2269 – Ἠσαῦ (Esau)

Esau


Typ:
Substantiv
Person
Personer: Esau
Grekiska: Ἠσαῦ (Esau)
Uttal: ay-sow
Talvärde: 609 (8 + 200 + 1 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H6215
Användning: 3 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Esau (3)

Engelsk beskrivning

Was the eldest son of Isaac and twin brother of Jacob.

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
N-ASM-LSubstantiv Ackusativ Singular Maskulin Plats -2
N-ASM-PSubstantiv Ackusativ Singular Maskulin Person -2
N-NSM-PSubstantiv Nominativ Singular Maskulin Person -2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Referenser (3 st i TR)


Romarbrevet (1)

Det står ju skrivet: Jakob [som senare får namnet Israel] älskade jag, men Esau hatade jag. [Mal 1:2–3] [Uttrycket "hata" betyder inte att skoningslöst hata, utan är ett hebreiskt uttryck för jämförelse där någon blir utvald och på så vis blir mer älskad. Esau blir också välsignad, se 1 Mos 27:39, och folkslaget edomiterna som är ättlingar till Esau är ett brödrafolk till Jakob, se 5 Mos 23:7. Dessa två exempel med Isak och Jakob väcker frågan om Gud verkligen är rättvis. I det tredje exemplet visar Paulus att Gud har rätt att visa nåd och förbarma sig över vem han vill. Samma princip finns i den liknelse Jesus berättade där alla arbetare i vingården fick samma lön, och Gud har rätt att visa sin godhet mot vem han vill, se Matt 20:1–20.]

Hebreerbrevet (2)

I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider [1 Mos 27].
att ingen är sexuellt omoralisk [som bryter förtroende och förbund] eller oandlig som Esau [Jakobs bror, se 1 Mos 25:33–34], som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.