Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Just nu håller vi på och bygger upp lexikonet. I den första fasen finns nu varje grekiskt ord översatt till svenska. Ordlistan innehåller 5523 ord.

Vad är Strongs nummer? På 1800-talet gick en professor som hette James Strong igenom hela Bibeln och gav varje unikt ord ett nummer. Han och hans medhjälpare byggde upp ett lexikon med alla unika ord. Med hjälp av detta nummersystem (som kallas Strongs-nummer) kan man ta del av grundtexten och se vilka ord som används.
Strongs Nr Grekiska (translittererat) Svenska Typ
0001άalfaalfaletter
0002ἈαρώνAaronAronn pr m
0003ἈβαδδώνAbaddonförintelsen pr m
0004ἀβαρήςabaresinte tungtadj
0005ἈββᾶAbbafadern
0006ἌβελAbelAbeln pr m
0007ἈβιάAbiaAbian pr m
0008ἈβιαθάρAbiatharAbjatarn pr m
0009ἈβιληνήAbileneAbilenen pr loc
0010ἈβιούδAbioudAvihud, Abiudn pr loc
0011ἈβραάμAbraamAbrahamn pr m
0012ἄβυσσοςabussosavgrundenn f
0013ἌγαβοςAgabosAgabus, Agabosn pr m
0014ἀγαθοεργέωagathoergeogör gottv
0015ἀγαθοποιέωagathopoieogör gottv
0016ἀγαθοποιΐαagathopoiiagörandet av vad gott arn f
0017ἀγαθοποιόςagathopoiosgöra gottadj
0018ἀγαθόςagathosgod, glädjefylldadj
0019ἀγαθωσύνηagathosunegodhetn f
0020ἀγαλλίασιςagalliasisjubel, fröjdn f
0021ἀγαλλιάωagalliaojubla, fröjdas, glädja sigv
0022ἄγαμοςagamosogiftadj
0023ἀγανακτέωaganakteovredgas, starkt ogillav
0024ἀγανάκτησιςaganaktesisförargelsen f
0025ἀγαπάωagapaoälskav
0026ἀγάπηagapekärlekn f
0027ἀγαπητόςagapetosälskadadj
0028ἌγαρHagarHagarn pr f
0029ἀγγαρεύωaggareuotvinga attv
0030ἀγγεῖονaggeionkärln n
0031ἀγγελίαaggeliabudskapn f
0032ἄγγελοςaggelosängel, budbäraren m
0033ἄγεageresa tillinter
0034ἀγέληagelehjordn f
0035ἀγενεαλόγητοςagenealogetosutan släktledning, utan släktregisteradj
0036ἀγενήςagenessvagt, föraktatadj
0037ἁγιάζωhagiazohelgav
0038ἁγιασμόςhagiasmoshelighetn m
0039ἅγιονhagionhelig platsadj
0040ἅγιοςhagiosheligadj
0041ἁγιότηςhagioteshelighetn f
0042ἁγιωσύνηhagiosunehelighet, helgelsen f
0043ἀγκάληagkalearmn f
0044ἄγκιστρονagkistronkrok, fiskkrokn n
0045ἄγκυραagkuraankaren f
0046ἄγναφοςagnaphosnyadj
0047ἁγνείαhagneiarenhetn f
0048ἁγνίζωhagnizorena, rena sigv
0049ἁγνισμόςhagnismosreningn m
0050ἀγνοέωagnoeovara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighetv
0051ἀγνόημαagnoemasynd, oavsiktlig syndn n
0052ἄγνοιαagnoiaokunniga, okunnighetn f
0053ἁγνόςhagnosren, oskyldig, kyskadj
0054ἁγνότηςhagnotesrenhetn f
0055ἁγνῶςhagnosrena motivadv
0056ἀγνωσίαagnosiakänner inte, okunnign f
0057ἄγνωστοςagnostosokändadj
0058ἀγοράagoramarknad, marknadsplatsn f
0059ἀγοράζωagorazoköpa, lösa inv
0060ἀγοραῖοςagoraiosfrån gatan, gatans parlament, hålla rättegångadj
0061ἄγραagrafångstn f
0062ἀγράμματοςagrammatosolärdadj
0063ἀγραυλέωagrauleolåg utev
0064ἀγρεύωagreuosnärjav
0065ἀγριέλαιοςagrielaiosvildolivträadj
0066ἄγριοςagriosvildadj
0067ἈγρίππαςAgrippasAgrippan pr m
0068ἀγρόςagrosfält, landsbygd, liten byn m
0069ἀγρυπνέωagrupneovakta, vakav
0070ἀγρυπνίαagrupniavakor, nattvakn f
0071ἄγωagoföra, leda, gå, för framv
0072ἀγωγήagogevandel, levnadssättn f
0073ἀγώνagonkamp, löparloppn m
0074ἀγωνίαagoniaångest, vånda, kampn f
0075ἀγωνίζομαιagonizomaitävla, kämpav
0076ἈδάμAdamAdamn pr m
0077ἀδάπανοςadapanosutan ersättningadj
0078ἈδδίAddiAddin pr m
0079ἀδελφήadelphesystern f
0080ἀδελφόςadelphosbror, pl. bröder/syskonn m
0081ἀδελφότηςadelphotesbrödraskap, brödern f
0082ἄδηλοςadelosinte märker, otydligadj
0083ἀδηλότηςadelotesoviss, osäkern f
0084ἀδήλωςadelosovisst måladv
0085ἀδημονέωademoneogripas av ångestv
0086ᾅδηςhadeshelveten pr loc
0087ἀδιάκριτοςadiakritosopartiskadj
0088ἀδιάλειπτοςadialeiptosständig,adj
0089ἀδιαλείπτωςadialeiptosständigt, alltidadv
0090ἀδιαφθορίαadiaphthoriaoförfalskadn f
0091ἀδικέωadikeoskada, göra fel, agera orättv
0092ἀδίκημαadikemabrottn n
0093ἀδικίαadikiaorättfärdighetn f
0094ἄδικοςadikosohederlig, orättfärdigadj
0095ἀδίκωςadikosorättvistadv
0096ἀδόκιμοςadokimosdiskvalificeradadj
0097ἄδολοςadolosren, oförfalskadadj
0098ἈδραμυττηνόςAdramuttenosAdramyttiumn pr loc
0099ἈδρίαςAdriasAdriatiska havetn pr loc
0100ἁδρότηςhadrotesfrikostig, överflödande gåva, stor summan f
0101ἀδυνατέωadunateovara omöjligtv
0102ἀδύνατοςadunatosomöjligadj
0103ᾄδωadosjungav
0104ἀείaeiständigt, alltidadv
0105ἀετόςaetosörnn m
0106ἄζυμοςazumososyrat, ojäst bröd; osyrade brödets högtidadj
0107ἈζώρAzorAsorn pr m
0108ἌζωτοςAzotosAshdodn pr loc
0109ἀήρaerluftn m
0110ἀθανασίαathanasiaodödlighetn f
0111ἀθέμιτοςathemitosavskyvärdadj
0112ἄθεοςatheosutan Gudadj
0113ἄθεσμοςathesmosond, laglösadj
0114ἀθετέωatheteoförkastarv
0115ἀθέτησιςathetesisupphäva, åsidosätta, avskaffa. lägga bortn f
0116ἈθῆναιAthenaiAtenn pr loc
0117ἈθηναῖοςAthenaiosAtenare, invånare i Atenadj
0118ἀθλέωathleosträva, kämpav
0119ἄθλησιςathlesiskampn f
0120ἀθυμέωathumeotappa modet, bli missmodigv
0121ἄθωοςathoososkyldigadj
0122αἴγειοςaigeosgetskinnadj
0123αἰγιαλόςaigialosstrandn m
0124ΑἰγύπτιοςAiguptiosEgyptieradj
0125ΑἴγυπτοςAiguptosEgyptenn pr loc
0126ἀΐδιοςaidiosevig, evighetadj
0127αἰδώςaidosanständighet, vördnadn f
0128ΑἰθίοψAithiopsEtiopiern m
0129αἷμαhaimablodn m
0130αἱματεκχυσίαhaimatekchusiablod utgjutsn f
0131αἱμοῤῥέωhaimorrheosjukdom som innebär inre eller yttre blödningarv
0132ΑἰνέαςAineasEneasn pr m
0133αἴνεσιςainesisprisa, prisa Gud, tacksägelse, tacksägelseoffern f
0134αἰνέωaineoprisav
0135αἴνιγμαainigmadunkel, gåtfull spegelbildn n
0136αἶνοςainoslovsångn m
0137ΑἰνώνAinonAinonn pr loc
0138αἱρέομαιhaireomaiväljav
0139αἵρεσιςhairesispartin f
0140αἱρετίζωhairetizoutvaltv
0141αἱρετικόςhairetikosvillolärareadj
0142αἴρωairota upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undanv
0143αἰσθάνομαιaisthanomaiuppfattav
0144αἴσθησιςaisthesisomdöme, urskiljningn f
0145αἰσθητήριονaistheterionsina sinnenn n
0146αἰσχροκερδήςaischrokerdesskamlös girighet, sniken efter pengaradj
0147αἰσχροκερδῶςaischrokerdosför egen vinning, för slem vinnings skulladv
0148αἰσχρολογίαaischrologiaskamligt tal, smutsigt tal, fräckt tal, fräckhetern f
0149αἰσχρόνaischronskamn n
0150αἰσχρόςaischrossnuskigt, smutsigtadj
0151αἰσχρότηςaischrotessmutsighetn f
0152αἰσχύνηaischuneskamsenn f
0153αἰσχύνομαιaischunoskäms för, skämmasv
0154αἰτέωaiteobe, be om, önska, längta efter, fråga omv
0155αἴτημαaitemabegärann n
0156αἰτίαaitiaorsakn f
0157αἰτίαμαaitiamaanklagelse, klagomåln n
0158αἴτιονaitionskyldign n
0159αἴτιοςaitiosupphovetadj
0160αἰφνίδιοςaiphnidiosplötsligt, omedvetet, oförtänktadj
0161αἰχμαλωσίαaichmalosiafångenskapn f
0162αἰχμαλωτεύωaichmaloteuofånga, snärjav
0163αἰχμαλωτίζωaichmalotizoföra i fångenskapv
0164αἰχμάλωτοςaichmalotosfången, fängsladadj
0165αἰώνaionevigt, för alltidn m
0166αἰώνιοςaioniosevigadj
0167ἀκαθαρσίαakatharsiaorenhetn f
0168ἀκαθάρτηςakathartessmutsighetn f
0169ἀκάθαρτοςakathartosorenadj
0170ἀκαιρέομαιakaireomaiinget tillfällev
0171ἀκαίρωςakairosotid,adv
0172ἄκακοςakakosgodtrogen, oskyldigadj
0173ἄκανθαakanthataggar, törnen f
0174ἀκάνθινοςakanthinosav törneadj
0175ἄκαρποςakarposofruktsam, utan fruktadj
0176ἀκατάγνωστοςakatagnostosoklanderligadj
0177ἀκατακάλυπτοςakatakaluptosohöljtadj
0178ἀκατάκριτοςakatakritosutan dom och rannsakanadj
0179ἀκατάλυτοςakatalutosändlösadj
0180ἀκατάπαυστοςakatapaustoskan inte få nogadj
0181ἀκαταστασίαakatastasiaoordning, uppror, tumultn f
0182ἀκατάστατοςakatastatosinstabil. ostadigadj
0183ἀκατάσχετοςakataschetosostyrigadj
0184ἈκελδαμάAkeldamaAkeldamakn pr loc
0185ἀκέραιοςakeraiososkyldigadj
0186ἀκλινήςaklinesorubbligtadj
0187ἀκμάζωakmazofullmognav
0188ἀκμήνakmenännu, fortfarandeadv
0189ἀκοήakoerykte, lyssnan f
0190ἀκολουθέωakoloutheoföljav
0191ἀκούωakouohöra, lyssnav
0192ἀκρασίαakrasiaomåttlighetn f
0193ἀκρατήςakratesavhållsamtadj
0194ἄκρατοςakratosoblandadadj
0195ἀκρίβειαakribeiaoklanderligt uppträdanden f
0196ἀκριβέστατοςakribestatossträngasteadj
0197ἀκριβέστερονakribesterongrundligt, grundligareadj
0198ἀκριβόωakriboofråga utv
0199ἀκριβῶςakribosefterforska, sök nogaadv
0200ἀκρίςakrisgräshoppan f
0201ἀκροατήριονakroateriondomsal, audienssaln n
0202ἀκροατήςakroateshöraren m
0203ἀκροβυστίαakrobustiaomskärelsen f
0204ἀκρογωνιαῖοςakrogoniaioshörnstenadj
0205ἀκροθίνιονakrothinionbyten n
0206ἄκρονakronände, yttersta ändeadj
0207ἈκύλαςAkulasAquilan pr m
0208ἀκυρόωakurooupphävav
0209ἀκωλύτωςakolutoshindrade, förbjödadv
0210ἄκωνakon, hekonemotadj
0211ἀλάβαστρονalabastronalabasterflaskan n
0212ἀλαζονείαalazoneiahögmodn f
0213ἀλαζώνalazonskrytn m
0214ἀλαλάζωalalazoskrällande, jämrandev
0215ἀλάλητοςalaletosoutsägligadj
0216ἄλαλοςalalosstumadj
0217ἅλαςhalassaltn n
0218ἀλείφωaleiphosmörjav
0219ἀλεκτοροφωνίαalektorophoniahanegället, när tuppen galn f
0220ἀλέκτωρalektortuppn m
0221ἈλεξανδρεύςAlexandreusalexandrinernan m
0222ἈλεξανδρῖνοςAlexandrinosAlexandriaadj
0223ἈλέξανδροςAlexandrosAlexandern pr m
0224ἄλευρονaleuronmjöln n
0225ἀλήθειαaletheiasanningn f
0226ἀληθεύωaletheuotala sanningv
0227ἀληθήςalethessann, sannfärdigadj
0228ἀληθινόςalethinossannaadj
0229ἀλήθωalethomalav
0230ἀληθῶςalethosförvisso, i sanning, verkligenadv
0231ἁλιεύςhalieusfiskaren m
0232ἁλιεύωhalieuofiskav
0233ἁλίζωhalizoge sälta, få det saltv
0234ἀλίσγεμαalisgemaorenatsn n
0235ἀλλάallamenconj
0236ἀλλάσσωallassoförvandla, byta utv
0237ἀλλαχόθενallachothenpå något annat sätt, från något annat hålladv
0238ἀλληγορέωallegoreoallegori, ha en djupare meningv
0239ἀλληλουϊάallelouiahallelujainterj imper
0240ἀλλήλωνallelonvarandrapron pl reciprocal
0241ἀλλογενήςallogenesfrämlingadj
0242ἅλλομαιhallomaihoppa upp, resa sig upp, flöda framv
0243ἄλλοςallosändåadj
0244ἀλλοτριεπίσκοποςallotriepiskoposlägga sig i andras angelägenhetern m
0245ἀλλότριοςallotriosfrämling, andra, främmande söneradj
0246ἀλλόφυλοςallophulosutlänningadj
0247ἄλλωςallosändåadv
0248ἀλοάωaloaotröskarv
0249ἄλογοςalogosorimligtadj
0250ἀλόηaloealoen f
0251ἅλςhalssaltn m
0252ἁλυκόςhalukossaltadj
0253ἀλυπότεροςalupoteros, aluposlättnadadj
0254ἅλυσιςhalusiskedjorn f
0255ἀλυσιτελήςalusitelesolyckligtadj
0256ἈλφαῖοςAlphaiosAlfeusn pr m
0257ἅλωνhalonloge, tröskplatsn f
0258ἀλώπηξalopexrävn f
0259ἅλωσιςhalosisbli fångadn f
0260ἅμαhamatillsammans, leva meda primary particle
0261ἀμαθήςamathesokunnigadj
0262ἀμαράντινοςamarantinosaldrig vissnaradj
0263ἀμάραντοςamarantosvissnaadj
0264ἁμαρτάνωhamartanosyndav
0265ἁμάρτημαhamartemasyndn n
0266ἁμαρτίαhamartiasyndern f
0267ἀμάρτυροςamarturosutan vittnesbördadj
0268ἁμαρτωλόςhamartolossyndare, syndfulladj
0269ἄμαχοςamachosinte våldsamadj
0270ἀμάωamaoskördatv
0271ἀμέθυστοςamethustosametistn f
0272ἀμελέωameleobrydde sig intev
0273ἄμεμπτοςamemptosostrafflig, utan fläck, fläckfriadj
0274ἀμέμπτωςamemptosoförvitligtadv
0275ἀμέριμνοςamerimnosfri från omsorgeradj
0276ἀμετάθετοςametathetosorubbligtadj
0277ἀμετακίνητοςametakinetosorubbligaadj
0278ἀμεταμέλητοςametameletosinte ångraradj
0279ἀμετανόητοςametanoetosobotfärdighetadj
0280ἄμετροςametrosgränslöstadj
0281ἀμήνamenamenparticle indeclinable
0282ἀμήτωρametorutan morn m
0283ἀμίαντοςamiantosobefläckadadj
0284ἈμιναδάβAminadabAmminadavn pr m
0285ἄμμοςammossandn f
0286ἀμνόςamnoslammn m
0287ἀμοιβήamoibelöna, återgäldan f
0288ἄμπελοςampelosvinn f
0289ἀμπελουργόςampelourgosvingårdsmannen, trädgårdsmästarenn m
0290ἀμπελώνampelonvingårdn m
0291ἈμπλίαςAmpliasAmpliatusn pr m
0292ἀμύνομαιamunomaiförsvarav
0293ἀμφίβληστρονamphiblestronnätn n
0294ἀμφιέννυμιamphiennumikläderv
0295ἈμφίπολιςAmphipolisAmfipolisn pr loc
0296ἄμφοδονamphodongatukorsningn n
0297ἀμφότεροςamphoterosbådaadj
0298ἀμώμητοςamometosfläckfriaadj
0299ἄμωμοςamomosfläckfri, oantastlig, utan bristadj
0300ἈμώνAmonAmonn pr m
0301ἈμώςAmosAmosn pr m
0302ἄνVem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helstparticle
0303ἀνάanablandprep
0304ἀναβαθμόςanabathmostrappan m
0305ἀναβαίνωanabainostiga upp, gå upp, resa sig upp, resa uppv
0306ἀναβάλλομαιanaballomaiuppskjutav
0307ἀναβιβάζωanabibazodrav
0308ἀναβλέπωanablepofår sin syn, såg uppv
0309ἀνάβλεψιςanablepsisåterställd synn f
0310ἀναβοάωanaboaoropa med hög röstv
0311ἀναβολήanaboledröjsmåln f
0312ἀναγγέλλωanaggellosa, säga, berätta, tala, deklarera, rapporterav
0313ἀναγεννάωanagennaofödda på nyttv
0314ἀναγινώσκωanaginoskoläsav
0315ἀναγκάζωanagkazotvingav
0316ἀναγκαῖοςanagkaiosnödvändigtadj
0317ἀναγκαστῶςanagkastostvångadv
0318ἀνάγκηanagkenödvändighetn f
0319ἀναγνωρίζομαιanagnorizomaigav sig till kännav
0320ἀνάγνωσιςanagnosisföreläsning, läsningn f
0321ἀνάγωanagofördes, leddes, tog med, seglav
0322ἀναδείκνυμιanadeiknumiutsågv
0323ἀνάδειξιςanadeixisträda framn f
0324ἀναδέχομαιanadechomaimottav
0325ἀναδίδωμιanadidomiöverlämnadev
0326ἀναζάωanazaolevde igen, fått liv igenv
0327ἀναζητέωanazeteosökav
0328ἀναζώννυμιanazonnumispännv
0329ἀναζωπυρέωanazopureouppliva, flamma uppv
0330ἀναθάλλωanathalloblomma uppv
0331ἀνάθεμαanathemaförbannad, under förbannelsen n
0332ἀναθεματίζωanathematizosvära en edv
0333ἀναθεωρέωanathaoreose, iaktta, betraktav
0334ἀνάθημαanathemagåva, tempelgåvan n
0335ἀναίδειαanaideiaslukarn f
0336ἀναίρεσιςanairesisdödan f
0337ἀναιρέωanaireodödav
0338ἀναίτιοςanaitiososkyldigaadj
0339ἀνακαθίζωanakathizosatte sig uppv
0340ἀνακαινίζωanakainizony omvändelsev
0341ἀνακαινόωanakainooförnyasv
0342ἀνακαίνωσιςanakainosisförnyelsen f
