4097 – πιπράσκω (piprasko)

sälja


Typ:
Verb
Grekiska: πιπράσκω (piprasko)
Uttal: pip-ras-ko
Talvärde: 1291 (80 + 10 + 80 + 100 + 1 + 200 + 20 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: A reduplicated och prolonged form of prao (prah·o, which occurs only as an alternate in certain tenses), contracted från perao (to traverse, från basen av G4008)
Användning: 9 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till piprasko :

מָכַרmacharH4376sälja
נָכַרnacharH5234akänna igen

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

sell (9)

Engelsk beskrivning

  1. To sell.
    1. Of price, one into slavery.
    2. Of the master to whom one is sold as a slave.
  2. Metaphor.
    1. Sold under sin, entirely under the control of the love of sinning.
    2. Of one bribed to give himself up wholly to another's will.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
-3
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
-1
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
genitiv pl. neutrum genitiv pluralis neutrum
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (9 förekomster i 9 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.