2240 – ἥκω (heko)

ska komma


Typ:
Verb
Grekiska: ἥκω (heko)
Uttal: hay-ko
Talvärde: 828 (8 + 20 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Ett primärt verb
Användning: 26 ggr i NT

Ordstam

Ord med heko som rot:

ἀνήκωanekoG0433lämligt, behagligt, passande
καθήκωkathekoG2520handla passande, anpassa

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till heko :

בּוֹאboH0935komma, gå in, gå ut, föra fram
הָלַךְhalachH1980gå, vandra
חוּלcholH2342abäva, vänta, dansa, bli sårad, låta komma, sörja, bli till
חָרַףcharafH2778aförakta, håna, prisge
יָצָאjatsaH3318frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
נָהַרnaharH5102aströmma
עָבַרavarH5674apassera
עָטָהatahH5844asvepa in, hölja
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp, stiga
עָמַדamadH5975stå upprätt, stå
קָמָיQamajH6965aQamaj
שׁוּבshovH7725återvända, bemöta
שָׁכַןshachanH7931bo, slå läger. vistas
שָׁרַתsharatH8334tjäna

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

come (27)

Engelsk beskrivning

  1. To have come, have arrived, be present.
  2. Metaphor.
    1. To come to one, i.e. to seek an intimacy with one, become his follower: to come upon one (unexpectedly).
    2. To come upon one, of things endured.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-6
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-9
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
-3
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-4
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (26 förekomster i 25 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.