0343ἀνακαλύπτωanakaluptoavtäcka, ta bortv
0344ἀνακάμπτωanakamptoåtervändav
0345ἀνακεῖμαιanakeimailigga till bords, sitta till bords, bordsgästerv
0346ἀνακεφαλαίομαιanakephalaiomaisammanfattas i ettv
0347ἀνακλίνωanaklinoladev
0348ἀνακόπτωanakoptohindradev
0349ἀνακράζωanakrazoskrikav
0350ἀνακρίνωanakrinoförhörav
0351ἀνάκρισιςanakrisisförhörn f
0352ἀνακύπτωanakuptoresa sig uppv
0353ἀναλαμβάνωanalambanota upp, ta, ta inv
0354ἀνάληψιςanalepsisbortgång, upptaganden f
0355ἀναλίσκωanaliskotillintetgöra, förtärav
0356ἀναλογίαanalogiaproportion, i överenstämmelse, efter måttet avn f
0357ἀναλογίζομαιanalogizomaitänk påv
0358ἄναλοςanalosförlora sältaadj
0359ἀνάλυσιςanalusisbortgångn f
0360ἀναλύωanaluoåtervända, bryta uppv
0361ἀναμάρτητοςanamartetosutan syndadj
0362ἀναμένωanemenovänta påv
0363ἀναμιμνήσκωanamimneskomindes, komma ihåg, påminnas omv
0364ἀνάμνησιςanamnesisåminnelse, till minne avn f
0365ἀνανεόωananeooförnya, bli förnyadv
0366ἀνανήφωananephonyktra tillv
0367ἈνανίαςAnaniasAnaniasn pr m
0368ἀναντίῤῥητοςanantirrhetoskan inte bli motsagt, kan inte förnekaadj
0369ἀναντιῤῥήτωςanantirrhetoceutan invändningadv
0370ἀνάξιοςanaxiosovärdigadj
0371ἀναξίωςanaxiosovärdighetadv
0372ἀνάπαυσιςanapausisro, vilan f
0373ἀναπαύωanapauovila, uppliva, styrktv
0374ἀναπείθωanapeithoförlederv
0375ἀναπέμπωanapemposändev
0376ἀνάπηροςanaperoskrympling, handikappadadj
0377ἀναπίπτωanapiptositta ner, slå sig nerv
0378ἀναπληρόωanapleroofylla tomrummet, oinvigd, fylla påv
0379ἀναπολόγητοςanapologetosutan ursäktadj
0380ἀναπτύσσωanaptussoöppnav
0381ἀνάπτωanaptotändav
0382ἀναρίθμητοςanarithmetosoräknelig, stor skara, tiotusental, tusentals (10000*10000 + 1000*1000, 20000*10000)adj
0383ἀνασείωanaseiohetsa, hetsa upp, uppviglav
0384ἀνασκευάζωanaskeuazooroat, skakat omv
0385ἀνασπάωanaspaodra upp, ta uppv
0386ἀνάστασιςanastasisuppståndelse, uppstå igen, uppstå till livn f
0387ἀναστατόωanastatoouppvigla, göra uppror, vända upp och ned på, hetsav
0388ἀνασταυρόωanastaurookorsfästa på nyttv
0389ἀναστενάζωanastenazosucka djuptv
0390ἀναστρέφωanastrephosamlade, återvändav
0391ἀναστροφήanastropheuppföra sig väln f
0392ἀνατάσσομαιanatassomaisammanställav
0393ἀνατέλλωanatellogå uppv
0394ἀνατίθεμαιanatithemiframladev
0395ἀνατολήanatoleöst, soluppgångn f
0396ἀνατρέπωanatrepoförvränger, vänder upp och ner, förstörv
0397ἀνατρέφωanatrephouppfostrad, uppväxtv
0398ἀναφαίνωanaphainouppenbaras synligtv
0399ἀναφέρωanapherobära fram offer, offrav
0400ἀναφωνέωanaphoneoropa med hög röstv
0401ἀνάχυσιςanachusisström, flodn f
0402ἀναχωρέωanachoreoavresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge platsv
0403ἀνάψυξιςanapsuxisvederkvickelse, nytt livn f
0404ἀναψύχωanapsuchovederkvickelse, nytt modv
0405ἀνδραποδιστήςandrapodistesslavhandlare, människosäljare, kidnappare,n m
0406ἈνδρέαςAndreasAndreasn pr m
0407ἀνδρίζομαιandrizomaivar modiga, var manliga, agera som (mogna) mänv
0408ἈνδρόνικοςAndronikosAndronikusn pr m
0409ἀνδροφόνοςandrophonosmördaren m
0410ἀνέγκλητοςanegkletosostrafflig, kan ej anklagasadj
0411ἀνεκδιήγητοςanekdiegetosobeskrivligtadj
0412ἀνεκλάλητοςaneklaletosobeskrivligtadj
0413ἀνέκλειπτοςanekleiptosouttömligadj
0414ἀνεκτότεροςanektoterosdrägligare, lindrigareadj
0415ἀνελεήμωνaneleemonhjärtlösaadj
0416ἀνεμίζωanemizodriven av vindenv
0417ἄνεμοςanemosvindn m
0418ἀνένδεκτοςanendektosoundvikligt, ofrånkomligadj
0419ἀνεξερεύνητοςanexereunetosoutgrundligadj
0420ἀνεξίκακοςanexikakoståligadj
0421ἀνεξιχνίαστοςanexichniastosoutgrundlig, ofattbaradj
0422ἀνεπαίσχυντοςanepaischuntosskämmasadj
0423ἀνεπίληπτοςanepileptosoklanderligadj
0424ἀνέρχομαιanerchomaigick uppv
0425ἄνεσιςanesisro, lindringn f
0426ἀνετάζωanetazoförhörav
0427ἄνευaneuutanprep
0428ἀνεύθετοςaneuthetosinte lämplig, olämplig, låg inte bra tilladj
0429ἀνευρίσκωaneuriskofannv
0430ἀνέχομαιanechomaistå ut med, fördra, uthärdav
0431ἀνεψιόςanepsioskusinn m
0432ἄνηθονanethondilln n
0433ἀνήκωanekopassande, tillbörligtv
0434ἀνήμεροςanemerosrå, våldsamadj
0435ἀνήρanerman, maken m
0436ἀνθίστημιanthistemistå emotv
0437ἀνθομολογέομαιanthomologeomaiprisade, uttryckte tacksamhetv
0438ἄνθοςanthosblommorn n
0439ἀνθρακιάanthrakiakoleldn f
0440ἄνθραξanthraxglödande koladj
0441ἀνθρωπάρεσκοςanthropareskosinställsamadj
0442ἀνθρώπινοςanthropinosmänskligadj
0443ἀνθρωποκτόνοςanthropoktonosmördareadj
0444ἄνθρωποςanthroposmänniskan m
0445ἀνθυπατεύωanthupateuovara landshövding, ståthållarev
0446ἀνθύπατοςanthupatosprokonsuln m
0447ἀνίημιaniemilösa, lösgöra, lämnav
0448ἀνίλεωςanileosutan barmhärtighetadj
0449ἄνιπτοςaniptosotvättade, orenaadj
0450ἀνίστημιanistemistå upp, uppstå, resa sig uppv
0451ἌνναAnnaHannan pr f
0452ἌνναςAnnasHannasn pr m
0453ἀνόητοςanoetosoförståndig, trögtänkt, dåraktig, olärda, oförnuftigadj
0454ἄνοιαanoiaVansinne, vettlöst hat, galenskapn f
0455ἀνοίγωanoigoöppna, öppenv
0456ἀνοικοδομέωanoikodomeoåteruppbyggav
0457ἄνοιξιςanoixisöppnar (min mun)n f
0458ἀνομίαanomiaondska, missgärning, brott, ogärningsmänn f
0459ἄνομοςanomosutan lagadj
0460ἀνόμωςanomosutan lagadv
0461ἀνορθόωanorthoostyrk, upprätta, räta på sigv
0462ἀνόσιοςanosiosoheliga, gudlösaadj
0463ἀνοχήanochetålamod. fördragn f
0464ἀνταγωνίζομαιantagonizomaikamp (mot)v
0465ἀντάλλαγμαantallagmalösenn n
0466ἀνταναπληρόωantanapleroouppfyllerv
0467ἀνταποδίδωμιantapodidomiåterbetala. vedergälla, utkrävav
0468ἀνταπόδομαantapodomabelöning, vedergällningn n
0469ἀνταπόδοσιςantapodosislönn f
0470ἀνταποκρίνομαιantapokrinomaisvara, ifrågasätta, gå till rätta medv
0471ἀντέπωantepomotsägav
0472ἀντέχομαιantechomaihålla sig till, ta sig anv
0473ἀντίantii stället för, motsats tillprep
0474ἀντιβάλλωantiballoföra dialogv
0475ἀντιδιατίθεμαιantidiatithemaimotspänstig, obstinatv
0476ἀντίδικοςantidikosmotpartn m
0477ἀντίθεσιςantithesisinvändningn f
0478ἀντικαθίστημιantikathistemistå emotv
0479ἀντικαλέωantikaleobjuda igenv
0480ἀντίκειμαιantikeimaifiender, strider mot, motståndarev
0481ἀντικρύantikrui höjd med, mitt föradv
0482ἀντιλαμβάνομαιantilambanomaihjälpa, stödja, ta hand omv
0483ἀντιλέγωantilegomotsäga, förneka, ifrågasättav
0484ἀντίληψιςantilepsishjälpan f
0485ἀντιλογίαantilogiaförneka, fiendskap, gensträvighetn f
0486ἀντιλοιδορέωantiloidoreogav inte igen (med samma mynt)v
0487ἀντίλυτρονantilutronlösenn n
0488ἀντιμετρέωantimetreomäta upp (åt er, återgälda)v
0489ἀντιμισθίαantimisthiastraffet, konsekvensen, lika för likan f
0490ἈντιόχειαAntiocheiaAntiokian pr loc
0491ἈντιοχεύςAntiocheusfrån Antiokian m
0492ἀντιπαρέρχομαιantiparerchomaipassera på motsatt sidav
0493ἈντίπαςAntipasAntipasn pr m
0494ἈντιπατρίςAntipatrisAntipatrisn pr loc
0495ἀντιπέρανantiperanmitt emotadv
0496ἀντιπίπτωantipiptostå emotv
0497ἀντιστρατεύομαιantistrateuomailigga i strid medv
0498ἀντιτάσσομαιantitassomaigick emot, opponerade sigv
0499ἀντίτυπονantituposbild avadj
0500ἀντίχριστοςantichristosAntikristn m
0501ἀντλέωantleoös upp, hämtav
0502ἄντλημαantlemaatt ösa upp medn n
0503ἀντοφθαλμέωantophthalmeohålla upp motv
0504ἄνυδροςanudrostorr, utan vattenadj
0505ἀνυπόκριτοςanupokritosoförställd, uppriktig, utan hyckleriadj
0506ἀνυπότακτοςanupotaktoslaglös, rebellisk, uppstudsig, olydigadj
0507ἄνωanotill brädden, ovanifrån, upp, uppeadv
0508ἀνώγεονanogeonövervåningn n
0509ἄνωθενanothenuppifrån, från ovan, pånyttadv
0510ἀνωτερικόςanoterikosövreadj
0511ἀνώτεροςanoteroshögreadj n
0512ἀνωφελήςanophelesskadligtadj
0513ἀξίνηaxineyxan f
0514ἄξιοςaxiosvärd, värdig,adj
0515ἀξιόωaxiooräkna sig värdig, anse sig värdigv
0516ἀξίωςaxiosanstår, värdigtadv
0517ἀόρατοςaoratososynliga egenskaper, osynliga väsen, osynligadj
0518ἀπαγγέλλωapaggellounderrätta, meddela, berättav
0519ἀπάγχομαιapagchomaihängde (sig)v
0520ἀπάγωapagoleder till, fördev
0521ἀπαίδευτοςapaideutosmeningslösadj
0522ἀπαίρωapairota ifrånv
0523ἀπαιτέωapaiteokräva tillbaka, avkrävav
0524ἀπαλγέωapalgeovara avtrubbadv
0525ἀπαλλάσσωapallassoförlika, lämna, befriav
0526ἀπαλλοτριόωapallotrioovara utestängd, vara främmande förv
0527ἀπαλόςapalosmjukadj
0528ἀπαντάωapantaomötav
0529ἀπάντησιςapantesisatt mötan f
0530ἅπαξhapaxen gångadv
0531ἀπαράβατοςaparabatosoföränderligt, evigtadj
0532ἀπαρασκεύαστοςaparaskeuastosoförbereddadj
0533ἀπαρνέομαιaparneomaiförnekav
0534ἀπάρτιapartihärefteradv
0535ἀπαρτισμόςapartismosslutföran m
0536ἀπαρχήaparcheförstlingsfruktn f
0537ἅπαςhapasallt, allting, hela, allihopadj
0538ἀπατάωapataolura, bedrav
0539ἀπάτηapatebedrägliga,n f
0540ἀπάτωρapatorutan farn m
0541ἀπαύγασμαapaugasmautstrålning, återskenn n
0542ἀπείδωapeidosev
0543ἀπείθειαapeitheiaolydnadn f
0544ἀπειθέωapeitheotror inte, är olydig, lyder intev
0545ἀπειθήςapeithestrotsiga, ohörsammaadj
0546ἀπειλέωapeileovarna, hotav
0547ἀπειλήapeilehot, hotelsen f
0548ἄπειμιapeimivara frånvarandev
0549ἄπειμιapeimigickv
0550ἀπειπόμηνapeipomenfrånsagt, avsagt, tagit avståndv
0551ἀπείραστοςapeirastoskan inte bli frestadadj
0552ἄπειροςapeirosomogen, inte skickadadj
0553ἀπεκδέχομαιapekdechomaiväntar ivrigt, längtarv
0554ἀπεκδύομαιapekduomaiavväpnat, avklättv
0555ἀπέκδυσιςapekdusisavkläddesn f
0556ἀπελαύνωapelaunovisa boer, driva bortv
0557ἀπελεγμόςapelegmosdåligt rykte, missaktningn m
0558ἀπελεύθεροςapeleutherosfrigivnen m
0559ἈπελλῆςApellesApellesn pr m
0560ἀπελπίζωapelpizohoppas få igenv
0561ἀπέναντιapenantimitt emot, inför, i närvaro av, motsatsprep
0562ἀπέραντοςaperantosändlösadj
0563ἀπερισπάστωςaperispastosutan distraktion, utan att slitas hit och ditadv
0564ἀπερίτμητοςaperitmetosomskurenadj
0565ἀπέρχομαιaperchomaigå, gå sin väg, gå iväg,v
0566ἀπέχειapecheidet räcker, det är nogv
0567ἀπέχομαιapechomaiavståv
0568ἀπέχωapechohar, vara, ta emot, fått utv
0569ἀπιστέωapisteotrodde intev
0570ἀπιστίαapistiaotron f
0571ἄπιστοςapistossom inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogenadj
0572ἁπλότηςhaplotesuppriktighet, enkelhetn f
0573ἁπλοῦςhaplousendaadj
0574ἁπλῶςhaplosfrikostigtadv
0575ἀπόapofrån, av, ut ur, för, på, i,preposition
0576ἀποβαίνωapobainogå ut, resultera iv
0577ἀποβάλλωapoballokasta avv
0578ἀποβλέπωapoblepoha respektv
0579ἀπόβλητοςapobletosförkastaadj
0580ἀποβολήapoboleförlora, misstan f
0581ἀπογενόμενοςapogenomenosvara dödv
0582ἀπογραφήapographeskattskrivningn f
0583ἀπογράφωapographoskatt, skriva uppv
0584ἀποδείκνυμιapodeiknumifå vittnesbörd, bli erkänd, bevisv
0585ἀπόδειξιςapodeixisbevisningn f
0586ἀποδεκατόωapodekatoobetala tionde, tionde, ge tionde, ta tiondev
0587ἀπόδεκτοςapodektosaccepterad, acceptabeladj
0588ἀποδέχομαιapodechomaita emot, ta emot gladeligen, accepterav
0589ἀποδημέωapodemeoresa utomlands, resa till ett avlägset landv
0590ἀπόδημοςapodemosgöra en lång resaadj
0591ἀποδίδωμιapodidomibetala, belöna, gev
0592ἀποδιορίζωapodiorizosplittring, söndringv
0593ἀποδοκιμάζωapodokimazoförkasta,v
0594ἀποδοχήapodocheta emot, accepteranden f
0595ἀπόθεσιςapothesista avn f
0596ἀποθήκηapotheketröskplats, logen f
0597ἀποθησαυρίζωapothesaurizosamla ihopv
0598ἀποθλίβωapothliboträngerv
0599ἀποθνήσκωapothneskodö, omkomma, vara död, döendev
0600ἀποκαθίστημιapokathistemiåterställa,v
0601ἀποκαλύπτωapokaluptouppenbarav
0602ἀποκάλυψιςapokalupsisuppenbarelse, uppenbarasn f
0603ἀποκαραδοκίαapokaradokiavänta ivrigt, längtann f
0604ἀποκαταλλάσσωapokatallassoförsona, förenav
0605ἀποκατάστασιςapokatastasisåterupprättan f
0606ἀπόκειμαιapokeimaiförvarav
0607ἀποκεφαλίζωapokephalizohalshuggav
0608ἀποκλείωapokleiostängtv
0609ἀποκόπτωapokoptohugga avv
0610ἀπόκριμαapokrimadödsdomn n
0611ἀποκρίνομαιapokrinomaisvarav
0612ἀπόκρισιςapokrisissvarn f
0613ἀποκρύπτωapokruptofördold, döljav
0614ἀπόκρυφοςapokruphosdoltadj
0615ἀποκτείνωapokteinodöda, slaktav
0616ἀποκυέωapokueoföda, föddev
0617ἀποκυλίωapokuliorulla bort,v
0618ἀπολαμβάνωapolambanoge tillbaka, fick ut, ta åt sidanv
0619ἀπόλαυσιςapolausisnjutan f
0620ἀπολείπωapoleipolämna, kvarstår, stå fastv
0621ἀπολείχωapoleichoslickav
0622ἀπόλλυμιapollumigå under, bli dödad, vara förloradv
0623ἈπολλύωνApolluonApollyonn pr m
0624ἈπολλωνίαApolloniaApollonian pr loc
0625ἈπολλῶςApollosApollosn pr m
0626ἀπολογέομαιapologeomaisvara, svar för sig själv, försvara sigv
0627ἀπολογίαapologiaförsvar, förklaring,n f
0628ἀπολούωapolouotvätta bort, tvättas renv
0629ἀπολύτρωσιςapolutrosisbefrielsen f
0630ἀπολύωapoluoskilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gåv
0631ἀπομάσσομαιapomassomaitorka avv
0632ἀπονέμωaponemovisa aktningv
0633ἀπονίπτωaponiptotvättav
0634ἀποπίπτωapopiptoföllv
0635ἀποπλανάωapoplanaoförförav
0636ἀποπλέωapopleoseglav
0637ἀποπλύνωapoplunotorkade avv
0638ἀποπνίγωapopnigodrunknade, kvävdev
0639ἀπορέωaporeotvivla, vara förbrylladv
0640ἀπορίαaporiarådlösan f
0641ἀποῤῥίπτωaporrhiptokasta sig iv
0642ἀπορφανίζωaporphanizoåtskildav
0643ἀποσκευάζωaposkeuazogöra sig i ordningv
0644ἀποσκίασμαaposkiasmaskuggan n
0645ἀποσπάωapospaodrog ut, dra sig undan, locka över, dra överv
0646ἀποστασίαapostasiaavfalla, avfall, avhopp, upprorn f
0647ἀποστάσιονapostasionskilsmässobrevn n
0648ἀποστεγάζωapostegazota bortv
0649ἀποστέλλωapostelloskicka, skicka iväg, skicka utv
0650ἀποστερέωapostereoroffa åt sig, bedra, undanhålla, undandrav
0651ἀποστολήapostoleapostlatjänstn f
0652ἀπόστολοςapostolosapostel, budbäraren m
0653ἀποστοματίζωapostomatizoprovocera till att tala,v
