0305 – ἀναβαίνω (anabaino)

stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp


Typ:
Verb
Grekiska: ἀναβαίνω (anabaino)
Uttal: an-ab-ah-ee-no
Talvärde: 915 (1 + 50 + 1 + 2 + 1 + 10 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0303 och basen av G0939
Användning: 82 ggr i NT

Beskrivning

Att gå upp. Att stiga, gå upp, bäras upp, springa upp.

Ursprung

Från G0303 och basen av G0939:

ἀνάanaG0303bland, upp, igen, tillbaka

Ordstam

Ord med anabaino som rot:

ἀναβαθμόςanabathmosG0304trappa
προσαναβαίνωprosanabainoG4320gå högre
συναναβαίνωsunanabainoG4872följa med upp

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anabaino :

בּוֹאboH0935komma, gå in, gå ut, föra fram
גָּלַשׁgalashH1570strömma ner
הָלַךְhalachH1980gå, vandra
זָעַקzaaqH2199ropa
חָלַלchalalH2490agenomborra, dräpa, slå
יָרַדjaradH3381gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
נָגַהּnagahH5050lysa
סְלֵקseleqA5559stiga upp
סָפִיחַsafiachH5599autgjutande
סָתַרsatarH5641dölja
עָבַרavarH5674apassera
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp, stiga
עָמַדamadH5975stå upprätt, stå
פָּרָהparahH6509bli fruktsam
צָעַקtsaaqH6817ropa högt, högljutt skria, skrika, ropa
קָמָיQamajH6965aQamaj
קָרַםqaramH7159täcka
רָכַבrachavH7392rida
שׁוּבshovH7725återvända, bemöta
תָּפַשׂtafasH8610gripa, ta tag

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
-3
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-10
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-22
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-7
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-3
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-4
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-3
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-4
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (82 förekomster i 78 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.