4061 – περιτομή (peritome)

omskärelse


Typ:
Substantiv
fem.
Grekiska: περιτομή (peritome)
Uttal: per-it-om-ay
Talvärde: 613 (80 + 5 + 100 + 10 + 300 + 70 + 40 + 8)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4059
Användning: 36 ggr i NT

Ursprung

Från G4059:

περιτέμνωperitemnoG4059omskära

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till peritome :

מוּלmolH4135aomskära
מוּלָהmolahH4139omkärelse

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

circumcision (35), "circumcised" (1)

Engelsk beskrivning

 1. Circumcised.
  1. The act or rite of circumcision, "they of the circumcision" is a term used of the Jews.
   1. Of Christians gathered from among the Jews.
   2. The state of circumcision.
  2. Metaphor.
   1. Of Christians separated from the unclean multitude and truly consecrated to God.
   2. The extinction of passions and the removal of spiritual impurity.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
-7
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
-5
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
-15
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
-9


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (36 förekomster i 32 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.