0654ἀποστρέφωapostrephoatt vända sig bort, vända sig från någon, sätta tillbaka, förvillav
0655ἀποστυγέωapostugeoavskyv
0656ἀποσυνάγωγοςaposunagogosuteslutas ur synagogan, uteslutas ur gemenskapenadj
0657ἀποτάσσομαιapotassomaita farväl, försaka, avståv
0658ἀποτελέωapoteleoslutförav
0659ἀποτίθημιapotithemita av, lägga åt sidanv
0660ἀποτινάσσωapotinassoskaka avv
0661ἀποτίνωapotinoåterbetala, ersättav
0662ἀποτολμάωapotolmaogå långt, vara djärvv
0663ἀποτομίαapotomiastränghetn f
0664ἀποτόμωςapotomosgå strängt fram, strängtadv
0665ἀποτρέπωapotrepovända sig bort frånv
0666ἀπουσίαapousiafrånvaron f
0667ἀποφέρωapopheroföras bort, fördela, överlämnav
0668ἀποφεύγωapopheugoundkommav
0669ἀποφθέγγομαιapophtheggomaiatt tala, tala ut, sägav
0670ἀποφορτίζομαιapophortizomailossav
0671ἀπόχρησιςapochresisanvändan f
0672ἀποχωρέωapochoreogå iväg, lämna, släppav
0673ἀποχωρίζωapochorizoåtskilda, försvinnav
0674ἀποψύχωapopsuchoge upp andan, tappa andan, hjärtsviktv
0675ἌππιοςAppiosAppiin pr loc
0676ἀπρόσιτοςaprositosdit ingen kan kommaadj
0677ἀπρόσκοποςaproskoposfläckfri, rent, inte väcka anstötadj
0678ἀπροσωπολήπτωςaprosopoleptosopartisk, utan anseende till personadv
0679ἄπταιστοςaptaistosbevara från att fallaadj
0680ἅπτομαιhaptomairör, röra vidv
0681ἅπτωhaptotändav
0682ἈπφίαApphiaAppian pr f
0683ἀπωθέομαιapotheomai, apothomaistötta undan, avvisa, förskjutav
0684ἀπώλειαapoleiafördärv, slöseri,n f
0685ἀράaraförbannelsen f
0686ἄραaraalltså, då, så,part
0687ἆραaradärförpart
0688ἈραβίαArabiaArabienn pr loc
0689ἈράμAramRamn pr m
0690ἌραψArapsArabern m
0691ἀργέωargeodröjerv
0692ἀργόςargosonyttigt, sysslolös, overksamadj
0693ἀργύρεοςargureossilver, av silveradj
0694ἀργύριονargurionpengar, silvermynt, silvern n
0695ἀργυροκόποςargurokopossilversmedn m
0696ἄργυροςargurossilvern m
0697Ἄρειος ΠάγοςAreios, PagosAreopagenn pr loc
0698ἈρεοπαγίτηςAreopagitesmedlem av Areopagenn m
0699ἀρεσκείαareskeiabehagan f
0700ἀρέσκωareskobehaga, gilladev
0701ἀρεστόςarestosdet som behagaradj
0702ἈρέταςAretasAretasn pr m
0703ἀρέτηaretehärlighet, prisan f
0704ἀρήνarenlammn m
0705ἀριθμέωarithmeoräknav
0706ἀριθμόςarithmosantaln m
0707ἈριμαθαίαArimathaiaArimatean pr loc
0708ἈρίσταρχοςAristarchosAristarchusn pr m
0709ἀριστάωaristaoäta, beta, ha måltidv
0710ἀριστερόςaristerosvänster hand, vänster, på vänster sidaadj
0711ἈριστόβουλοςAristoboulosAristobulusn pr m
0712ἄριστονaristonmåltidn n
0713ἀρκετόςarketoslänge nog, är nog,adj
0714ἀρκέωarkeovara tillräckligtv
0715ἄρκοςarktosbjörnn m/f
0716ἅρμαharmavagnn n
0717ἈρμαγεδδώνArmageddonHarmagedon, Har-Magedonn pr loc
0718ἁρμόζωharmozotrolovav
0719ἁρμόςharmosbenn m
0720ἀρνέομαιarneomaiförnekav
0721ἀρνίονarnionlamm, litet lammn n
0722ἀροτριόωarotriooplogav
0723ἄροτρονarotrontill plogenn n
0724ἁρπαγήharpagerofferi, plundring, habegärn f
0725ἁρπαγμόςharpagmosbyten m
0726ἁρπάζωharpazoförtrycka, plundra, rövav
0727ἅρπαξharpaxrovlystenadj
0728ἀῤῥαβώνarrhabonhandpenning, garantn m
0729ἄῤῥαφοςarrhaphosutan sömn m
0730ἄῤῥηνarrhen, arsenmanadj
0731ἄῤῥητοςarrhetosoutsäglig, osägbaradj
0732ἄῤῥωστοςarrhostossjukav
0733ἀρσενοκοίτηςarsenokoiteshomosexuelln m
0734ἈρτεμάςArtemasArtemasn pr m
0735ἌρτεμιςArtemisArtemisn pr f
0736ἀρτέμωνartemonförsegeln m
0737ἄρτιartinu, hädanefter, ännuadv
0738ἀρτιγέννητοςartigennetosnyföddadj
0739ἄρτιοςartiosfullt färdigadj
0740ἄρτοςartosbröd, limpan m
0741ἀρτύωartuokrydda, få det saltv
0742ἈρφαξάδArphaxadArpakshadn pr m
0743ἀρχάγγελοςarchaggelosärkeängeln m
0744ἀρχαῖοςarchaiosgammal, fäderna, länge sedanadj
0745ἈρχέλαοςArchelaosArkelausn pr m
0746ἀρχήarchebegynnelsen, början, furstar, först, hörnn f
0747ἀρχηγόςarchegosfurste, upphovsmanadj
0748ἀρχιερατικόςarchieratikosöversteprästerlig släktadj
0749ἀρχιερεύςarchiereusöverste prästn m
0750ἀρχιποίμηνarchipoimenhögste herdenn m
0751ἌρχιπποςArchipposArchippusn pr m
0752ἀρχισυνάγωγοςarchisunagogossynagogföreståndaren m
0753ἀρχιτέκτωνarchitektonbyggmästaren m
0754ἀρχιτελώνηςarchitelonesförman vid tullenn m
0755ἀρχιτρίκλινοςarchitriklinosVärdn m
0756ἄρχομαιarchomaibörjav
0757ἄρχωarchoregerav
0758ἄρχωνarchonregent, fursten m
0759ἄρωμαaromakrydda, väldoftande kryddan n
0760ἈσάAsaAsan pr m
0761ἀσάλευτοςasaleutosorubblig, kan inte skakasadj
0762ἄσβεστοςasbestososläckbar, aldrig ska slocknaadj
0763ἀσέβειαasebeiaogudaktighetn f
0764ἀσεβέωasebeoleva ogudaktigtv
0765ἀσεβήςasebesogudaktigaadj
0766ἀσέλγειαaselgeiaorgiern f
0767ἄσημοςasemosbetydandeadj
0768ἈσήρAserAsern pr m
0769ἀσθένειαastheneiasvaghet, åkomma, sjuklighetn f
0770ἀσθενέωastheneovara svag, vara sjuk,v
0771ἀσθένημαasthenemasvaghetern n
0772ἀσθενήςasthenessvag, sjukadj
0773ἈσίαAsiaAsienn pr loc
0774ἈσιανόςAsianosfrån Asienadj
0775ἈσιάρχηςAsiarchesasiarker, rådsherrarn m
0776ἀσιτίαasitiafasta/avstå från matn f
0777ἄσιτοςasitosfastaadj
0778ἀσκέωaskeosträvav
0779ἀσκόςaskossäckar, skinnsäckarn m
0780ἀσμένωςasmenosmed glädjeadv
0781ἄσοφοςasophosovisadj
0782ἀσπάζομαιaspazomaihälsav
0783ἀσπασμόςaspasmoshälsade respektfullt på, hälsningn m
0784ἄσπιλοςaspilosren, fläckfriadj
0785ἀσπίςaspishuggormn m
0786ἄσπονδοςaspondosoförsonlig, trolösadj
0787ἀσσάριονassarionkopparmyntn n
0788ἆσσονassontätt intilladv
0789ἌσσοςAssosAssosn pr loc
0790ἀστατέωastateohemlösv
0791ἀστεῖοςasteiosvackeradj
0792ἀστήρasterStjärnan m
0793ἀστήρικτοςasteriktosostadigadj
0794ἄστοργοςastorgosutan kärlek till sina egnaadj
0795ἀστοχέωastocheofarit vilse, missat måletv
0796ἀστραπήastrapeblixt, upplystn f
0797ἀστράπτωastraptoblixtra, skinav
0798ἄστρονastronstjärnorn n
0799ἈσύγκριτοςAsugkritosAsynkritusn pr m
0800ἀσύμφωνοςasumphonoskom inte överensadj
0801ἀσύνετοςasunetosoförståndigadj
0802ἀσύνθετοςasunthetostrolösa, förbundsbrytareadj
0803ἀσφάλειαasphaleiatillförlitlig, ordentligt, trygghetn f
0804ἀσφαλήςasphalessäkert, tryggt,adj
0805ἀσφαλίζωasphalizosäkras, försegla spänna fastv
0806ἀσφαλῶςasphalosmed säkerhet, nogaadv
0807ἀσχημονέωaschemoneootillbörligt, orätt, bete sig illav
0808ἀσχημοσύνηaschemosuneskamliga, skamn f
0809ἀσχήμωνaskemonblygs föradj
0810ἀσωτίαasotiavilt leverne, utsvävningn f
0811ἀσώτωςasotosutsvävandeadv
0812ἀτακτέωatakteouppföra sig oansvarigtv
0813ἄτακτοςataktosoansvarigaadj
0814ἀτάκτωςataktosleva oansvarigtadv
0815ἄτεκνοςateknosbarnlösadj
0816ἀτενίζωatenizofäst på, betrakta, skåda, fästa blickenv
0817ἄτερaterutanprep
0818ἀτιμάζωatimazoförnedra, vanära, föraktav
0819ἀτιμίαatimiavanära, skamlig, vidrign f
0820ἄτιμοςatimosföraktadadj
0821ἀτιμόωatimooagera skamligtv
0822ἀτμίςatmismolnn f
0823ἄτομοςatomosi ett nuadj
0824ἄτοποςatoposont, orätt, fientligtadj
0825ἈττάλειαAttaleiaAttaleian pr loc
0826αὐγάζωaugazoskinav
0827αὐγήaugegryningn f
0828ΑὐγοῦστοςAugoustosAugustusn pr m
0829αὐθάδηςauthadessjälvgodadj
0830αὐθαίρετοςauthairetossjälvmant, frivilligtadj
0831αὐθεντέωauthenteoråda över, göra sig till herre överv
0832αὐλέωauleoflöjtv
0833αὐλήaulepalats, residens, förgårdn f
0834αὐλητήςauletesflöjtblåsaren m
0835αὐλίζομαιaulizomaiövernattav
0836αὐλόςaulosflöjtn m
0837αὐξάνωauxanoväxa, växa uppv
0838αὔξησιςauxesisökan f
0839αὔριονaurioni morgonadv
0840αὐστηρόςausterossträngadj
0841αὐτάρκειαautarkeiatillräckligt, förnöjsamhetn f
0842αὐτάρκηςautarkesnöjdadj
0843αὐτοκατάκριτοςautokatakritosdöma sig självadj
0844αὐτόματοςautomatosav sig självadj
0845αὐτόπτηςautoptesögonvittnen m
0846αὐτόςautoshonom, dem, henne, den, detpron
0847αὐτοῦautoudär, häradv
0848αὑτοῦhautouhan själv, dem själva, dempron
0849αὐτόχειρautocheirmed egna händeradj
0850αὐχμηρόςauchmerosmörk, dysteradj
0851ἀφαιρέωaphaireota ifrån, ta bort, hugga avv
0852ἀφανήςaphanesdoltadj
0853ἀφανίζωaphanizovanställa, förstöra, försvinna, gå underv
0854ἀφανισμόςaphanismosförsvinnan m
0855ἄφαντοςaphantosförsvinna ur sikte, försvinna ur åsynadj
0856ἀφεδρώνaphedrontömma utn m
0857ἀφειδίαapheidiaspäkan f
0858ἀφελότηςaphelotesinnerlign f
0859ἄφεσιςaphesisförlåtelsen f
0860ἁφήhapheledn f
0861ἀφθαρσίαaphtharsiaoförgänglig, odödlighet,n f
0862ἄφθαρτοςaphthartosoförgänglig, odödligadj
0863ἀφίημιaphiemilämna, förlåta, tillåt, försakav
0864ἀφικνέομαιaphikneomaikänd av alla, välkändv
0865ἀφιλάγαθοςaphilagathosfientlig mot det godaadj
0866ἀφιλάργυροςaphilargurosfri från penningbegäradj
0867ἄφιξιςaphixislämna, resan f
0868ἀφίστημιaphistemilämna, förleda till avfallv
0869ἄφνωaphnoplötsligtadv
0870ἀφόβωςaphobosutan fruktanadv
0871ἀφομοιόωaphomoioolikställa, är likv
0872ἀφοράωaphoraose, fästa blickenv
0873ἀφορίζωaphorizoskiljav
0874ἀφορμήaphormetillfälle,n f
0875ἀφρίζωaphrizotugga fradgav
0876ἀφρόςaphrostugga fradgan m
0877ἀφροσύνηaphrosunedårskap, dåren f
0878ἄφρωνaphrondåre, oförståndigadj
0879ἀφυπνόωaphupnoosomnav
0880ἄφωνοςaphonosstum, utan meningadj
0881ἈχάζAchazAhasn pr m
0882ἈχαΐαAchaiaAchaian pr loc
0883ἈχαϊκόςAchaikosAchaikusn pr m
0884ἀχάριστοςacharistosotacksamadj
0885ἈχείμAcheimAkimn pr m
0886ἀχειροποίητοςacheiropoietosgjort utan människohandadj
0887ἀχλύςachlustöckenn f
0888ἀχρεῖοςachreiosodugligadj
0889ἀχρειόωachreioofördärvadv
0890ἄχρηστοςachrestosinte till nyttaadj
0891ἄχριachri, achrisfram tills, till,prep/conj
0892ἄχυρονachuronagnarn n
0893ἀψευδήςapseudeskan inte ljugaadj
0894ἄψινθοςapsinthosMalört, bittern f
0895ἄψυχοςapsuchoslivlösadj
0896ΒάαλBaalBaaln pr m
0897ΒαβυλώνBabulonBabylonn pr loc
0898βαθμόςbathmosställningn m
0899βάθοςbathosdjupn n
0900βαθύνωbathunodjupv
0901βαθύςbathusdjupadj
0902βαΐονbaionpalmbladn n
0903ΒαλαάμBalaamBileamn pr m
0904ΒαλάκBalakBalakn pr m
0905βαλάντιονbalantionbörsn n
0906βάλλωballokasta, häller, högg, kasta utv
0907βαπτίζωbaptizodöpa, tvättav
0908βάπτισμαbaptismadopn n
0909βαπτισμόςbaptismostvätta, dopn m
0910ΒαπτιστήςBaptistesdöparenn m
0911βάπτωbaptodoppav
0912ΒαραββᾶςBarabbasBarabbasn pr m
0913ΒαράκBarakBarakn pr m
0914ΒαραχίαςBarachiasBerekjasn pr m
0915βάρβαροςbarbaroslokalbefolkning, infödd, barbaradj
0916βαρέωbareotunga, pressadev
0917βαρέωςbareosillaadv
0918ΒαρθολομαῖοςBartholomaiosBartolomeusn pr m
0919ΒαριησοῦςBariesousBarjesusn pr m
0920ΒαριωνᾶςBarionasJonas, Bar-Jonan pr m
0921ΒαρνάβαςBarnabasBarnabasn pr m
0922βάροςbarosbörda, tung viktn n
0923ΒαρσαβᾶςBarsabasBarsabbas, Barnabasn pr m
0924ΒαρτιμαῖοςBartimaiosBartimaios, Bartimaiusn pr m
0925βαρύνωbarunotyngav
0926βαρύςbarustung, svår, rovlystenadj
0927βαρύτιμοςbarutimosmycket dyrbaradj
0928βασανίζωbasanizoplåga, ansattv
0929βασανισμόςbasanismosplåga,n m
0930βασανιστήςbasanistestorterarnan m
0931βάσανοςbasanosplågorn m
0932βασιλείαbasileiaGuds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt riken f
0933βασίλειονbasileionkungapalatsn n
0934βασίλειοςbasileioskungligadj
0935βασιλεύςbasileusKung, judarnas kung, Israels kungn m
0936βασιλεύωbasileuoregerav
0937βασιλικόςbasilikosämbetsman, kungligadj
0938βασίλισσαbasilissadrottningn f
0939βάσιςbasisfotn f
0940βασκαίνωbaskainoförhäxav
0941βαστάζωbastazobärav
0942βάτοςbatosbuske, törnbusken m
0943βάτοςbatosbatt-mått (ca 30 liter)n m/f
0944βάτραχοςbatrachosgrodan m
0945βαττολογέωbattologeorabbla tomma ord, hopa tomma ordv
0946βδέλυγμαbdelugmastyggelsen n
0947βδελυκτόςbdeluktosavskyvärdadj
0948βδελύσσωbdelussoavskyv
0949βέβαιοςbebaiosstå fast, hålla fastadj
0950βεβαιόωbebaioobekräfta, befästav
0951βεβαίωσιςbebaiosisbekräftelsen f
0952βέβηλοςbebelosoandliga, oandlig personadj
0953βεβηλόωbebeloobryter motv
0954ΒεελζεβούλBeelzeboulBeelsebuln pr m
0955ΒελίαλBelial, BeliarBeliarn pr m
0956βέλοςbelospiln n
0957βελτίονbeltionmycket väladj
0958ΒενιαμίνBeniaminBenjaminn pr m
0959ΒερνίκηBernikeBereniken pr f
0960ΒέροιαBeroiaBerean pr loc
0961ΒεροιαῖοςBeroiaiosfrån Bereaadj
0962ΒηθαβαράBethabaraBetanian pr loc
0963ΒηθανίαBethaniaBetanian pr loc
0964ΒηθεσδάBethesdaBetesdan pr loc
0965ΒηθλεέμBethleemBetlehemn pr loc
0966ΒηθσαϊδάBethsaidaBetsaidan pr loc
0967ΒηθφαγήBethphageBetfagen pr loc
0968βῆμαbemadomarsäte, tronn n
0969βήρυλλοςberullosberylln m/f
0970βίαbiavåldn f
0971βιάζωbiazoutsatt för våld, pressav
0972βίαιοςbiaiosvåldsam, mäktigadj
0973βιαστήςbiastesvåldsamn m
0974βιβλιαρίδιονbibliaridionliten bokrullen n
0975βιβλίονbiblionbok, brev, bokrullen n
0976βίβλοςbiblosbok, skriftrullen n
0977βιβρώσκωbibroskoätav
0978ΒιθυνίαBithuniaBithynienn pr loc
0979βίοςbiosliv, leva, livets godan m
0980βιόωbioolevav
0981βίωσιςbiosissätt att levan f
0982βιωτικόςbiotikosvardagsliv, livets bekymmeradj
0983βλαβερόςblaberosskadligadj
0984βλάπτωblaptoskadav
0985βλαστάνωblastanoskjuta upp, grönska, frambringav
0986ΒλάστοςBlastosBlastusn pr m
0987βλασφημέωblasphemeohäda, smädav
0988βλασφημίαblasphemiahädelse, smädelsen f
0989βλάσφημοςblasphemoshädisk, hånfulladj
0990βλέμμαblemmaatt sen n
0991βλέπωblepose, ge akt påv
0992βλητέοςbleteosmåste hällasadj
0993ΒοανεργέςBoanergesBoanergesn pr m
0994βοάωboaoropav
0995βοήboeropn f
0996βοήθειαboetheiahjälp, hjälpmedeln f
0997βοηθέωboetheohjälpv
0998βοηθόςboethoshjälpareadj
0999βόθυνοςbothunosgrop, diken m
1000βολήbolefallan f
1001βολίζωbolizolodav
1002βολίςbolisspjutn f
1003ΒοόζBoozBoasn pr m
1004βόρβοροςborborossmutsn m
1005βοῤῥᾶςborrhasnorrn m
1006βόσκωboskoföda, föra på betev
1007ΒοσόρBosorBeorn pr m
1008βοτάνηbotanegrödan f
1009βότρυςbotrusdruvklasen m
1010βουλευτήςbouleutesrådsherren m
1011βουλεύωbouleuoöverlägga, bestämma, beslutav
1012βουλήboulerådslut, plann f
1013βούλημαboulemaplann n
