2279 – ἦχος (echos)

dån, ljud, rykte


Typ:
Substantiv
Grekiska: ἦχος (echos)
Uttal: ay-khos
Talvärde: 684 (8 + 600 + 70 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Of uncertain affinity
Användning: 4 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till echos :

אֹחַoachH0255bedrövliga djur, uggla
הָמוֹןhamonH1995amassa, stor hop, överflöd
שָׁאוֹןshaonH7588larm, dån, tumult, fördärv
תָּקַעtaqaH8628blåsa

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

sound (2), "fame" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A sound, noise.
    1. Spoken of the roar of the sea waves.
  2. Rumour, report.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
1
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Lukasevangeliet (2)

Ryktet om honom spred sig överallt i trakten.
[Jesus fortsätter att svara på lärjungarnas fråga om vilka tecken som ska visa sig innan hans andra ankomst, se Luk 21:7.] "Sedan ska märkliga tecken visa sig i solen, månen och stjärnorna. På jorden ska hednafolken gripas av ångest (förtvivlan, hopplöshet, vara helt styrda av rädsla), och stå rådlösa (förvirrade) inför havets och vågornas rytande.

Apostlagärningarna (1)

Då kom plötsligt ett ljud (dån) från himlen, som när en våldsam storm drar fram, och fyllde hela huset där de satt.

Hebreerbrevet (1)

till basunljud
    och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. [Folket fruktade Gud, se 2 Mos 19:16, och bad Mose fungera som en medlare, se 2 Mos 20:19.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.