4060 – περιτίθημι (peritithemi)

sätta omkring, klä på, hänga på


Typ:
Verb
Grekiska: περιτίθημι (peritithemi)
Uttal: per-ee-tith-ay-mee
Talvärde: 572 (80 + 5 + 100 + 10 + 300 + 10 + 9 + 8 + 40 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4012 och G5087
Användning: 8 ggr i NT

Ursprung

Från G4012 och G5087:

περίperiG4012omkring, runtom
τίθημιtithemiG5087sätta, lägga

Ordstam

Ord med peritithemi som rot:

περίθεσιςperithesisG4025hänge

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till peritithemi :

אָמֵץametsH0553bli stark, göra hård, att styrka, förhärda, bli frimodig
גָּדַלgadalH1431växa, bli stor, göra stor, bli mäktig, bli fullvuxen
הָיָהhajahH1961vara, bli, komma till stånd
חָבַשׁchavashH2280sadla, vira runt, binda, fästa, klä
יָרַשׁjarashH3423ärva, inta, överta, besätta
כָּבֵדkavedH3513ära, hedra, skumma, svår, förhärda
כָּהַןkahanH3547tjänstgöra
כָּלִילkalilH3632hel
לָבֵשׁlaveshH3847klä på
נָשָׂאnasaH5375lyfta, bära, flytta
נָתַןnatanH5414ge
עָבַדavadH5647tjäna, bruka, odla, arbeta, hålla gudstjänst
עָדָהadahH5710apassera
עָזַקazaqH5823gräva upp
צָנַףtsanafH6801vira, rulla ihop
קָשַׁרqasharH7194konspirera
שׁוּבshovH7725återvända, bemöta
שׂוּםsomH7760asätta, lägga, göra

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

put on (3), "put upon" (1), "set about" (1), "put about" (1), "bestow upon" (1), "hedge around + 5318" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To place around, set about.
  2. To put on a garment.
  3. To put or bind a thing around another.
  4. To present, to bestow, confer, a thing upon one.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-2
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (8 förekomster i 8 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.