1014βούλομαιboulomaivillv
1015βουνόςbounosberg, höjdern m
1016βοῦςbousoxen m
1017βραβεῖονbrabeionpris, segerlönn n
1018βραβεύωbrabeuoregerav
1019βραδύνωbradunodröjav
1020βραδυπλοέωbraduploeosegla långsamtv
1021βραδύςbraduslångsamadj
1022βραδύτηςbradutesdröjsmåln f
1023βραχίωνbrachionarmn m
1024βραχύςbrachusliteadj
1025βρέφοςbrephosspädbarnn n
1026βρέχωbrechoregn, tvättav
1027βροντήbronteåskan f
1028βροχήbrocheregnn f
1029βρόχοςbrochossnärja, lägga band pån m
1030βρυγμόςbrugmosgnisslan m
1031βρύχωbruchognisslav
1032βρύωbruoge, frambringav
1033βρῶμαbromamatn n
1034βρώσιμοςbrosimosmatadj
1035βρῶσιςbrosismat, rostn f
1036βυθίζωbuthizobörja sjunkav
1037βυθόςbuthosdjupa vattnet, öppet havn m
1038βυρσεύςburseusgarvaren m
1039βύσσινοςbussinosfint linneadj
1040βύσσοςbussosfint linnen f
1041βωμόςbomosaltaren m
1042γαββαθάgabbathaGabbatan pr loc
1043ΓαβριήλGabrielGabrieln pr m
1044γάγγραιναgaggrainacancersvulstn f
1045ΓάδGadGadn pr loc
1046ΓαδαρηνόςGadarenosGadarenernas områdeadj
1047γάζαgazaskattkammaren f
1048ΓάζαGazaGazan pr loc
1049γαζοφυλάκιονgazophulakionofferkistan n
1050ΓάϊοςGaiosGaiusn pr m
1051γάλαgalamjölkn n
1052ΓαλάτηςGalatesGalatern m
1053ΓαλατίαGalatiaGalatienn pr loc
1054ΓαλατικόςGalatikosGalateradj
1055γαλήνηgalenelugntn f
1056ΓαλιλαίαGalilaiaGalileenn pr loc
1057ΓαλιλαῖοςGalilaiosgaliléadj
1058ΓαλλίωνGallionGallion pr m
1059ΓαμαλιήλGamalielGamalieln pr m
1060γαμέωgameogifta sigv
1061γαμίσκωgamiskoge sig till äktenskapv
1062γάμοςgamosäktenskap, bröllopn m
1063γάρgarförconj
1064γαστήρgastergravid, havanden f
1065γέgeändå, likväl, utan tvivelparticle
1066ΓεδεώνGedeonGideonn pr m
1067γέενναgeennaGehenna, Helvetetn f
1068ΓεθσημανῆGethsemaneGetsemanen pr loc
1069γείτωνgeitongrannen m/f
1070γελάωgelaoskrattav
1071γέλωςgelosskrattn m
1072γεμίζωgemizofylla, bli fullv
1073γέμωgemofullv
1074γενεάgeneasläktled, släkten f
1075γενεαλογέωgenealogeohärkomstv
1076γενεαλογίαgenealogiasläktregistern f
1077γενέσιαgenesiafödelsedagn n pl
1078γένεσιςgenesissläkttavla, generationn f
1079γενετήgenetefrån födselnn f
1080γεννάωgennaoföddev
1081γέννημαgennemaavföda, frukt,n n
1082ΓεννησαρέτGennesaretGennesaretn pr loc
1083γέννησιςgennesisfödelseadj
1084γεννητόςgennetosär föddadj
1085γένοςgenosslag, härkomst, släktn n
1086ΓεργεσηνόςGergesenosgerasenernaadj
1087γερουσίαgerousiaäldsterådn f
1088γέρωνgerongammaln m
1089γεύομαιgeuomaismaka, ätav
1090γεωργέωgeorgeoodla, brukav
1091γεώργιονgeorgionåkern n
1092γεωργόςgeorgosodlare, vinodlaren m
1093γῆgejorden, land, marken, traktenn f
1094γῆραςgerasålderdomn n
1095γηράσκωgeraskovara gammal, vara gammaltv
1096γίνομαιginomaivara, ske, bli, bli gjort, kommav
1097γινώσκωginoskokänna, förståv
1098γλεῦκοςgleukosnytt vinn n
1099γλυκύςglukussöttadj
1100γλῶσσαglossatungan f
1101γλωσσόκομονglossokomonpenningpung, kassan n
1102γναφεύςgnapheustygberedare, valkaren m
1103γνήσιοςgnesiosegen, äktaadj
1104γνησίωςgnesiosuppriktigtadv
1105γνόφοςgnophosmörkern m
1106γνώμηgnomesinne, avsiktn f
1107γνωρίζωgnorizolåtit veta, göra känd,v
1108γνῶσιςgnosiskunskapn f
1109γνώστηςgnostesväl insattn m
1110γνωστόςgnostosbekant, bekantaadj
1111γογγύζωgogguzoknorra, klagav
1112γογγυσμόςgoggusmosmumla, tala i tysthetn m
1113γογγυστήςgoggustesklagare, knotar mumlanden m
1114γόηςgoesbedragaren m
1115ΓολγοθᾶGolgothaGolgatan pr loc
1116ΓόμοῤῥαGomorrhaGomorran pr loc
1117γόμοςgomoslast, fartygslast, varan m
1118γονεύςgoneusföräldrarn m
1119γόνυgonuknä, knäböjan n
1120γονυπετέωgonupeteoknäböja förv
1121γράμμαgrammaanslag, skrift, skuldebrevn n
1122γραμματεύςgrammateusskriftlärdn m
1123γραπτόςgraptosskrivetadj
1124γραφήgrapheskrifternan f
1125γράφωgraphoskrivav
1126γραώδηςgraodesgamla myter, kärringfableradj
1127γρηγορεύωgregoreuovaka, vaknav
1128γυμνάζωgumnazotränav
1129γυμνασίαgumnasiaträningn f
1130γυμνητεύωgumneteuovara nakenv
1131γυμνόςgumnosnakenadj
1132γυμνότηςgumnotesnakenhetn f
1133γυναικάριονgunaikarionsvaga kvinnorn n
1134γυναικεῖοςgunaikeiosfruadj
1135γυνήgunekvinna, hustrun f
1136ΓώγGogGogn pr loc
1137γωνίαgoniahörnsten, avkrokn f
1138ΔαβίδDabidDavidn pr m
1139δαιμονίζομαιdaimonizomaibesattv
1140δαιμόνιονdaimoniondemonn n
1141δαιμονιώδηςdaimoniodesdemoniskadj
1142δαίμωνdaimondemonn m/f
1143δάκνωdaknobitav
1144δάκρυονdakru, dakruontårn n
1145δακρύωdakruogråtav
1146δακτύλιοςdaktuliosringn m
1147δάκτυλοςdaktulosfingern m
1148ΔαλμανουθάDalmanouthaDalmanutan pr loc
1149ΔαλματίαDalmatiaDalmatienn pr loc
1150δαμάζωdamazotämjav
1151δάμαλιςdamaliskvigan f
1152ΔάμαριςDamarisDamarisn pr f
1153ΔαμασκηνόςDamaskenosfrån Damaskusadj
1154ΔαμασκόςDamaskosDamaskusn pr loc
1155δανείζωdaneizolånav
1156δάνειονdaneionskuldn n
1157δανειστήςdaneistespenningutlånaren m
1158ΔανιήλDanielDanieln pr m
1159δαπανάωdapanaospendera, göra slut på, betalav
1160δαπάνηdapanekostnadenn f
1161δέdemen, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, ävenconj
1162δέησιςdeesisbön åkallann f
1163δεῖdeimåste, bordev
1164δεῖγμαdeigmaexempeln n
1165δειγματίζωdeigmatizogöra till allmänt åtlöje, dra skam överv
1166δεικνύωdeiknuovisav
1167δειλίαdeiliamodlöshetn f
1168δειλιάωdeiliaotappa modetv
1169δειλόςdeilosräddadj
1170δεῖναdeinaden och denn m/f/n
1171δεινῶςdeinossvåra, häftigaadv
1172δειπνέωdeipneomåltid, ätav
1173δεῖπνονdeipnonmåltid, festn n
1174δεισιδαιμονέστεροςdeisidaimonesterosivriga gudsdyrkare, mycket religiösaadj
1175δεισιδαιμονίαdeisidaimoniareligionn f
1176δέκαdekation indecl
1177δεκαδύοdekaduotolvn indecl
1178δεκαπέντεdekapentefemtonn indecl
1179ΔεκάπολιςDekapolisDekapolisn pr loc
1180δεκατέσσαρεςdekatessaresfjortonn indecl
1181δεκάτηdekatetionde, tiondeladj
1182δέκατοςdekatostiondeadj
1183δεκατόωdekatooge tionde, få tiondev
1184δεκτόςdektosnåd, erkänd, ta emotadj
1185δελεάζωdeleazobegär, lockelsev
1186δένδρονdendronträdn n
1187δεξιολάβοςdexiolabosspjutmänn m
1188δεξιόςdexioshöger hand, höger, höger sidaadj
1189δέομαιdeomaibe, bönfallav
1190ΔερβαῖοςDerbaiosfrån Derbeadj
1191ΔέρβηDerbeDerben pr loc
1192δέρμαdermagethud, skinnn n
1193δερμάτινοςdermatinosläderbälteadj
1194δέρωderoslåv
1195δεσμεύωdesmeuobindav
1196δεσμέωdesmeobundenv
1197δέσμηdesmebindan f
1198δέσμιοςdesmiosfånge, vara bunden, i bojoradj
1199δεσμόνdesmon, desmosbojorn m
1200δεσμοφύλαξdesmophulaxfångvaktaren m
1201δεσμωτήριονdesmoterionfängelsen n
1202δεσμώτηςdesmotesfången m
1203δεσπότηςdespotesHerre, herrarn m
1204δεῦροdeurokom,adv
1205δεῦτεdeutekom, följadv
1206δευτεραῖοςdeuteraiosnästa dagadj
1207δευτερόπρωτοςdeuteroprotosnäst efter den första (den andra sabbaten efter påsken)adj
1208δεύτεροςdeuterosden andre, andra gångenadj
1209δέχομαιdechomaita emot, tro detv
1210δέωdeobindav
1211δήdeockså, nu, och. därför, utan tvekanparticle
1212δῆλοςdelosavslöja, självklart, uppenbartadj
1213δηλόωdelooberättats för, visa sig, ge till kännav
1214ΔημᾶςDemasDemasn pr m
1215δημηγορέωdemegoreohålla talv
1216ΔημήτριοςDemetriosDemetriusn pr m
1217δημιουργόςdemiourgosskaparen m
1218δῆμοςdemosfolket, folkmassan m
1219δημόσιοςdemosiosallmän, offentligadj
1220δηνάριονdenariondenarn n
1221δήποτεdepotevem som helstadv
1222δήπουdepoui sanningadv
1223διάdiagenom, för, med, därförprep
1224διαβαίνωdiabainobege, komma över, passera genomv
1225διαβάλλωdiaballoange, beskyllav
1226διαβεβαιόομαιdiabebaioomaitvärsäkerhet, med kraft inskärperv
1227διαβλέπωdiablepose klartv
1228διάβολοςdiabolosdjävulen, förtalare, falsk åklagareadj
1229διαγγέλλωdiaggellopredika, tillkännage, förkunnav
1230διαγίνομαιdiaginomaivar förbi, efterv
1231διαγινώσκωdiaginoskoundersöka, avgöra måletv
1232διαγνωρίζωdiagnorizoberättav
1233διάγνωσιςdiagnosisavgöra,n f
1234διαγογγύζωdiagogguzoknorra, kritiserav
1235διαγρηγορέωdiagregoreovaknav
1236διάγωdiagokan levav
1237διαδέχομαιdiadechomaiarvtagarev
1238διάδημαdiademakronan n
1239διαδίδωμιdiadidomaifördela, dela utv
1240διάδοχοςdiadochosefterträdan m
1241διαζώννυμιdiazonnumibinda om sigv
1242διαθήκηdiathekeförbund, testamenten f
1243διαίρεσιςdiairesisolikan f
1244διαιρέωdiaireofördelav
1245διακαθαρίζωdiakatharizorensa noggrantv
1246διακατελέγχομαιdiakatelegchomaimotbevisav
1247διακονέωdiakoneobetjänav
1248διακονίαdiakoniatjänst, utdelning, att tjänan f
1249διάκονοςdiakonostjänare, församlingstjänare, diakonn m/f
1250διακόσιοιdiakosioitvå hundraadj
1251διακούομαιdiakouomaihöra, lyssna till slutetv
1252διακρίνωdiakrinotvivla, att döma, urskilja, tvistav
1253διάκρισιςdiakrisisbetänklighet, skilja mellan,n f
1254διακωλύωdiakoluohindrav
1255διαλαλέωdialaleotala med varandra, diskuterav
1256διαλέγομαιdialegomaitala med varandra, samtalav
1257διαλείπωdialeipoupphörtv
1258διάλεκτοςdialektosspråk, dialekt, modersmåln f
1259διαλλάσσωdiallassoförsonav
1260διαλογίζομαιdialogizomaianledning, tänka, undrav
1261διαλογισμόςdialogismostankar, tanken, betänklighet, föreställningarn m
1262διαλύωdialuoskingrav
1263διαμαρτύρομαιdiamarturomaivittna, uppmanav
1264διαμάχομαιdiamachomaiivrig, högljuddv
1265διαμένωdiamenoförblev, bevara, fortsattv
1266διαμερίζωdiamerizodela, fördelav
1267διαμερισμόςdiamerismossplittringn m
1268διανέμωdianemospridav
1269διανεύωdianeuotecknadev
1270διανόημαdianoematänkan n
1271διάνοιαdianoiaförstånd, sinne, fantasi-högmodiga tankarn f
1272διανοίγωdianoigoöppnav
1273διανυκτερεύωdianuktereuotillbringade hela nattenv
1274διανύωdianuoavslutav
1275διαπαντόςdiapantosalltid, kontinuerligadv
1276διαπεράωdiaperaofor över, komma över, segla överv
1277διαπλέωdiapleoatt segla överv
1278διαπονέωdiaponeoupprördv
1279διαπορεύομαιdiaporeuomaitog vägen, gick, passerav
1280διαπορέωdiaporeoundra, bli förbrylladv
1281διαπραγματεύομαιdiapragmateuomaitjänat genom affärer, förvärvatv
1282διαπρίωdiaprioförbittrad, ursinnigv
1283διαρπάζωdiarpazoplundra, berövav
1284διαρρήσσωdiarrhessoriva sönder, slita sönderv
1285διασαφέωdiasapheoförklara, berättav
1286διασείωdiaseiovåldförav
1287διασκορπίζωdiaskorpizoströ ut, bli skingrad, slösav
1288διασπάωdiaspaoslita sönder, slita i styckenv
1289διασπείρωdiaspeiroskingrav
1290διασποράdiasporautspridd, kringspridd, förskingringn f
1291διαστέλλομαιdiastellomaiförbjuda, gett i uppdrag,v
1292διάστημαdiastematidsrymdn n
1293διαστολήdiastoleskillnadn f
1294διαστρέφωdiastrephofördärvad, förvränga,v
1295διασώζωdiasozobli fullständigt hel, räddad, frälstv
1296διαταγήdiatageförmedla, förordnan f
1297διάταγμαdiatagmapåbudn n
1298διαταράσσωdiatarassoförskräcktv
1299διατάσσωdiatassoföreskrift, förordnat, bestämtv
1300διατελέωdiateleoförblivitv
1301διατηρέωdiatereoundvika, bevarav
1302διατίdiativarförpron
1303διατίθεμαιdiatithemaisluta ett förbund, skriva testamente, överlämnav
1304διατρίβωdiatribovistadesv
1305διατροφήdiatrophematn f
1306διαυγάζωdiaugazogryningv
1307διαφανήςdiaphanesgenomskinligadj
1308διαφέρωdiapherovärda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig frånv
1309διαφεύγωdiapheugoflyv
1310διαφημίζωdiaphemizosprida rykte om någon, ryktesspridningv
1311διαφθείρωdiaphtheiroförstör, förgå, brytas nerv
1312διαφθοράdiaphthoraförgängelsen f
1313διάφοροςdiaphoroshögre, förmer, olika slagadj
1314διαφυλάσσωdiaphulassobevarav
1315διαχειρίζομαιdiacheirizomaidödav
1316διαχωρίζομαιdiachorizomaiskiljas frånv
1317διδακτικόςdidaktikosduktig lärare, skicklig att undervisaadj
1318διδακτόςdidaktoslär, blivit undervisadeadj
1319διδασκαλίαdidaskalialäran f
1320διδάσκαλοςdidaskalosmästare, läraren m
1321διδάσκωdidaskoundervisa, lärav
1322διδαχήdidachelära, doktrinn f
1323δίδραχμονdidrachmontempelskattn n
1324ΔίδυμοςDidumosDidymus, betyder tvillingen (Aposteln Thomas)n pr m
1325δίδωμιdidomige, fåv
1326διεγείρωdiegeirovakna, stiga uppv
1327διέξοδοςdiexodosvägskäl, vägkorsningn f
1328διερμηνευτήςdiermeneutesuttydaren m
1329διερμηνεύωdiermeneuouttyda, förklara, i översättningv
1330διέρχομαιdierchomaivandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gåv
1331διερωτάωdierotaofråga sig framv
1332διετήςdietestvå åradj
1333διετίαdietiaefter två år. två hela årn f
1334διηγέομαιdiegeomaiberättav
1335διήγεσιςdiegesisskildringn f
1336διηνεκήςdienekesför evigt, ständigtadj
1337διθάλασσοςdithalassosen plats öppen för två havadj
1338διϊκνέομαιdiikneomaigenomträngav
1339διΐστημιdiistemisenare, längre fram, lämnav
1340διϊσχυρίζομαιdiischurizomaibestämt bekräfta, försäkrav
1341δικαιοκρισίαdikaiokrisiarättfärdig domn f
1342δίκαιοςdikaiosrättfärdigadj
1343δικαιοσύνηdikaiosunerättfärdighetn f
1344δικαιόωdikaioofått rätt, frias, förklaras rättfärdigv
1345δικαίωμαdikaiomarättfärdiga , rättvisa, frikännanden n
1346δικαίωςdikaiosrättvis, rätt nykterhet, sann nykterhetadv
1347δικαίωσιςdikaiosisrättfärdiggörelsen f
1348δικαστήςdikastesdomaren m
1349δίκηdikestraffad, dömdn f
1350δίκτυονdiktuonnätn n
1351δίλογοςdilogostvetydig, oärligv
1352διόdiovarför, därför, av vilken orsakconj
1353διοδεύωdiodeuopassera genom,v
1354ΔιονύσιοςDionusiosDionysiusn pr m
1355διόπερdiopervarför, alltså, därförconj
1356διοπετήςdiopetessom fallit från himlen, som fallit från Jupiteradj
1357διόρθωσιςdiorthosisbättre ordningn f
1358διορύσσωdiorussobryta sig inv
1359ΔιόσκουροιDioskouroiTvillingarna (Castor och Pollux)n pr m
1360διότιdiotieftersom, för, för att,conj
1361ΔιοτρεφήςDiotrephesDiotrefesn pr m
1362διπλοῦςdiplousdubbel,adj
