4059 – περιτέμνω (peritemno)

omskära


Typ:
Verb
Grekiska: περιτέμνω (peritemno)
Uttal: per-ee-tem-no
Talvärde: 1390 (80 + 5 + 100 + 10 + 300 + 5 + 40 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4012 och basen av G5114
Användning: 17 ggr i NT

Ursprung

Från G4012 och basen av G5114:

περίperiG4012omkring, runtom

Ordstam

Ord med peritemno som rot:

ἀπερίτμητοςaperitmetosG0564oomskuren
περιτομήperitomeG4061omskärelse

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till peritemno :

יָהַדjahadH3054att bli jude
כָּרַתkaratH3772skära, göra ett snitt, sluta ett förbund
מוּלmolH4135aomskära
סוּרsorH5493vika av, flytta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

circumcise (18)

Engelsk beskrivning

  1. To cut around.
  2. To circumcise.
    1. Cut off one's prepuce (used of that well known rite by which not only the male children of the Israelites, on the eighth day after birth, but subsequently also "proselytes of righteousness" were consecrated to Jehovah and introduced into the number of his people).
    2. To get one's self circumcised, present one's self to be circumcised, receive circumcision.
    3. Since by the rite of circumcision a man was separated from the unclean world and dedicated to God, the word is transferred to denote the extinguishing of lusts and the removal of sins.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
-2
VERB Verb
2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
-1
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-2
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
-2
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. subj. presens passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (17 förekomster i 15 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.