5263 – ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi)

visa, varna, intala


Typ:
Verb
Grekiska: ὑποδείκνυμι (hupodeiknumi)
Uttal: hoop-od-ike-noo-mee
Talvärde: 1089 (400 + 80 + 70 + 4 + 5 + 10 + 20 + 50 + 400 + 40 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5259 och G1166
Användning: 6 ggr i NT

Ursprung

Från G5259 och G1166:

δεικνύωdeiknuoG1166visa
ὑπόhupoG5259av

Ordstam

Ord med hupodeiknumi som rot:

ὑπόδειγμαhupodeigmaG5262exempel

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till hupodeiknumi :

בִּיןbinH0995åtskilja, förstå, ge akt på
חֲוָהchavahA2324visa
יְדַעjedaA3046veta
יָרָאjaraH3384askjuta
נָגַדnagadH5046berätta, lyfta fram något, upplysa, tala om
סָפַרsafarH5608aräkna, återge, berätta, förklara, visa upp
רָאָהraahH7200se
שָׂכַלsachalH7919aha insikt, agera vist, vara vis, ge akt på, ha framgång

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

show (3), "warn" (2), "forewarn" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To show by placing under (i.e. before) the eyes.
  2. To show by words and arguments, i.e. to teach.
  3. To show by make known future things.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


1
3
2
Totalt    6

Referenser (6 förekomster i 6 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.