1363διπλόωdiploodubbeltv
1364δίςdistvå gångeradv
1365διστάζωdistazotvivlav
1366δίστομοςdistomostveeggatadj
1367δισχίλιοιdischilioitvå tusenadj
1368διϋλίζωdiulizosilarv
1369διχάζωdichazoför att söndrav
1370διχοστασίαdichostasiasplittringn f
1371διχοτομέωdichotomeohugga i styckenv
1372διψάωdipsaotörstv
1373δίψοςdipsostörstan n
1374δίψυχοςdipsuchossplittrat sinneadj
1375διωγμόςdiogmosförföljelsen m
1376διώκτηςdioktesförföljaren m
1377διώκωdiokoförfölja, följa efter, följa, lida förföljelsev
1378δόγμαdogmapåbud, beslut, föreskriftn n
1379δογματίζωdogmatizounderkasta sig budv
1380δοκέωdokeotro, mena, verka bra, mena sigv
1381δοκιμάζωdokimazopröva, avgöra, utvärderav
1382δοκιμήdokimeprov, beprövad, prövningn f
1383δοκίμιονdokimionprovn n
1384δόκιμοςdokimosbestå provet, prövad, erkändadj
1385δοκόςdokosbjälken f
1386δόλιοςdoliosohederlig, oärligadj
1387δολιόωdoliooanvända till svekv
1388δόλοςdolossvek, listn m
1389δολόωdolooanvända knep, handla svekfulltv
1390δόμαdomagåvan n
1391δόξαdoxahärlighet, prakt, hedern f
1392δοξάζωdoxazoprisa, ärav
1393ΔορκάςDorkasDorkasn pr f
1394δόσιςdosisgivande, gåvan f
1395δότηςdotesgivaren m
1396δουλαγωγέωdoulagogeotvinga till lydnadv
1397δουλείαdouleiaslaveri, slavokn f
1398δουλεύωdouleuotjäna, bli slavv
1399δούληdouletjänarinnan f
1400δοῦλονdoulonslav, tjänaren n
1401δοῦλοςdoulostjänareadj
1402δουλόωdcgöra till slav, blivit slav, vara under slaverin m
1403δοχήdochefestn f
1404δράκωνdrakondraken m
1405δράσσομαιdrassomaifångav
1406δραχμήdrachmesilvermyntn f
1407δρέπανονdrepanonskära, lien n
1408δρόμοςdromoslopp, banan m
1409ΔρούσιλλαDrousillaDrusillan pr f
1410δύναμαιdunamaikan, kan intev
1411δύναμιςdunamiskraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraftn f
1412δυναμόωdunamoomaktv
1413δυνάστηςdunasteshärskaren m
1414δυνατέωdunateomäktigv
1415δυνατόςdunatosmöjligt, förmå, mäktig, stark, kraftadj
1416δύνωduno, dumi, duogå ned, solnedgångv
1417δύοduotvå, bådan indecl
1418δυσ-dus-o-particle
1419δυσβάστακτοςdusbastaktossvår att bäraadj
1420δυσεντερίαdusenteriasvår diarrén n
1421δυσερμήνευτοςdusermeneutossvårt att förklaraadj
1422δύσκολοςduskolossvårtadj
1423δυσκόλωςduskolossvårtadv
1424δυσμήdusmevästern f
1425δυσνόητοςdusnoetossvår att förståadj
1426δυσφημίαdusphemiadåligt rykten f
1427δώδεκαdodekatolvn indecl
1428δωδέκατοςdodekatostolfteadj
1429δωδεκάφυλονdodekaphulontolv stammarn n
1430δῶμαdomatakn n
1431δωρεάdoreagåvan f
1432δωρεάνdoreange som gåvaadj
1433δωρέομαιdoreomaigev
1434δώρημαdoremagåvan n
1435δῶρονdorongåva, offern n
1436ἔαeaSluta!, låt oss vara,interj
1437ἐάνeanomconj
1438ἑαυτοῦheautou, all, other, cases)sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deraspron
1439ἐάωeaotillåta, lätv
1440ἑβδομήκονταhebdomekontasjuttion indecl
1441ἑβδομηκοντάκιςhebdomekontakissjuttio gångeradv
1442ἕβδομοςhebdomossjundeadj
1443ἘβέρEberEbern pr m
1444ἙβραϊκόςHebraikoshebreiskaadj
1445ἙβραῖοςHebraioshebréern m
1446ἙβραΐςHebraishebreiskan f
1447ἙβραϊστίHebraistipå hebreiskaadv
1448ἐγγίζωeggizokomma närav
1449ἐγγράφωeggraphoskrivetv
1450ἔγγυοςegguosgarantadj
1451ἐγγύςeggusnära.adv
1452ἐγγύτερονegguteronnärmareadv n
1453ἐγείρωegeirovakna, stå upp, väcka upp, uppväckav
1454ἔγερσιςegersisuppståndelsen f
1455ἐγκάθετοςegkathetosspionadj
1456ἐγκαίνιαegkainiatempelinvigningens högtidn n
1457ἐγκαινίζωegkainizoinstifta, invigav
1458ἐγκαλέωegkaleoanklagav
1459ἐγκαταλείπωegkataleipoöverge, lämnav
1460ἐγκατοικέωegkatoikeobo (bland)v
1461ἐγκεντρίζωegkentrizoinympav
1462ἔγκλημαegklemaåtala, anklagan n
1463ἐγκομβόομαιegkomboomaiklä, ikläv
1464ἐγκοπήegkopehindern f
1465ἐγκόπτωegkoptoförhindrad, besväradv
1466ἐγκράτειαegkrateiasjälvbehärskningn f
1467ἐγκρατεύομαιegkrateuomaiavhållsam, återhållsamv
1468ἐγκρατήςegkratesbehärskadadj
1469ἐγκρίνωegkrinomäta sigv
1470ἐγκρύπτωekgruptoblanda inv
1471ἔγκυοςegkuosgravidadj
1472ἐγχρίωegchriosmörjav
1473ἐγώegojag, mig, min, mittpron
1474ἐδαφίζωedaphizoslå ner, slå till markenv
1475ἔδαφοςedaphosmarkenn n
1476ἑδραῖοςhedraiosfastadj
1477ἑδραίωμαhedraiomagrundvaln n
1478ἘζεκίαςEzekiasHiskian pr m
1479ἐθελοθρησκείαethelothreskeiafromhet, gudstjänstväsenden f
1480ἐθίζωethizoenligtv
1481ἐθνάρχηςethnarchesståthållaren m
1482ἐθνικόςethnikoshedningn m
1483ἐθνικῶςethnikoshedniskadv
1484ἔθνοςethnoshedning, folk,n n
1485ἔθοςethossed, vanan n
1486ἔθωethoha som vana/sedv
1487εἰeiom, huruvidaconj
1488εἶeidu ärv
1489εἴγεeigeom så är, omconj
1490εἰ δὲ μή(γε)ei, de, me(ge)annars, i så fall. om inteconj
1491εἶδοςeidosform, utseenden n
1492εἴδωeido, oidaveta, känna till, förstå, se, skåda, tittav
1493εἰδωλεῖονeidoleionavgudatempeln n
1494εἰδωλόθυτονeidolothutonavgudaoffer, offerköttadj
1495εἰδωλολατρείαeidololatreiaavgudadyrkann f
1496εἰδωλολάτρηςeidololatresavgudadyrkaren m
1497εἴδωλονeidolonavgudn n
1498εἴηνeienborde vara, vara, menav
1499εἰ καίei, kaiäven om, fastänconj
1500εἰκῆeikeförgäves, fåfängtadv
1501εἴκοσιeikositjugon indecl
1502εἴκωeikoge efterv
1503εἴκωeikoliknav
1504εἰκώνeikonbildn f
1505εἰλικρίνειαheilikrineiaosyrat, rentn f
1506εἰλικρινήςheilikrinesrenaadj
1507εἱλίσσωheilissorulla ihopv
1508εἰ μήei, meoch, bortsett från, om inteconj
1509εἰ μή τιei, me, tibortsett frånconj
1510εἰμίeimiärv
1511εἶναιeinaiatt varav
1512εἴ περei, perlika visst som, även omconj
1513εἴ πωςei, posom verkligenconj
1514εἰρηνεύωeireneuohålla frid, hålla fredv
1515εἰρήνηeirenefridn f
1516εἰρηνικόςeirenikosfridsamadj
1517εἰρηνοποιέωeirenopoieoskapat fridv
1518εἰρηνοποιόςeirenopoiosfredsmäklare, fridsskapareadj
1519εἰςeisin i, till, för, i, på, motprep
1520εἷςheisennumeral
1521εἰσάγωeisagobära in, föra in, hämtav
1522εἰσακούωeisakouobli hörd, bli lyssnad påv
1523εἰσδέχομαιeisdechomaita emotv
1524εἴσειμιeiseimigå, gå inv
1525εἰσέρχομαιeiserchomaikommav
1526εἰσίeisiär, varav
1527εἷς καθ’ εἷςheis, kath, heisen efter enidiom
1528εἰσκαλέωeiskaleobjuda inv
1529εἴσοδοςeisodosingång (hos er), besökn f
1530εἰσπηδάωeispedaospringav
1531εἰσπορεύομαιeisporeuomaikomma inv
1532εἰστρέχωeistrechoskynda inv
1533εἰσφέρωeispheroföra inv
1534εἶταeitasedan efteråtadv
1535εἴτεeiteellerconj
1536εἴ τιςei, tisom någon, om något, om manpron
1537ἐκek, exav, från, ut ur, med, påprep
1538ἕκαστοςhekastosvar och en, alla, varjeadj
1539ἑκάστοτεhekastotealltidadv
1540ἑκατόνhekatonhundra, hundrafaltn indecl
1541ἑκατονταέτηςhekatontaeteshundra år gammaladj
1542ἑκατονταπλασίωνhekatontaplasionhundrafaltadj
1543ἑκατοντάρχηςhekatontarches, hekatontarchosofficern m
1544ἐκβάλλωekballota bort, ta ut, skicka ut, kasta utv
1545ἔκβασιςekbasisutväg, leda fram tilln f
1546ἐκβολήekbolekasta överbordn f
1547ἐκγαμίζωekgamizogifta bortv
1548ἐκγαμίσκωekgamiskobortgiftv
1549ἔκγονονekgononbarnbarnadj
1550ἐκδαπανάωekdapanaooffrav
1551ἐκδέχομαιekdechomaivänta på, se efter, inväntav
1552ἔκδηλοςekdelosuppenbaradj
1553ἐκδημέωekdemeobortav
1554ἐκδίδωμιekdidomiarrendera utv
1555ἐκδιηγέομαιekdiegeomaiberättav
1556ἐκδικέωekdikeoskaffa rätt, straffa, hämndv
1557ἐκδίκησιςekdikesisskaffa rätt, vedergällning, bestraffningn f
1558ἔκδικοςekdikoshämnareadj
1559ἐκδιώκωekdiokodriva bortv
1560ἔκδοτοςekdotosbli utlämnadadj
1561ἐκδοχήekdocheväntann f
1562ἐκδύωekduoklä av, ta avv
1563ἐκεῖekeidär, ditadv
1564ἐκεῖθενekeithendärifrånadv
1565ἐκεῖνοςekeinosdenpron
1566ἐκεῖσεekeisedäradv
1567ἐκζητέωekzeteoutkräva, söka efterv
1568ἐκθαμβέωekthambeobli förskräckt, bävav
1569ἔκθαμβοςekthambosstor häpnad, stor förundranadj
1570ἔκθετοςekthetossätta utadj
1571ἐκκαθαίρωekkathairorensa bort, renav
1572ἐκκαίωekkaioupptändasv
1573ἐκκακέωekkakeo, egkakeotröttnav
1574ἐκκεντέωekkenteogenomborrav
1575ἐκκλάωekklaobryta bort (grenar)v
1576ἐκκλείωekkleiouteslutetv
1577ἐκκλησίαekklesiaförsamling, kyrka, folksamlingn f
1578ἐκκλίνωekklinoavfallit, avvikit, undvikav
1579ἐκκολυμβάωekkolumbaosimma ivägv
1580ἐκκομίζωekkomizobära utv
1581ἐκκόπτωekkoptoavhugget, hugga ner, hugga avv
1582ἐκκρέμαμαιekkremamaihålla sig nära lyssnande, hänga vid någons läpparv
1583ἐκλαλέωeklaleoberättav
1584ἐκλάμπωeklampolysa, strålav
1585ἐκλανθάνομαιeklanthanomaiglömmav
1586ἐκλέγομαιeklegomaivälja, utväljav
1587ἐκλείπωekleipota slutv
1588ἐκλεκτόςeklektosutvaldadj
1589ἐκλογήeklogeväljan f
1590ἐκλύωekluotröttnav
1591ἐκμάσσωekmassotorkav
1592ἐκμυκτηρίζωekmukterizohånav
1593ἐκνεύωekneuodra sig undanv
1594ἐκνήφωeknephovakna, nyktra tillv
1595ἑκούσιονhekousionfri viljaadj
1596ἑκουσίωςhekousiosmed berått mod, medvetet, frivilligtadv
1597ἔκπαλαιekpalaisedan längeadv
1598ἐκπειράζωekpeirazofrestav
1599ἐκπέμπωekpemposända ut, skicka ivägv
1600ἐκπετάννυμιekpetannumisträckt utv
1601ἐκπίπτωekpiptofalla, slå felv
1602ἐκπλέωekpleoseglav
1603ἐκπληρόωekpleroouppfylltv
1604ἐκπλήρωσιςekplerosisfullföljan f
1605ἐκπλήσσωekplessoöverväldigad, förvånad, häpenv
1606ἐκπνέωekpneoge upp andanv
1607ἐκπορεύομαιekporeuomaikommer ut från, inifrånv
1608ἐκπορνεύωekporneuokasta sig ut i otuktv
1609ἐκπτύωekptuoavsky, spotta utv
1610ἐκριζόωekrizoorycka upp med rötternav
1611ἔκστασιςekstasishänryckning, bli förundradn f
1612ἐκστρέφωekstrephoförvänd, på fel vägv
1613ἐκταράσσωektarassostöra ordningenv
1614ἐκτείνωekteinoräcka fram, räcka ut, sträcka ut, kastav
1615ἐκτελέωekteleofullbordav
1616ἐκτένειαekteneiaivrigt, nitisktn f
1617ἐκτενέστερονektenesteronallt ivrigareadj
1618ἐκτενήςektenesuthållighetadj
1619ἐκτενῶςektenosuthålligtadv
1620ἐκτίθημιektithemiförklarade, omtaladev
1621ἐκτινάσσωektinassoskaka avv
1622ἐκτόςektosutanför, ut uradv
1623ἕκτοςhektossjätteadj
1624ἐκτρέπωektrepoförfallitv
1625ἐκτρέφωektrephosköta om, fostrav
1626ἔκτρωμαektromaofullgånget fostern n
1627ἐκφέρωekpherota fram, bar bort, ta medv
1628ἐκφεύγωekpheugofly, undflyv
1629ἐκφοβέωekphobeoskrämmav
1630ἔκφοβοςekphobosskräckslagenadj
1631ἐκφύωekphuospricka utv
1632ἐκχέωekcheo, variation), ekchunorinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjutav
1633ἐκχωρέωekchoreolämna, dra utv
1634ἐκψύχωekpsuchoge upp andan, döv
1635ἑκώνhekonav egen vilja, frivilligtadj
1636ἐλαίαelaiaoliv, olivträdn f
1637ἔλαιονelaionoljan n
1638ἐλαιώνelaionOlivbergetn m
1639ἘλαμίτηςElamiteselamitern m
1640ἐλάσσωνelasson, elattonsämre, yngre, lägrev
1641ἐλαττονέωelattoneolida bristv
1642ἐλαττόωelattoolite lägre, bli mindrev
1643ἐλαύνωelaunoro, drivav
1644ἐλαφρίαelaphrialättsinnigtn f
1645ἐλαφρόςelaphroslättadj
1646ἐλάχιστοςelachistosminst, liten betydelse, småsakeradj
1647ἐλαχιστότεροςelachistoterosallra minstadj
1648ἘλεάζαρEleazarEleasarn pr m
1649ἔλεγξιςelegxis, elegmostillrättavisan f
1650ἔλεγχοςelegchostillrättavisningn m
1651ἐλέγχωelegchoavslöja, tillrättavisa, överbevisav
1652ἐλεεινόςeleeinosömklig, ynkligadj
1653ἐλεέωeleeoförbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidandev
1654ἐλεημοσύνηeleemosuneallmosa, gåva, generösn f
1655ἐλεήμωνeleemonbarmhärtigadj
1656ἔλεοςeleosbarmhärtighetn n
1657ἐλευθερίαeleutheriafrihetn f
1658ἐλεύθεροςeleutherosfriadj
1659ἐλευθερόωeleutheroogöra fri, befriav
1660ἔλευσιςeleusisankomstn f
1661ἐλεφάντινοςelephantinoselfenbenadj
1662ἘλιακείμEliakeimEljakimn pr m
1663ἘλιέζερEliezerEliesern pr m
1664ἘλιούδElioudElihudn pr m
1665ἘλισάβετElisabetElisabethn pr f
1666ἘλισσαῖοςElissaiosElisan pr m
1667ἑλίσσωhelissorulla upp, rulla ihopv
1668ἕλκοςhelkossårn n
1669ἑλκόωhelkoofull av sårv
1670ἑλκύωhelkuo, helkodrav
1671ἙλλάςHellasGreklandn pr loc
1672ἝλληνHellengrek, hedningn m
1673ἙλληνικόςHellenikosgrekiskaadj
1674ἙλληνίςHellenisgrekiskn f
1675ἙλληνιστήςHellenistesgrekisktalanden m
1676ἙλληνιστίHellenistigrekiskaadv
1677ἐλλογέωellogeotillräknav
1678ἘλμωδάμElmodamElmadamn pr m
1679ἐλπίζωelpizohoppas påv
1680ἐλπίςelpishopp, tron f
1681ἘλύμαςElumasElymasn pr m
1682ἐλοΐ / ἐλωΐeloiEloi, min Gudn m
1683ἐμαυτοῦemautoumej själv, mejpron
1684ἐμβαίνωembainosteg iv
1685ἐμβάλλωemballokasta iv
1686ἐμβάπτωembaptodoppav
1687ἐμβατεύωembateuohelt gå upp iv
1688ἐμβιβάζωembibazoplacerav
1689ἐμβλέπωemblepose på, noga iakttav
1690ἐμβριμάομαιembrimaomaisäga strängt, djupt rördv
1691ἐμέememig, jag, min, mig självpron acc
1692ἐμέωemeospottav
1693ἐμμαίνομαιemmainomaivilt raseriv
1694ἘμμανουήλEmmanouelEmanueln pr m
1695ἘμμαούςEmmaousEmmausn pr loc
1696ἐμμένωemmenostå fast, förbliv
1697ἘμμόρEmmorHamor, Emmorn pr m
1698ἐμοίemoimig, jag, minapron dat
1699ἐμόςemosmin, mitt, minapron
1700ἐμοῦemoumig, min, minapron genn/abl
1701ἐμπαιγμόςempaigmoshånn m
1702ἐμπαίζωempaizohånav
1703ἐμπαίκτηςempaikteshånfulln m
1704ἐμπεριπατέωemperipateovandra blandv
1705ἐμπίπλημιempiplemi, emplethomättav
1706ἐμπίπτωempiptofallav
1707ἐμπλέκωemplekointrasslad, insnärjdv
1708ἐμπλοκήemplokehåruppsättning, flätningn f
1709ἐμπνέωempneoandas utv
1710ἐμπορεύομαιemporeuomaigöra affärer, utnyttjav
1711ἐμπορίαemporiaaffärern f
1712ἐμπόριονemporionmarknadsplats, saluhalln n
1713ἔμποροςemporosköpmann m
1714ἐμπρήθωemprethobränna uppv
1715ἔμπροσθενemprostheninföradv
1716ἐμπτύωemptuospotta på, spottav
1717ἐμφανήςemphanesvisa öppet, , uppenbaradadj
1718ἐμφανίζωemphanizoframföra, uppenbara, framträda, meddelav
1719ἔμφοβοςemphobosräddadj
1720ἐμφυσάωemphusaoandas påv
1721ἔμφυτοςemphutosödmjukadj
1722ἐνeni, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genomprep
1723ἐναγκαλίζομαιenagkalizomaiomfamna, ta upp i famnenv
1724ἐνάλιοςenaliosvattendjuradj
