsskuggans land
    har ett ljus gått upp. [Matteus citerar fritt från Jesajas profetiska ord om Messias skrivna 700 f.Kr. Han ändrar citatet från "vandrar" till "sitter" som beskriver en än större uppgivenhet och apati än i Jesajas dagar.]
Då visar ni att ni är er himmelske Faders barn, för han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda, och låter regnet falla över både rättfärdiga och orättfärdiga.
Men när solen steg upp förbrändes de,
    och eftersom de inte hade någon rot torkade de bort.
Men när solen steg upp förbrändes de,
    och eftersom de inte hade någon rot torkade de bort.
Mycket tidigt på morgonen på veckans första dag (söndag), kom de till graven, redan vid soluppgången. [De startade antagligen redan när det var mörkt från Betania, ca tre kilometer utanför Jerusalem.]
Han sade också till folket: "När ni ser ett moln stiga i väster [över Medelhavet] säger ni genast att det blir regn, och det blir så.
Det är tydligt att vår Herre har kommit ur Juda stam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen. [Jesus kommer från Juda stam, se Matt 1:2; Luk 3:33. När Jakob välsignar och profeterar över sina söner i 1 Mos 49 ges fler detaljer kring varför Juda räknas som den förstfödde. Förstfödslorätten togs från Ruben eftersom han låg med sin fars bihustru. Den gick förbi Simeon och Levi på grund av deras grymhet när de mördade en hel by efter att Dina hade våldtagits. Därför blev Juda räknad som förstfödd. En strof i välsignelsen från vers 10 pekar tydligt på Jesus: "Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga."]
Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, dess blommor faller av, dess skönhet förgår. Så ska även den rike vissna bort mitt i all sin strävan.
Och vi har också profeternas mycket pålitliga ord. [Förutom Petrus ögonvittnesberättelse på förklaringsberget har vi alla profetiorna i Gamla testamentet som vittnar om att Jesus skulle komma.] Ni gör helt rätt i att ständigt undersöka (ta fasta på, ge akt på) profetiorna, de lyser som en lampa på en mörk (moraliskt förmörkad) plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan [Jesus] går upp i era hjärtan.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.