0242 – ἅλλομαι (hallomai)

hoppa upp, resa sig upp, flöda fram


Typ:
Grekiska: ἅλλομαι
Med latinska bokstäver:     hallomai
Fonetiskt: hal·lom·ahee
Ursprung: Mediumform från ett primärt verb
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

leap (2), "spring up" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To leap.
  2. To spring up, gush up: of water.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Men den som har druckit av det vatten som jag ger ska aldrig, nej aldrig, bli törstig igen. Det vatten jag ger ska bli en källa inom honom med vatten som kontinuerligt flödar fram till evigt liv [Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet]."
Mannen flög upp och stod upprätt. [Ordet "flög upp" kan betyda att han "hoppade upp", men troligare är det en referens på hur snabbt han kom på fötter.] Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt, hoppade och prisade Gud.
sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben!" Då hoppade han upp och började gå omkring.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.