1725ἔναντιenantiinföradv
1726ἐναντίονenantioninförprep
1727ἐναντίοςenantiosemot , motadj
1728ἐνάρχομαιenarchomaibörjav
1729ἐνδεήςendeessakna, lida bristadj
1730ἔνδειγμαendeigmabevis, vittnesbördn n
1731ἐνδείκνυμιendeiknumivisav
1732ἔνδειξιςendeixisvisa, deklarera, bevisan f
1733ἕνδεκαhendekaelvan indecl
1734ἑνδέκατοςhendekatoselfteadj
1735ἐνδέχεταιendechetaipassar sig intev
1736ἐνδημέωendemeovara hemma, vara närvarande, närvarov
1737ἐνδιδύσκωendiduskoklädd iv
1738ἔνδικοςendikosrätt, det man förtjänaradj
1739ἐνδόμησιςendomesisbyggan f
1740ἐνδοξάζωedoxazoförhärligav
1741ἔνδοξοςendoxosunderbart, vackert, fina, aktad, härlighetadj
1742ἔνδυμαendumaklädern n
1743ἐνδυναμόωendunamoostörre kraft, bli stark, kraftv
1744ἐνδύνωendunosmyger, innästlav
1745ἔνδυσιςendusisklän f
1746ἐνδύωenduoklä påv
1747ἐνέδραenedrabakhålln f
1748ἐνεδρεύωenedreuoligga i bakhåll,v
1749ἔνεδρονenedronligga och väntan n
1750ἐνειλέωeneileosvepav
1751ἔνειμιeneimidet som är inutiv
1752ἕνεκαheneka, heneken, heinekenskull, av en orsakprep
1753ἐνέργειαenergeiaverksam, mäktigt verksam, styrkan f
1754ἐνεργέωenergeoverkarv
1755ἐνέργημαenergemakraftgärningn n
1756ἐνεργήςenergesverksam, kraftigtadj
1757ἐνευλογέωeneulogeobli välsignadv
1758ἐνέχωenechohysa agg, hata, angripa (med ord), tvingav
1759ἐνθάδεenthadehär, härifrån, hit, däradv
1760ἐνθυμέομαιenthumeomaitänka, begrunda, funderav
1761ἐνθύμησιςenthumesistankar, fantasin f
1762ἔνιenihär är, ärv
1763ἐνιαυτόςeniautosårn m
1764ἐνίστημιenisteminågot som nu är, stå för dörrenv
1765ἐνισχύωenischuostyrka, ge kraftv
1766ἔννατοςennatosniondeadj
1767ἐννέαenneanion indecl
1768ἐννενηκονταεννέαennenekontaenneanittionion indecl
1769ἐννεόςenneosförstummadadj
1770ἐννεύωenneuoge teckenv
1771ἔννοιαennoiauppsåt, sinnen f
1772ἔννομοςennomoslaglig, under lagenadj
1773ἔννυχονennuchontidig morgonadj
1774ἐνοικέωenoikeobor iv
1775ἑνότηςhenotesenhetn f
1776ἐνοχλέωenochleoplåga, skadav
1777ἔνοχοςenochosskyldig inför, hemfallen åt, skyldig tilladj
1778ἔνταλμαentalmabudn n
1779ἐνταφιάζωentaphiazobegravav
1780ἐνταφιασμόςentaphiasmosbegravningn m
1781ἐντέλλομαιentellomaibefalla, ge befallningv
1782ἐντεῦθενenteuthenhärifrånadv
1783ἔντευξιςenteuxisåkallan, bönn f
1784ἔντιμοςentimosdyrbar, uppskattad, mer anseddadj
1785ἐντολήentolebud, föreskriftn f
1786ἐντόπιοςentopiossom bodde på platsenadj
1787ἐντόςentosinutiprep
1788ἐντρέπωentreporespektera, få skämmasv
1789ἐντρέφωentrephohämta näringv
1790ἔντρομοςentromosdarra, skakaadj
1791ἐντροπήentropeskamn f
1792ἐντρυφάωentruphaosmutsfläckv
1793ἐντυγχάνωentugchanovädjar, vända sig tillv
1794ἐντυλίσσωentulissosvepa, vika ihopv
1795ἐντυπόωentupooinristav
1796ἐνυβρίζωenubrizokränka, smädav
1797ἐνυπνιάζομαιenupniazomaidrömma, ha drömmarv
1798ἐνύπνιονenupniondrömn n
1799ἐνώπιονenopionföre, inför, i närvaro avprep
1800ἘνώςEnosEnosn pr m
1801ἐνωτίζομαιenotizomailyssna påv
1802ἘνώχEnochHenokn pr m
1803ἕξhexsexn indecl
1804ἐξαγγέλλωexaggelloförkunnav
1805ἐξαγοράζωexagorazofriköpa, ta vara påv
1806ἐξάγωexagoföra utv
1807ἐξαιρέωexaireofrälsa, rädda, befria, plocka utv
1808ἐξαίρωexairodriva bortv
1809ἐξαιτέομαιexaiteomaibegärtv
1810ἐξαίφνηςexaiphnesplötsligtadv
1811ἐξακολουθέωexakoloutheoföljav
1812ἑξακόσιοιhexakosioisexhundraadj
1813ἐξαλείφωexaleiphoutplåna, torka bortv
1814ἐξάλλομαιexallomaihoppa, springav
1815ἐξανάστασιςexanastasisuppståndelsenn f
1816ἐξανατέλλωexanatellosköt uppv
1817ἐξανίστημιexanistemiresa sig, skaffa avkommav
1818ἐξαπατάωexapataobedra, förleda,v
1819ἐξάπιναexapinaplötsligtadv
1820ἐξαπορέομαιexaporeomaimisströsta, förtvivlav
1821ἐξαποστέλλωexapostelloskicka bort, skicka, sända tillv
1822ἐξαρτίζωexartizofullgjort, väl rustadv
1823ἐξαστράπτωexastraptostrålandev
1824ἐξαυτῆς / εξ αυτηςexautesgenast, just då, snarastadv
1825ἐξεγείρωexegeirolåta uppstå (komma till makt), uppväckav
1826ἔξειμιexeimiresa, gå därifrånv
1827ἐξελέγχωexelegchoövertyga, ställa till svarsv
1828ἐξέλκωexelkodras, lockasv
1829ἐξέραμαexeramaspyan n
1830ἐξερευνάωexereunaoforska efterv
1831ἐξέρχομαιexerchomaigå ut, komma, gå, gå vidare, komma utv
1832ἔξεστιexestitillåtet, låtv
1833ἐξετάζωexetazosöka, ta reda på, frågav
1834ἐξηγέομαιexegeomaikungöra, göra känd, berättav
1835ἑξήκονταhexekontasextio, sextiofaltn indecl
1836ἑξῆςhexesnästa, nästa dag, dagen efter, följande dag, morgondagadv
1837ἐξηχέομαιexecheomaiekov
1838ἕξιςhexisövning, vanan f
1839ἐξίστημιexistemibli utom sig av förundranv
1840ἐξισχύωexischuokunnav
1841ἔξοδοςexodosbortgång, uttågn m
1842ἐξολοθρεύωexolothreuobli utrotadv
1843ἐξομολογέωexomologeobekänna, prisav
1844ἐξορκίζωexorkizoatt besvärav
1845ἐξορκιστήςexorkistesandeutdrivaren m
1846ἐξορύσσωexorussobryta upp, riva utv
1847ἐξουδενόωexoudenoobli föraktadv
1848ἐξουθενέωexoutheneoförakta, förkasta, sakna förtroende förv
1849ἐξουσίαexousiamakt, auktoritetn f
1850ἐξουσιάζωexousiazobestämma, få makt över, ha maktv
1851ἐξοχήexocheprominent, framståenden f
1852ἐξυπνίζωexupnizoatt väckav
1853ἔξυπνοςexupnosvaknaadj
1854ἔξωexoutanför, bortadv
1855ἔξωθενexothenutsida, yttreadv
1856ἐξωθέωexotheo, exothodriva undanv
1857ἐξώτεροςexoterosutanföradj
1858ἑορτάζωheortazofira högtidv
1859ἑορτήheortehögtidn f
1860ἐπαγγελίαepaggelialöften f
1861ἐπαγγέλλωepaggellolova, bekänna sig till, ge löftev
1862ἐπάγγελμαepaggelmalöften n
1863ἐπάγωepagokomma, komma överv
1864ἐπαγωνίζομαιepagonizomaifortsätta kämpa förv
1865ἐπαθροίζωepathroizoströmma tillv
1866ἘπαίνετοςEpainetosEpenetusn pr m
1867ἐπαινέωepaineoberömma, prisav
1868ἔπαινοςepainosberömn m
1869ἐπαίρωepairolyfta upp, resa sig, ta uppv
1870ἐπαισχύνομαιepaischunomaiskämmasv
1871ἐπαιτέωepaiteotiggav
1872ἐπακολουθέωepakoloutheoåtfölja, komma först efteråtv
1873ἐπακούωepakouobönhörav
1874ἐπακροάομαιepakroaomaihöra, lyssnav
1875ἐπάνepannärconj
1876ἐπάναγκεςepanagkesnödvändigadj n
1877ἐπανάγωepanagoåtervända, lägga utv
1878ἐπαναμιμνήσκωepanamimneskopåminnav
1879ἐπαναπαύομαιepanapauomaivila, trygghet iv
1880ἐπανέρχομαιepanerchomaikomma tillbakav
1881ἐπανίσταμαιepanistamaigöra upprorv
1882ἐπανόρθωσιςepanorthosistillrättavisningn f
1883ἐπάνωepanoöver, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer änadv
1884ἐπαρκέωeparkeota hand omv
1885ἐπαρχίαeparchiaprovinsn f
1886ἔπαυλιςepaulisgårdn f
1887ἐπαύριονepaurionmorgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpåadv
1888ἐπαυτοφώρῳepautophoropå bar gärningadv
1889ἘπαφρᾶςEpaphrasEpafrasn pr m
1890ἐπαφρίζωepaphrizoskummarv
1891ἘπαφρόδιτοςEpaphroditosEpafroditusn pr m
1892ἐπεγείρωepegeirosätta igång, hetsa uppv
1893ἐπείepeidärför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom,conj
1894ἐπειδήepeideför, eftersom, för att, efter detconj
1895ἐπειδήπερepeideperpå grund avconj
1896ἐπεῖδονepeidonse till, se, ge akt påv
1897ἐπείπερepeiperlika säkertconj
1898ἐπεισαγωγήepeisagogehar kommitn f
1899ἔπειταepeitaSedan, därefter, därnästadv
1900ἐπέκειναepekeinabortomadv
1901ἐπεκτείνομαιepekteinomaisträcka sig motv
1902ἐπενδύομαιependuomaiiklä, bli påkläddv
1903ἐπενδύτηςependutesytterplaggn m
1904ἐπέρχομαιeperchomaikomma, komma överv
1905ἐπερωτάωeperotaofråga, efterfråga, önskanv
1906ἐπερώτημαeperotemasvarn n
1907ἐπέχωepechomärka, se uppmärksamt på, stanna, hålla fast vid, ge akt påv
1908ἐπηρεάζωepereazoförolämpa, förtalav
1909ἐπίepipå, i, tillprep
1910ἐπιβαίνωepibainositta, kom, gå ombord, ta, komma inv
1911ἐπιβάλλωepiballolägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripav
1912ἐπιβαρέωepibareotala för strängt, ligga till lastv
1913ἐπιβιβάζωepibibazolyfta upp, sätta på, sitta uppv
1914ἐπιβλέπωepibleposett till, respekterav
1915ἐπίβλημαepiblemalappn n
1916ἐπιβοάωepiboaohögljutt ropa/krävav
1917ἐπιβουλήepibouleligga i försåt, planera attentatn f
1918ἐπιγαμβρεύωepigambreuogifta sigv
1919ἐπίγειοςepigeiosjordiskaadj
1920ἐπιγίνομαιepiginomaiblåsav
1921ἐπιγινώσκωepiginoskokänna, förnimma, känna igen, vetav
1922ἐπίγνωσιςepignosiskunskap, insikt, förståelsen f
1923ἐπιγραφήepigrapheinskriftn f
1924ἐπιγράφωepigraphoskriva, överskrift, inskriftv
1925ἐπιδείκνυμιepideiknumivisav
1926ἐπιδέχομαιepidechomaita emotv
1927ἐπιδημέωepidemeoinflyttad, bosätta sigv
1928ἐπιδιατάσσομαιepidiatassomaiutökav
1929ἐπιδίδωμιepididomige, räckav
1930ἐπιδιορθόωepidiorthooordna medv
1931ἐπιδύωepiduogå nerv
1932ἐπιείκειαepieikeiamildhetn f
1933ἐπιεικήςepieikesmildadj
1934ἐπιζητέωepizeteosöka efter, söka, önskan, efterfrågav
1935ἐπιθανάτιοςepithanatiosdödsdömdadj
1936ἐπίθεσιςepithesishandpåläggningn f
1937ἐπιθυμέωepithumeolängta, begärav
1938ἐπιθυμητήςepithumetesbegärelse tilln m
1939ἐπιθυμίαepithumiabegärn f
1940ἐπικαθίζωepikathizositta uppv
1941ἐπικαλέομαιepikaleomaiåkalla, även kallad, vädja till, vädjav
1942ἐπικάλυμμαepikalumatäckmanteln n
1943ἐπικαλύπτωepikaluptoövertäckav
1944ἐπικατάρατοςepikataratosförbannadadj
1945ἐπίκειμαιepikeimaitränga sig inpå, pressa, ligga framför, ligga på, pålagdv
1946ἘπικούρειοςEpikoureiosEpikuréeradj
1947ἐπικουρίαepikouriahjälpn f
1948ἐπικρίνωepikrinobesluta, dömav
1949ἐπιλαμβάνομαιepilambanomaita, gripa tag i, få fast, gripav
1950ἐπιλανθάνομαιepilanthanomaiglömmav
1951ἐπιλέγομαιepilegomaikallas för, väljav
1952ἐπιλείπωepileipointe räcka tillv
1953ἐπιλησμονήepilesmoneglömskn f
1954ἐπίλοιποςepiloiposresten, återstodenadj
1955ἐπίλυσιςepilusistolkning, fantasi, inbillningn f
1956ἐπιλύωepiluoförklara, uttyda, avgörav
1957ἐπιμαρτυρέωepimartureobekräftav
1958ἐπιμέλειαepimeleiaomsorg, omvårdnadn f
1959ἐπιμελέομαιepimeleomaisköta om, ta hand omv
1960ἐπιμελῶςepimelosnogaadv
1961ἐπιμένωepimenostanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar iv
1962ἐπινεύωepineuoavböjav
1963ἐπίνοιαepinoiatanken f
1964ἐπιορκέωepiorkeosvära falsktv
1965ἐπίορκοςepiorkosmenedareadj
1966ἐπιοῦσαepiousanästa dag, därefterparticiple
1967ἐπιούσιοςepiousiosdagligadj
1968ἐπιπίπτωepipiptofalla, falla över, tränga sig påv
1969ἐπιπλήσσωepiplessotillrättavisa strängtv
1970ἐπιπνίγωepipnigokvävav
1971ἐπιποθέωepipotheoinnerligt längta, längtav
1972ἐπιπόθησιςepipothesisuppriktig längtan, stark längtann f
1973ἐπιπόθητοςepipothetosefterlängtadadj
1974ἐπιποθίαepipothialängta (stor längtan)n f
1975ἐπιπορεύομαιepiporeuomaikomv
1976ἐπιῤῥάπτωepirrhaptosyv
1977ἐπιῤῥίπτωepirrhiptokastav
1978ἐπίσημοςepisemosberyktad, högt anseddadj
1979ἐπισιτισμόςepisitismosmat, proviantn m
1980ἐπισκέπτομαιepiskeptomaibesökav
1981ἐπισκηνόωepiskenoovilav
1982ἐπισκιάζωepiskiazoöverskuggav
1983ἐπισκοπέωepiskopeose noga till, vaka överv
1984ἐπισκοπήepiskopebesök, ämbete, församlingsledaren f
1985ἐπίσκοποςepiskoposbiskop/församlingsledare, herden m
1986ἐπισπάομαιepispaomaiomskärav
1987ἐπίσταμαιepistamaiveta, förståv
1988ἐπιστάτηςepistatesMästaren m
1989ἐπιστέλλωepistelloskriva, skriva tillv
1990ἐπιστήμωνepistemonförståndigadj
1991ἐπιστηρίζωepisterizostärkav
1992ἐπιστολήepistolebrevn f
1993ἐπιστομίζωepistomizotysta munnenv
1994ἐπιστρέφωepistrephovända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbakav
1995ἐπιστροφήepistropheomvändelsen f
1996ἐπισυνάγωepisunagosamla ihopv
1997ἐπισυναγωγήepisunagogeihopsamlade, sammankomstn f
1998ἐπισυντρέχωepisuntrechoströmma tillv
1999ἐπισύστασιςepisustasissprida oro, överhopadn f
2000ἐπισφαλήςepisphalesfarligadj
2001ἐπισχύωepischopåstridigv
2002ἐπισωρεύωepisoreuohoptals, mängderv
2003ἐπιταγήepitagebefallning, eftertryckn f
2004ἐπιτάσσωepitassobefallav
2005ἐπιτελέωepiteleoslutföra, fullgöra, fullbordav
2006ἐπιτήδειοςepitedeiosnödvändiga behovadj
2007ἐπιτίθημιepitithemilägga på, lägga,v
2008ἐπιτιμάωepitimaotala strängt till, förbjuda strängtv
2009ἐπιτιμίαepitimiastraffn f
2010ἐπιτρέπωepitrepotillåta, ge lov, låtav
2011ἐπιτροπήepitropeuppdragn f
2012ἐπίτροποςepitroposförvaltare, förmyndaren m
2013ἐπιτυγχάνωepitugchanouppnåv
2014ἐπιφαίνωepiphainosynas, lysa, skina, uppenbarav
2015ἐπιφάνειαepiphaneiauppenbarelse, glansn f
2016ἐπιφανήςepiphanesstrålande, härligaadj
2017ἐπιφαύωepiphauskoska lysav
2018ἐπιφέρωepipherosom tar, uttala överv
2019ἐπιφωνέωepiphoneoropa, skrikav
2020ἐπιφώσκωepiphoskoi gryningen, just börjav
2021ἐπιχειρέωepicheireoföreta sig, försökav
2022ἐπιχέωepicheohällde, götv
2023ἐπιχορηγέωepichoregeoge, utrusta med, ge näring, ge växtkraft, försev
2024ἐπιχορηγίαepichoregiager, tillför, hjälpn f
2025ἐπιχρίωepichriosmörjav
2026ἐποικοδομέωepoikodomeobygga upp, bygga vidare, byggav
2027ἐποκέλλωepokellogå på grundv
2028ἐπονομάζωeponomazokalla sigv
2029ἐποπτεύωepopteuobevittnav
2030ἐπόπτηςepoptesögonvittnenn m
2031ἔποςepossägan n
2032ἐπουράνιοςepouranioshimmelsk, himlarymden, i himlenadj
2033ἑπτάheptasju, sjunden indecl
2034ἑπτάκιςheptakissju gångeradv
2035ἑπτακισχίλιοιheptakischilioisjutusenn
2036ἔπωeposäga, tala, budv
2037ἜραστοςErastosErastusn pr m
2038ἐργάζομαιergazomaiarbeta, göra, tjänstgöra, göra affärerv
2039ἐργασίαergasiainkomst, verksamhet, flitn f
2040ἐργάτηςergatesarbetaren m
2041ἔργονergongärning, handlingn n
2042ἐρεθίζωerethizosporra, retav
2043ἐρείδωereidoborra fastv
2044ἐρεύγομαιereugomaiförkunna, uppenbarav
2045ἐρευνάωereunaosökav
2046ἐρέωereosäga, tala,v
2047ἐρημίαeremiaödemark, ökenn f
2048ἔρημοςeremosvildmark, ödemark, ökenadjective
2049ἐρημόωeremoobli ödelagd, utblottav
2050ἐρήμωσιςeremosisförödelsen f
2051ἐρίζωerizogrälav
2052ἐριθείαeritheiasjälviska ambitioner, stridn f
