3822 – παλαιόω (palaioo)

bli gammal, slits ut, föråldrat


Typ:
VERB
Grekiska: παλαιόω (palaioo)
Uttal: pal-ah-yo-o
Talvärde: 992 (80 + 1 + 30 + 1 + 10 + 70 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G3820
Användning: 4 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till palaioo :

בָּלָהbalahH1086bli gammal, slitas ut
יָשֵׁןjashenH3462sova
נָבַלnavalH5034aförakta
עָתַקataqH6275flytta, bege sig

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

wax old (2), "make old" (1), "decay" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To make ancient or old.
    1. To become old, to be worn out.
    2. Of things worn out by time and use.
  2. To declare a thing to be old and so about to be abrogated.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
3
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Lukasevangeliet (1)

Sälj vad ni äger och ge till de fattiga (donera till välgörenhet). Skaffa en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.

Hebreerbrevet (3)

De [himlarna] ska gå under,
    men du ska bestå.
De ska alla nötas ut
    som en mantel (den vanliga ytterklädnaden – gr. himation),
När han talar om något nytt (bättre) [det Nya förbundet], har han därmed förklarat det första [förbundet] föråldrat (utslitet, gammalt). Det som blir gammalt och föråldrat är på väg att (nära att) försvinna. [Templet i Jerusalem blev förstört av romarna 70 e.Kr. Den judiska historikern Josefus skriver att de dagliga offren upphörde 5:e augusti. Uttalandet att det gamla "är på väg att försvinna", och presensformen i Heb 9:6–9, att prästen "tjänar nu" i templet, kan antyda att templet fortfarande stod i Jerusalem när Hebreerbrevet skrevs.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.