5243 – ὑπερηφανία (huperephania)

stolthet, högmod


Typ:
Substantiv
Grekiska: ὑπερηφανία (huperephania)
Uttal: hoop-er-ay-fan-ee-ah
Talvärde: 1155 (400 + 80 + 5 + 100 + 8 + 500 + 1 + 50 + 10 + 1)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5244
Användning: 1 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till huperephania :

בֶּ֫צַעbetsaH1215orätt vinning, gagn, vinning
גָּאוֹןgaonH1347högmod, mäjestät
זָדוֹןzadonH2087stolt
רוּםromH7312höjd
שָׁאוֹןshaonH7588larm, dån, tumult, fördärv

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

pride (1)

Engelsk beskrivning

  1. Pride, haughtiness, arrogance.
  2. The character of one who, with a swollen estimate of his own powers or merits, looks down on others and even treats them with insolence and contempt.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
N-NSFSubstantiv Nominativ Singular Feminin -2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Referenser (1 st i TR)


Markusevangeliet (1)

äktenskapsbrott [plural] (en gift person som är otrogen i sitt äktenskap),
begär [plural] (girighet efter mer och mer materiell rikedom),
ondska [plural] (alla sorters destruktiv ondska som vill sin egen och andras undergång), svek (bedrägeri),
lösaktighet (lättsinnighet på alla områden i livet),
avund (ordagrant "ont öga", beskriver någon som i missunnsamhet aktivt söker efter tillfälle att orsaka problem för andra),
hädelse (smädande, hårt föraktfullt tal),
stolthet (högmod mot Gud och andra människor)
och dårskap (oförstånd, dumdristighet).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.