2053ἔριονerionulln n
2054ἔριςerisstrid, stridighetern f
2055ἐρίφιονeriphiongetn n
2056ἔριφοςeriphosget, killingn m
2057ἙρμᾶςHermasHermasn pr m
2058ἑρμηνείαhermeneiauttydningn f
2059ἑρμηνεύωhermeneuoöversättav
2060ἙρμῆςHermesMerkurius, Hermesn pr m
2061ἙρμογένηςHermogenesHermogenesn pr m
2062ἑρπετόνherpetonkräldjur, ormn n
2063ἐρυθρόςeruthrosrödadj
2064ἔρχομαιerchomaikomma, gåv
2065ἐρωτάωerotaofråga, be, önskav
2066ἐσθήςestheskläder, dräktn f
2067ἔσθησιςesthesisklädern f
2068ἐσθίωesthioätav
2069ἘσλίEsliHeslin pr m
2070ἐσμένesmenär, var, vara, ha vårt väsen, ha hoppv
2071ἔσομαιesomaiskall vara, kommer vara, vara, skall ha, skall ske, kan hav
2072ἔσοπτρονesoptronspegeln n
2073ἑσπέραhesperakvälln f
2074ἘσρώμEsromHesronn pr m
2075ἐστέesteatt vara, är, vara, tillhöra, har varitv
2076ἐστίestiär, att vara, hav
2077ἔστωestolåta vara, varav
2078ἔσχατοςeschatossista, nedersta, yttersta, det sista, slutadj
2079ἐσχάτωςeschatosdöende,adv
2080ἔσωesoinom, in, in i, inåt, inreadv
2081ἔσωθενesotheninom, inifrån, invärtesadv
2082ἐσώτεροςesoterosinreadj
2083ἑταῖροςhetairosvänn m
2084ἑτερόγλωσσοςheteroglossosfrämmande språkadj
2085ἑτεροδιδασκαλέωheterodidaskaleoförkunna falsk lära, annan lärav
2086ἑτεροζυγέωheterozugeogå i ok tillsammans medv
2087ἕτεροςheterosannan, den andre, annan sak, vissaadj
2088ἑτέρωςheterosannorlundaadv
2089ἔτιetiännu, andra, längre, ytterligareadv
2090ἑτοιμάζωhetoimazobana, bereda, göra i ordningv
2091ἑτοιμασίαhetoimasiaberedskapn f
2092ἕτοιμοςhetoimosredo, färdigadj
2093ἑτοίμωςhetoimosvara redoadv
2094ἔτοςetosårn n
2095εὖeuväl, väl gjort, gottadv
2096ΕὖαEuaEvan pr f
2097εὐαγγελίζωeuaggelizopredika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskapv
2098εὐαγγέλιονeuaggelionevangeliet, evangelium – de glada nyheternan n
2099εὐαγγελιστήςeuaggelistesevangelistn m
2100εὐαρεστέωeuaresteobehagav
2101εὐάρεστοςeuarestosvälbehagligadj
2102εὐαρέστωςeuarestosbehagaadv
2103ΕὔβουλοςEuboulosEubulusn pr m
2104εὐγενήςeugenesav ädel börd, ädla till sinnes (öppna sinnen), förnämadj
2105εὐδίαeudiavackert vädern f
2106εὐδοκέωeudokeoha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta),v
2107εὐδοκίαeudokiagoda viljans beslut, ha behag i, älskan f
2108εὐεργεσίαeuergesiavälgärningn f
2109εὐεργετέωeuergeteogöra gottv
2110εὐεργέτηςeuergetesvälgöraren m
2111εὔθετοςeuthetospassa, vara skickad, åt demadj
2112εὐθέωςeutheosgenast, straxadv
2113εὐθυδρομέωeuthudromeorak kursv
2114εὐθυμέωeuthumeofatta mod, vara gladv
2115εὔθυμοςeuthumosha tillförsikt, vara vid gott modadj
2116εὐθύνωeuthunojämna, göra rakadv
2117εὐθύςeuthusrak, rättsinnigadj
2118εὐθύτηςeuthutesrättvisan, rättenn f
2119εὐκαιρέωeukaireoha tid, ägna tid, vid tillfällev
2120εὐκαιρίαeukairialägligt tillfällen f
2121εὔκαιροςeukairoslägligt tillfälle, rätt tidadj
2122εὐκαίρωςeukairosett lägligt tillfälle, i tidadv
2123εὐκοπώτεροςeukopoteroslättareadj
2124εὐλάβειαeulabeiaångest, gudomlig fruktan, helig fruktann f
2125εὐλαβέομαιeulabeomaiuppfylld av helig fruktanv
2126εὐλαβήςeulabesgudfruktigadj
2127εὐλογέωeulogeovälsigna, prisav
2128εὐλογητόςeulogetosvälsignadadj
2129εὐλογίαeulogiavälsignelse, gåva, vackert taln f
2130εὐμετάδοτοςeumetadotosvara generösadj
2131ΕὐνίκηEunikeEunicen pr f
2132εὐνοέωeunoeoförlika sig med, göra upp medv
2133εὔνοιαeunoiavilligtn f
2134εὐνουχίζωeunouchizogöra oskicklig till äktenskapv
2135εὐνοῦχοςeunouchoseunuckn m
2136ΕὐοδίαEuodiaEvodian pr f
2137εὐοδόωeuodoostå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resav
2138εὐπειθήςeupeithesföljsamadj
2139εὐπερίστατοςeuperistatossom så lätt omsnärjer/ anfäktaradj
2140εὐποιΐαeupoiiagöra gottn f
2141εὐπορέωeuporeoefter förmågav
2142εὐπορίαeuporiarikedomn f
2143εὐπρέπειαeuprepeiaskönhet, fägringn f
2144εὐπρόσδεκτοςeuprosdektosväl mottagen, välbehagligtadj
2145εὐπρόσεδροςeuprosedrosatt bli fixerad påadj
2146εὐπροσωπέωeuprosopeoge ett gott intryckv
2147εὑρίσκωheuriskofinna, befinnas varav
2148ΕὐροκλύδωνEurokludonEuraquilo, Nordosten, nordostorkanenn m
2149εὐρύχωροςeuruchorosbredadj
2150εὐσέβειαeusebeiagudfruktig, fromn f
2151εὐσεβέωeusebeotillbe, visa respektv
2152εὐσεβήςeusebesfrom, gudfruktigadj
2153εὐσεβῶςeusebosgudfruktigadv
2154εὔσημοςeusemosbegripligaadj
2155εὔσπλαγχνοςeusplagchnosbarmhärtigadj
2156εὐσχημόνωςeuschemonosvärdigadv
2157εὐσχημοσύνηeushemosuneanständighetn f
2158εὐσχήμωνeuschemonansedd, anständigadj
2159εὐτόνωςeutonoshäftig, kraftigt, med kraftadv
2160εὐτραπελίαeutrapeliaskämt, vitsn f
2161ΕὔτυχοςEutuchosEutychos, Eutychusn pr m
2162εὐφημίαeuphemiagott rykten f
2163εὔφημοςeuphemosdygdadj
2164εὐφορέωeuphoreoge riklig skördv
2165εὐφραίνωeuphrainoglädjas, vara glad, bli glad, leva iv
2166ΕὐφράτηςEuphratesEufratn pr loc
2167εὐφροσύνηeuphrosuneglädjen f
2168εὐχαριστέωeucharisteotacka, vara tacksamv
2169εὐχαριστίαeucharistiatacksägelse, tacksamhetn f
2170εὐχάριστοςeucharistostacksamadj
2171εὐχήeuchelöfte, bönn f
2172εὔχομαιeuchomaiönska, be, skulle önska,v
2173εὔχρηστοςeuchrestosvara till god hjälp, användbaradj
2174εὐψυχέωeupsucheobli vid gott modv
2175εὐωδίαeuodiaväldoft, väldoftande, ljuvlig doftn f
2176εὐώνυμοςeuonumosvänster, vänstra sidan, vänster fotadj
2177ἐφάλλομαιephallomaikastade, hoppadev
2178ἐφάπαξephapaxen gång för alla, på samma gångadv
2179ἘφεσῖνοςEphesinosi Efesosadj
2180ἘφέσιοςEphesiosefesernaadj
2181ἜφεσοςEphesosEfesosn pr loc
2182ἐφευρετήςepheuretespåhittign m
2183ἐφημερίαephemeriaprästavdelningn f
2184ἐφήμεροςephemerosdagligadj
2185ἐφικνέομαιephikneomainå framv
2186ἐφίστημιephistemikomma fram till, komma, stå, stå vidv
2187ἘφραίμEphraimEfraimn pr m
2188ἐφφαθάephphathaEffata (öppna dig)imperative
2189ἔχθραechthrafiendskap, hatn f
2190ἐχθρόςechthrosfiendeadj
2191ἔχιδναechidnahuggormn f
2192ἔχωechoha, vara, behövav
2193ἕωςheostill, förrän,conj
2194ΖαβουλώνZaboulonSebulonn pr m
2195ΖακχαῖοςZakchaiosSackeusn pr m
2196ΖαράZaraSerachn pr m
2197ΖαχαρίαςZachariasSakariasn pr m
2198ζάωzaoleva, levandev
2199ΖεβεδαῖοςZebedaiosSebedeusn pr m
2200ζεστόςzestosvarmadj
2201ζεῦγοςzeugosparn n
2202ζευκτηρίαzeukteriarepn f
2203ΖεύςZeusZeusn pr m
2204ζέωzeobrinnandev
2205ζῆλοςzelosbrinnande iver, nitälskan, avund, ivern m/n
2206ζηλόωzelooavundsjuk, brinna för, ivra för, eftertraktav
2207ζηλωτήςzelotesselotenn m
2208ΖηλωτήςZelotesSelotern m
2209ζημίαzemiaförlust, skadan f
2210ζημιόωzemiooförlora, gå miste om, gå förlorad, tagit skadav
2211ΖηνᾶςZenasZenasn pr m
2212ζητέωzeteosöka, söka efterv
2213ζήτημαzetemafrågan n
2214ζήτησιςzetesisdiskussionn f
2215ζιζάνιονzizanionogräsn n
2216ΖοροβάβελZorobabelSerubbabeln pr m
2217ζόφοςzophosmörker, svartan m
2218ζυγόςzugosokn m
2219ζύμηzumesurdegn f
2220ζυμόωzumoosyratv
2221ζωγρέωzogreofånga, fånga levande, tillfångatav
2222ζωήzoeliv, livstidn f
2223ζώνηzonebälten f
2224ζώννυμιzonnumi, zonnuospänna på, sätta påv
2225ζωογονέωzoogoneobevara, levav
2226ζῶονzoondjurn n
2227ζωοποιέωzoopoieogöra levande, ge livv
2228eeller, än, antingen, annars, inte hellerparticle
2229esäkertadv
2230ἡγεμονεύωhegemoneuovara landshövdingv
2231ἡγεμονίαhegemoniaregeran f
2232ἡγεμώνhegemonlandshövdingn m
2233ἡγέομαιhegeomaianse, se det som, aktning, ledarev
2234ἡδέωςhedeosgärnaadv
2235ἤδηedenu, redan, än, även nuadv
2236ἥδισταhedistamed glädjeadv n
2237ἡδονήhedonenjutning, begärn f
2238ἡδύοσμονheduosmonmyntan n
2239ἦθοςethosvanan n
2240ἥκωhekoska kommav
2241ἠλίeliElin pr m
2242ἩλίHeliElin pr m
2243ἩλίαςHeliasElian pr m
2244ἡλικίαhelikialivslängd, åldern f
2245ἡλίκοςhelikoshur stor, vilken storadj
2246ἥλιοςheliossol, östn m
2247ἧλοςhelosspikn m
2248ἡμᾶςhemasoss, vi, vår,pron
2249ἡμεῖςhemeisvi, oss, vi självapron
2250ἡμέραhemeradag, daglign f
2251ἡμέτεροςhemeterosvår, erpron
2252ἤμηνemenvar, jag var, borde varaadv
2253ἡμιθανήςhemithaneshalvdödadj
2254ἡμῖνheminoss, vi, vår, för osspron
2255ἥμισυhemisuhalvadj
2256ἡμιώριονhemiorionhalvtimmen n
2257ἡμῶνhemonvår, oss, vi,pron
2258ἦνenvar, hade varit, hadev
2259ἡνίκαhenikanärparticle
2260ἤπερeperänparticle
2261ἤπιοςepiosvänligadj
2262ἬρErErn pr m
2263ἤρεμοςeremoslugnadj
2264ἩρώδηςHerodesHerodesn pr m
2265ἩρωδιανοίHerodianoiherodianern m
2266ἩρωδιάςHerodiasHerodiasn pr f
2267ἩρωδίωνHerodionHerodionn pr m
2268ἩσαΐαςHesaiasJesajan pr m
2269ἨσαῦEsauEsaun pr m
2270ἡσυχάζωhesuchazolugna sig, vara stilla, leva lugntv
2271ἡσυχίαhesuchiatyst, lugn och ron f
2272ἡσύχιοςhesuchiosstillaadj
2273ἤτοιetoiantingenparticle
2274ἡττάωhettaobesegrav
2275ἥττημαhettemafåtalighet, nederlag, bristn n
2276ἥττονhettonförsämring, mindreadj
2277ἤτωetovarav
2278ἠχέωecheoljudandev
2279ἦχοςechosdån, ljud, rykten m
2280ΘαδδαῖοςThaddaiosTaddeusn pr m
2281θάλασσαthalassasjön f
2282θάλπωthalposköta omv
2283ΘάμαρThamarTamarn f
2284θαμβέωthambeobli förskräckt, bli häpenv
2285θάμβοςthambosbävann m/n
2286θανάσιμοςthanasimosdödligtadj
2287θανατήφοροςthanatephorosdödligtadj
2288θάνατοςthanatosdödn m
2289θανατόωthanatooutlämna till att dödas, döda, dödatsv
2290θάπτωthaptobegravav
2291ΘάραTharaTeran pr m
2292θαῤῥέωtharrheovara modig, lita på, vara vid gott modv
2293θαρσέωtharseova vid gott modv
2294θάρσοςtharsosmodn n
2295θαῦμαthaumaförundrann n
2296θαυμάζωthaumazoförundras,v
2297θαυμάσιοςthaumasiosunder, underbaradj
2298θαυμαστόςthaumastosunderbar, underligtadj
2299θεάtheagudinnan f
2300θεάομαιtheaomaise, skådav
2301θεατρίζωtheatrizobli till offentligt åtlöje, hånas offentligtv
2302θέατρονtheatronteater, skådespeln n
2303θεῖονtheionsvaveln n
2304θεῖοςtheiosgudomligadj
2305θειότηςtheiotesgudomlign f
2306θειώδηςtheiodessvavelguladj
2307θέλημαthelemaviljan n
2308θέλησιςthelesisviljan f
2309θέλωthelo, ethelo, tenses, theleo, etheleovilja/ville, vilja/ville ha, önska, att viljav
2310θεμέλιοςthemelios, themeliongrundadj
2311θεμελιόωthemelioogrunda på, lägga en grundv
2312θεοδίδακτοςtheodidaktoslärda av Gudadj
2313θεομαχέωtheomacheokämpa mot Gudv
2314θεομάχοςtheomachoskämpa mot Gudadj
2315θεόπνευστοςtheopneustosutandad av Gud, ingiven av Gudadj
2316θεόςtheosGudn m
2317θεοσέβειαtheosebeiagudsfruktann f
2318θεοσεβήςtheosebestillbedjare av Gudadj
2319θεοστυγήςtheostugeshata Gudadj
2320θεότηςtheotesgudomenn f
2321ΘεόφιλοςTheophilosTheofilosn pr m
2322θεραπείαtherapeiahelande, hushåll, husfolkn f
2323θεραπεύωtherapeuohela, bota, tillbev
2324θεράπωνtherapontjänaren m
2325θερίζωtherizoskördav
2326θερισμόςtherismosskördn m
2327θεριστήςtheristesskördearbetaren m
2328θερμαίνωthermainovärma sig, klä sig varmtv
2329θέρμηthermehettan f
2330θέροςtherossommarn n
2331ΘεσσαλονικεύςThessalonikeusfrån Thessaloniken m
2332ΘεσσαλονίκηThessalonikeThessaloniken pr loc
2333ΘευδᾶςTheudasTeudasn pr m
2334θεωρέωtheoreose, förståv
2335θεωρίαtheoriasen f
2336θήκηthekeskida, (svärdsskida)n f
2337θηλάζωthelazospädbarn, ammav
2338θῆλυςtheluskvinnaadj
2339θήραtherafällan f
2340θηρεύωthereuofå fastv
2341θηριομαχέωtheriomacheokämpa mot vilddjurv
2342θηρίονtherionvilddjurn n
2343θησαυρίζωthesaurizosamla, samla skatterv
2344θησαυρόςthesaurosskattern m
2345θιγγάνωthigganorörav
2346θλίβωthlibotränga, smalv
2347θλῖψιςthlipsislidande, ångest, förföljelsen f
2348θνῄσκωthneskovara död, dö, död man, dödv
2349θνητόςthnetosdödligtadj
2350θορυβέωthorubeohöja klagolåt, skapa upploppv
2351θόρυβοςthorubosupplopp, upprördhetn m
2352θραύωthrauoförtryckv
2353θρέμμαthremmaboskapn n
2354θρηνέωthreneosorg, gråtv
2355θρῆνοςthrenosbitter klagann m
2356θρησκείαthreskeiareligion, dyrkann f
2357θρησκόςthreskostjäna Gud, religiösadj
2358θριαμβεύωthriambeuosegertåg, triumfera överv
2359θρίξthrixhårn f
2360θροέωthroeoskrämd, förlora besinningenv
2361θρόμβοςthrombosstora dropparn m
2362θρόνοςthronostronn m
2363ΘυάτειραThuateiraThyatiran pr loc
2364θυγάτηρthugaterdottern f
2365θυγάτριονthugatrionliten dottern n
2366θύελλαthuellastormn f
2367θύϊνοςthuinostujaträadj
2368θυμίαμαthumiamarökelsen n
2369θυμιαστήριονthumiasterionrökelsealtaren n
2370θυμιάωthumiaotända rökelsev
2371θυμομαχέωthumomacheobitter fejdv
2372θυμόςthumosvrede, sträng vrede, straffn m
2373θυμόωthumooursinnigv
2374θύραthuradörr, portn f
2375θυρεόςthureossköldn m
2376θυρίςthurisfönstern f
2377θυρωρόςthurorosportvaktn m
2378θυσίαthusiaoffern f
2379θυσιαστήριονthusiasterionaltaren n
2380θύωthuoslakta, offrav
2381ΘωμᾶςThomasTomasn pr m
2382θώραξthoraxpansar, bröstpansarn m
2383ἸάειροςIaeirosJairusn pr m
2384ἸακώβIakobJakobn pr m
2385ἸάκωβοςIakobosJakobn pr m
2386ἴαμαiamahelanden n
2387ἸαμβρῆςIambresJambresn pr m
2388ἸαννάIannaJannajn pr m
2389ἸαννῆςIannesJannesn pr m
2390ἰάομαιiaomaihela, bli botadv
2391ἸάρεδIaredJaredn pr m
2392ἴασιςiasisbotan f
2393ἴασπιςiaspisjaspisn f
2394ἸάσωνIasonJasonn pr m
2395ἰατρόςiatrosfriskn m
2396ἴδεideSkåda, titta, separticle
2397ἰδέαideagestaltn f
2398ἴδιοςidioshans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egenadj
2399ἰδιώτηςidiotesoinvigd, olärdn m
2400ἰδούidouseparticle
2401ἸδουμαίαIdoumaiaIduméenn pr loc
2402ἱδρώςhidrossvettn m
2403ἸεζαβήλIezabelIsebeln pr f
2404ἹεράπολιςHierapolisHierapolisn pr loc
2405ἱερατείαhierateiaprästerlig sysslorn f
2406ἱεράτευμαhierateumaprästerskapn n
2407ἱερατεύωhierateuogöra prästerlig tjänstv
2408ἹερεμίαςIeremiasJeremian pr m
2409ἱερεύςhiereusprästn m
2410ἹεριχώHierichoJerikon pr loc
