5536 – χρῆμα (chrema)

rikedom, pengar


Typ:
Substantiv
neut.
Grekiska: χρῆμα (chrema)
Uttal: khray-mah
Talvärde: 749 (600 + 100 + 8 + 40 + 1)    ord med samma talvärde
Ursprung: A primitive word
Användning: 6 ggr i NT

Ordstam

Ord med chrema som rot:

παραχρῆμαparachremaG3916på en gång
χρηματίζωchrematizoG5537varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till chrema :

דָּבָרdavarH1697ord, uttalande, sak, ting, föremål
כֶּ֫סֶףkesefH3701silver, pengar
מְחִירmechirH4242pris
נָכֵהnachehH5223förlamad
רְכוּשׁrechoshH7399ägodelar, tillhörigheter, egendom

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

money (4), "riches" (3)

Engelsk beskrivning

  1. A thing, a matter, affair, event, business.
    1. Spec. Money, riches.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
-3
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
-1
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
-1
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


1
1
4
Totalt    6

Referenser (6 förekomster i 6 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.