2536 – Καϊνάν (Kainan)

Kenan


Typ:
Substantiv
mask.
person
Personer: Kainam
Grekiska: Καϊνάν (Kainan)
Uttal: kah-ee-nan
Talvärde: 132 (20 + 1 + 10 + 50 + 1 + 50)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H7018
Användning: 2 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Cainan (2)

Engelsk beskrivning

  1. The son of Enos, Gen 5:9.
  2. Son of Arphaxad and ancestor of Christ, Luke 3:36.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i NT


2
Totalt    2

Referenser (2 st i TR)


Lukasevangeliet (2)

son till Kenan,
son till Arpakshad,
son till Sem,
son till Noa,
son till Lemek,
son till Methusalem (Metushelach),
son till Henok,
son till Jared (Jered),
son till Mahalalel,
son till Kenan,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.