0065 – ἀγριέλαιος (agrielaios)

tillhörande ett vildolivträd


Typ:
Grekiska: ἀγριέλαιος
Med latinska bokstäver:     agrielaios
Fonetiskt: ag·ree·el·ah·yos
Ursprung: Från 66 och 1636
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

wild olive tree (1), "olive tree which is wild" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Of or belonging to the oleaster or wild olive.
  2. The oleaster, wild olive tree.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot,
För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? [Varför väljer Paulus att använda ett olivträd för sin bild? Trädet är en symbol på fred. Efter syndafloden när Noa skickar ut duvan kommer den tillbaka med en kvist från just ett olivträd, se 1 Mos 8:11. Runt Medelhavet, och speciellt i Israel, är olivträdet det viktigaste av alla träd eftersom dess frukt, olivoljan, är källan till mat, ljus, hygienartiklar och helande.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.