2073 – ἑσπέρα (hespera)

kväll


Typ:
Substantiv
Grekiska: ἑσπέρα (hespera)
Uttal: hes-per-ah
Talvärde: 391 (5 + 200 + 80 + 5 + 100 + 1)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från an adjective hesperos (evening)
Användning: 3 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till hespera :

מֶעָלmealA4606nedgång
עָטָהatahH5844asvepa in, hölja
עָרַבaravH6148lova, ansvara, gå i god för, beblanda
עֶ֫רֶבerevH6153kväll

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

evening (2), "eventide" (1)

Engelsk beskrivning

Evening, eventide.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Referenser (3 st i TR)


Lukasevangeliet (1)

Men de övertalade honom och sade: "Var kvar hos oss, det blir snart kväll och dagen är snart slut." Då gick han in och stannade kvar hos dem.

Apostlagärningarna (2)

Så de arresterade dem (lade sina händer på dem) och höll dem fängslade till nästa dag, för det var redan kväll.
De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.