2520 – καθήκω (katheko)

handla passande, anpassa


Typ:
Verb
Grekiska: καθήκω (katheko)
Uttal: kath-ay-ko
Talvärde: 858 (20 + 1 + 9 + 8 + 20 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G2596 och G2240
Användning: 2 ggr i NT

Ursprung

Från G2596 och G2240:

ἥκωhekoG2240ska komma
κατάkataG2596i enlighet med

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till katheko :

דָבַרdavarH1696tala
דֶּ֫רֶךְderechH1870väg, vandringsväg, resa, vana
יוֹםjomH3117dag
מִשְׁפָּטmishpatH4941rättvisa, påbud, bindande juridiska beslut, domstol, ritning
עֲבֹדָהavodahH5656tjänst, arbete

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

fit (1), "convenient" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To come down.
  2. To come to, reach to.
    1. It is becoming.
    2. It is fit.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. neutrum ackusativ pluralis neutrum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Referenser (2 st i TR)


Apostlagärningarna (1)

Ända tills nu hade de [folkskaran] lyssnat på Paulus [då han gett sitt vittnesbörd på den arameiska dialekten], men nu ropade de högt: "Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva!"

Romarbrevet (1)

Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras.
[Detta uttryck syftar inte bara på de sexuella synderna i vers 24–28, utan också på de tjugoen onda egenskaperna i vers 29–32. Paulus delar in dem i tre grupper med samma grammatiska form. Den första gruppen består av fyra abstrakta substantiv i dativ singular som i generella ordalag beskriver vad som händer när man överger Gud och utlämnas åt sin egen syndfulla natur. Sedan följer mer specifika synder.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.