2411ἱερόνhierontempeln n
2412ἱεροπρεπήςhieroprepessom det anstår de heligaadj
2413ἱερόςhierosheligadj
2414ἹεροσόλυμαHierosolumaJerusalemn pr loc
2415ἹεροσολυμίτηςHierosolumitesJerusalems invånaren m
2416ἱεροσυλέωhierosuleoplundrar templenv
2417ἱερόσυλοςhierosuloshelgerånaren m
2418ἱερουργέωhierourgeovara i helig prästtjänstv
2419ἹερουσαλήμHierousalemJerusalemn pr loc
2420ἱερωσύνηhierosuneprästtjänstn f
2421ἸεσσαίIessaiIshain pr m
2422ἸεφθάεIephthaeJeftan pr m
2423ἸεχονίαςIechoniasJojakinn pr m
2424ἸησοῦςIesousJesusn pr m
2425ἱκανόςhikanosmånga, mycket, värdig, långadj
2426ἱκανότηςhikanotesskicklighetn f
2427ἱκανόωhikanooge förmåga, skickliggjort, gjort värdigv
2428ἱκετηρίαhiketeriavädjan, åkallann f
2429ἱκμάςhikmasfuktn f
2430ἸκόνιονIkonionIkoniumn pr loc
2431ἱλαρόςhilarosgladadj
2432ἱλαρότηςhilarotesmed glädjen f
2433ἱλάσκομαιhilaskomaivara barmhärtig, förlåta, sona förv
2434ἱλασμόςhilasmosförsoningenn m
2435ἱλαστήριονhilasterionnådastol, en benådningsplats, till försoningn n
2436ἵλεωςhileoslåt det vara fjärran, barmhärtigadj
2437ἸλλυρικόνIllurikonIllyrienn pr loc
2438ἱμάςhimasremn m
2439ἱματίζωhimatizokläv
2440ἱμάτιονhimationplagg, kläder, dräktn n
2441ἱματισμόςhimatismosdräkt, klädern m
2442ἱμείρομαιhimeiromai, homeiromaii ömhet gev
2443ἵναhinaför att, tillconj
2444ἱνατίhinativarförconj
2445ἸόππηIoppeJoppen pr loc
2446ἸορδάνηςIordanesJordann pr loc
2447ἰόςiosgift, rostn m
2448ἸουδάIoudaJudan pr loc
2449ἸουδαίαIoudaiaJudéenn pr loc
2450ἸουδαΐζωIoudaizoleva som Judarv
2451ἸουδαϊκόςIoudaikosJudiskadj
2452ἸουδαϊκῶςIoudaikossom Judeadv
2453ἸουδαῖοςIoudaiosJudeadj
2454ἸουδαϊσμόςIoudaismosJudendomn m
2455ἸούδαςIoudasJudasn m
2456ἸουλίαIouliaJulian pr f
2457ἸούλιοςIouliosJuliusn pr m
2458ἸουνιᾶςIouniasJunian pr f
2459ἸοῦστοςIoustosJustusn pr m
2460ἱππεύςhippeusryttaren m
2461ἱππικόνhippikonryttareadj
2462ἵπποςhipposhästn m
2463ἶριςirisregnbågen f
2464ἸσαάκIsaakIsakn pr m
2465ἰσάγγελοςisaggelossom änglaradj
2466ἸσαχάρIsacharIsaskarn pr m
2467ἴσημιisemiatt vetav
2468ἴσθιisthivar du, var, överlämna dig självv
2469ἸσκαριώτηςIskariotesIskariotn pr m
2470ἴσοςisosjämställt, likaadj
2471ἰσότηςisotesutjämning, rimligtn f
2472ἰσότιμοςisotimossamma dyrbaraadj
2473ἰσόψυχοςisopsuchossamma sinneadj
2474ἸσραήλIsraelIsraeladj
2475ἸσραηλίτηςIsraelitesisraelitn m
2476ἵστημιhistemistå, ställa, bli avgjort, stå stillv
2477ἱστορέωhistoreolära kännav
2478ἰσχυρόςischurosmäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapperadj
2479ἰσχύςischuskraft, maktn f
2480ἰσχύωischuokan, kunna, förmå, bero, behärskav
2481ἴσωςisosska välladv
2482ἸταλίαItaliaItalienn pr loc
2483ἸταλικόςItalikosItalienareadj
2484ἸτουραΐαItouraiaIturéenadj
2485ἰχθύδιονichthudionsmåfiskarn n
2486ἰχθύςichthusfiskn m
2487ἴχνοςichnosspårn n
2488ἸωάθαμIoathamJotamn pr m
2489ἸωάνναIoannaSusannan pr f
2490ἸωαννᾶςIoannasJohanann pr m
2491ἸωάννηςIoannesJohannesn pr m
2492ἸώβIobJobn pr m
2493ἸωήλIoelJoeln pr m
2494ἸωνάνIonanJonamn pr m
2495ἸωνᾶςIonasJonan pr m
2496ἸωράμIoramJoramn pr m
2497ἸωρείμIoreimJorimn pr m
2498ἸωσαφάτIosaphatJoshafatn pr m
2499ἸωσήIoseJosesn pr m
2500ἸωσῆςIosesJosesn pr m
2501ἸωσήφIosephJosefn pr m
2502ἸωσίαςIosiasJosian pr m
2503ἰῶταiotabokstavn n
2504κἀγώkagooch jag, jag också, så jag, jag, även jagconj
2505καθάkathasomconj/adv
2506καθαίρεσιςkathairesisbryta nern f
2507καθαιρέωkathaireota ner, utrota, störta, bryta nerv
2508καθαίρωkathairorensav
2509καθάπερkathapersom, liksomadv/conj
2510καθάπτωkathaptohugga sig fastv
2511καθαρίζωkatharizoren, göra ren, bli ren, renav
2512καθαρισμόςkatharismosreningn m
2513καθαρόςkatharosren, klaradj
2514καθαρότηςkatharotesrenhetn f
2515καθέδραkathedrastoln f
2516καθέζομαιkathezomaisittav
2517καθεξῆςkathexesi ordningsföljd, följdeadv
2518καθεύδωkatheudosovav
2519καθηγητήςkathegeteslärare, läromästaren m
2520καθήκωkathekopassar sig, tillbörligtv
2521κάθημαιkathemaisitta, sitta ner, sitta vidv
2522καθημερινόςkathemerinosdagligadj
2523καθίζωkathizositta, sitta ner, att sittav
2524καθίημιkathiemisänka nerv
2525καθίστημιkathistemisatt, sätta över, insätta som ledarev
2526καθόkathoi enlighet med, ju meradv
2527καθόλουkatholouatt allsadv
2528καθοπλίζωkathoplizobeväpnav
2529καθοράωkathoraoklart synligv
2530καθότιkathotieftersomadv
2531καθώςkathossom, så somadv
2532καίkaioch, också, även, både, sedan, ocksåconj
2533ΚαϊάφαςKaiaphasKaifasn pr m
2534καίγεkaigeåtminstoneconj
2535ΚάϊνKainKainn pr m
2536ΚαϊνάνKainanKenann pr m
2537καινόςkainosnyadj
2538καινότηςkainotesnyttn f
2539καίπερkaipertrots, fastänconj
2540καιρόςkairostid, rätt tid, tillfällen m
2541ΚαῖσαρKaisarKejsaren m
2542ΚαισάρειαKaisereiaCaesarea, Caesarea (Filippi)n pr loc
2543καίτοιkaitoifastän, ändåparticle
2544καίτοιγεkaitoigeäven om, dockparticle
2545καίωkaiobrinna, tändav
2546κἀκεῖkakeioch där, där ocksåadv
2547κἀκεῖθενkakeithenoch därifrån, och efter detadv
2548κἀκεῖνοςkakeinosoch han, och de,contr
2549κακίαkakiaelakhet, illvilja, ondskan f
2550κακοήθειαkakoetheiaondskan f
2551κακολογέωkakologeoförbanna, förtalav
2552κακοπάθειαkakopatheiauthålligt lidan f
2553κακοπαθέωkakopatheobära lidande, få lidav
2554κακοποιέωkakopoieogöra ont, onda gärningarv
2555κακοποιόςkakopoiosatt vara ondadj
2556κακόςkakosond, onda det onda, illa,adj
2557κακοῦργοςkakourgosbrottslingadj
2558κακουχέωkakoucheomisshandla, utstå misshandelv
2559κακόωkakooförtrycka, förgiftav
2560κακῶςkakosvara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illaadv
2561κάκωσιςkakosisförtryckn f
2562καλάμηkalamestrån f
2563κάλαμοςkalamosstrå, rör, pennan m
2564καλέωkaleokalla, inbjudenv
2565καλλιέλαιοςkallielaiosäkta olivträdn f
2566καλλίονkallionmycket välcomparative
2567καλοδιδάσκαλοςkalodidaskaloslärare i det som är gottadj
2568Καλοὶ ΛιμένεςKaloi, LimenesGoda hamnarnan pr loc
2569καλοποιέωkalopoieogöra gottv
2570καλόςkalosgod, gott, bättre, rätt, finaadj
2571κάλυμαkalumaslöjan n
2572καλύπτωkaluptotäcka, döljav
2573καλῶςkalosgott, god, skickligtadv
2574κάμηλοςkamelosKameln m/f
2575κάμινοςkaminosugnn f
2576καμμύωkammuosluta, stängav
2577κάμνωkamnotröttna, sjukv
2578κάμπτωkamptoböjav
2579κἄνkanfastän, och om, också, åtminstone, om så mycket som, änparticle
2580ΚανᾶKanaKanan pr loc
2581ΚανανίτηςKananitesSelotn pr m
2582ΚανδάκηKandakeKandacen pr f
2583κανώνkanonregel, områden m
2584ΚαπερναούμKapernaoumKapernaumn pr loc
2585καπηλεύωkapeleuoförfalskav
2586καπνόςkapnosrökn m
2587ΚαππαδοκίαKappadokiaKappadokienn pr loc
2588καρδίαkardiahjärta, brustet hjärtan f
2589καρδιογνώστηςkardiognostessom känner allas hjärtann m
2590καρπόςkarposfruktn m
2591ΚάρποςKarposKarpusn pr m
2592καρποφορέωkarpophoreobära fruktv
2593καρποφόροςkarpophorosskördetid, fruktbaradj
2594καρτερέωkartereohålla utv
2595κάρφοςkarphosflisan n
2596κατάkataenligt, mot, iprep
2597καταβαίνωkatabainokomma ner, sänka sig, gå ner, stiga nerv
2598καταβάλλωkataballonedslagen, läggav
2599καταβαρέωkatabareovara en bördav
2600κατάβασιςkatabasisfoten av, sluttningn f
2601καταβιβάζωkatabibazokasta ner, trycka nerv
2602καταβολήkataboleskapelsen f
2603καταβραβεύωkatabrabeuota segerkransen ifrånv
2604καταγγελεύςkataggeleusförkunnaren m
2605καταγγέλλωkataggellopredika, förkunnav
2606καταγελάωkatagelaohånskrattav
2607καταγινώσκωkataginoskofördöma, dömav
2608κατάγνυμιkatagnumikrossav
2609κατάγωkatagota med ner, skicka ner, hämta nerv
2610καταγωνίζομαιkatagonizomaibesegrav
2611καταδέωkatadeoförbindav
2612κατάδηλοςkatadelostydligadj
2613καταδικάζωkatadikazodömav
2614καταδιώκωkatadiokoskynda efterv
2615καταδουλόωkatadoulooförslava, trälbindav
2616καταδυναστεύωkatadunasteuovara i någons våldv
2617καταισχύνωkataischunoskämmas, förödmjuka, vanärav
2618κατακαίωkatakaiobränna, bränna upp, bli helt uppbrändv
2619κατακαλύπτωkatakaluptohölja, täckav
2620κατακαυχάομαιkatakauchaomaiförhäva sig, triumfera, skrytav
2621κατάκειμαιkatakeimailigga, ligga till bords, sängliggandev
2622κατακλάωkataklaobrytav
2623κατακλείωkatakleiosätta iv
2624κατακληροδοτέωkataklerodoteofördela arvv
2625κατακλίνωkataklinolägga sig till bords, slå sig nedv
2626κατακλύζωkatakluzoöversvämningv
2627κατακλυσμόςkataklusmosflodenn m
2628κατακολουθέωkatakoloutheofölja efter, följav
2629κατακόπτωkatakoptosarga, skadav
2630κατακρημνίζωkatakremnizokasta huvudstupa nerv
2631κατάκριμαkatakrimafördömelsen n
2632κατακρίνωkatakrinodöma, fördömav
2633κατάκρισιςkatakrisisfördömelse, fördömav
2634κατακυριεύωkatakurieuoutöva herravälde över, övermanna, härska överv
2635καταλαλέωkatalaleoförtala, anklagav
2636καταλαλίαkatalaliaförtaln f
2637κατάλαλοςkatalalosförtalareadj
2638καταλαμβάνωkatalambanofå tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraskav
2639καταλέγωkatalegoräknasv
2640κατάλειμμαkataleimmarest, kvarlevan n
2641καταλείπωkataleipolämnav
2642καταλιθάζωkatalithazostenav
2643καταλλαγήkatallageförsoningn f
2644καταλλάσσωkatallassoförsonav
2645κατάλοιποςkataloiposalla andraadj
2646κατάλυμαkatalumagästrum, härbärgen n
2647καταλύωkataluoupphäva, riva ner, slå ner, husrum, gästv
2648καταμανθάνωkatamanthanose på, ge akt påv
2649καταμαρτυρέωkatamartureovittna motv
2650καταμένωkatamenobrukade varav
2651καταμόναςkatamonasensamadj
2652κατανάθεμαkatanathemaförbannelsen n
2653καταναθεματίζωkatanathematizoförbannav
2654καταναλίσκωkatanaliskoförtärav
2655καταναρκάωkatanarkaoligga till lastv
2656κατανεύωkataneuovinkav
2657κατανοέωkatanoeoGe akt på, skåda, märka, se efterv
2658καταντάωkatantaokomma, nåv
2659κατάνυξιςkatanuxislikgiltig, sömnaktign f
2660κατανύσσωkatanussostyngv
2661καταξιόωkataxiooanse värdigv
2662καταπατέωkatapateotrampa nerv
2663κατάπαυσιςkatapausisvilan f
2664καταπαύωkatapauolugna, vilav
2665καταπέτασμαkatapetasmaförhängen n
2666καταπίνωkatapinosvälja, drunknav
2667καταπίπτωkatapiptofallav
2668καταπλέωkatapleoankomv
2669καταπονέωkataponeopina,v
2670καταποντίζωkatapontizosjunka, drunknav
2671κατάραkataraförbannelsen f
2672καταράομαιkataraomaiförbannav
2673καταργέωkatargeogöra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga utv
2674καταριθμέωkatarithmeoräknadv
2675καταρτίζωkatartizobereda, avhjälpa, ordna, färdig för, fullbordav
2676κατάρτισιςkatartisisfullkomnan f
2677καταρτισμόςkatartismosutrustan m
2678κατασείωkataseioge teckenv
2679κατασκάπτωkataskaptoruinv
2680κατασκευάζωkataskeuazobereda, bygga, inrättav
2681κατασκηνόωkataskenoobo, vilav
2682κατασκήνωσιςkataskenosisbon n
2683κατασκιάζωkataskiazoöverskuggav
2684κατασκοπέωkataskopeospionerav
2685κατάσκοποςkataskoposspejaren m
2686κατασοφίζομαιkatasophizomaigå listigt framv
2687καταστέλλωkatastellolugna, lugnv
2688κατάστημαkatastemabete sign n
2689καταστολήkatastoleklädern f
2690καταστρέφωkatastrephovältav
2691καταστρηνιάωkatastreniaode dras in i en promiskuös livsstil och förs bort från den Smordev
2692καταστροφήkatastrophebryta ner, fördärvan f
2693καταστρώννυμιkatastronnuminedgjordv
2694κατασύρωkatasurodrav
2695κατασφάττωkatasphattohugga nerv
2696κατασφραγίζωkatasphragizoförseglav
2697κατάσχεσιςkataschesisbesittningn f
2698κατατίθημιkatatithemihålla sig väl medv
2699κατατομήkatatomesönderskurnan f
2700κατατοξεύωkatatoxeuogenomborrav
2701κατατρέχωkatatrechorycka utv
2702καταφέρωkatapherofalla, rösta förv
2703καταφεύγωkatapheugoflyv
2704καταφθείρωkatphtheirofördärvav
2705καταφιλέωkataphileokyssv
2706καταφρονέωkataphroneoföraktav
2707καταφρονητήςkataphrontesföraktaren m
2708καταχέωkatacheohälla ut, gjutav
2709καταχθόνιοςkatachthoniosunder jordenadj
2710καταχράομαιkatachraomaibrukav
2711καταψύχωkatapsuchosvalkav
2712κατείδωλοςkateidolosfull av avgudabilderadj
2713κατέναντιkatenantiframföradv
2714κατενώπιονkatenopioninför, inför sin härlighetadv
2715κατεξουσιάζωkatexousiazoutöva auktoritet över, vara herrar överv
2716κατεργάζομαιkatergazomaiarbeta, göra, förmågav
2718κατέρχομαιkaterchomaikomma ner, komma, gå nerv
2719κατεσθίωkatesthio, kataphagoäta uppv
2720κατευθύνωkateuthunostyra, ledav
2721κατεφίστημιkatephistemigöra gemensamt angrepp motv
2722κατέχωkatechoundertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvarv
2723κατηγορέωkategoreoanklagav
2724κατηγορίαkategoriaanklagelsen f
2725κατήγοροςkategoros, ketegoranklagaren m
2726κατήφειαkatepheiabedrövelsen f
2727κατηχέωkatecheoundervisa, informera, höra sägasv
2728κατιόωkatioorostav
2729κατισχύωkatischuofå makt över, stå emot, övermäktigv
2730κατοικέωkatoikeobo, bosätta, borv
2731κατοίκησιςkatoikesistillhålln f
2732κατοικητήριονkatoiketerionboningn n
2733κατοικίαkatoikiabosättning, bostadsortn f
2734κατοπτρίζομαιkatoptrizomaise som i en spegel, återspegla, reflekterav
2735κατόρθωμαkatorthomamycket värdig gärningn n
2736κάτωkato, cf), katotero, cfner, därunder, nereadv
2737κατώτεροςkatoteroslägreadj
2738καῦμαkaumahettan n
2739καυματίζωkaumatizoförbrännav
2740καῦσιςkausisbli avbrändn f
2741καυσόωkausoobrinnande hettav
2742καύσωνkausonhetta, brännande hettan m
2743καυτηριάζωkauteriazobrännmärktv
2744καυχάομαιkauchaomaiberöm, glädjev
2745καύχημαkauchemaberömmelse, stolthetn n
2746καύχησιςkauchesisberöm, äran f
2747ΚεγχρεαίKegchreaiKenkrean pr loc
2748ΚεδρώνKedronKidrondalenn pr loc
2749κεῖμαιkeimaisatt, liggav
2750κειρίαkeiriabindeln f
2751κείρωkeiroklippav
2752κέλευσμαkeleumaen befallning ljudern n
2753κελεύωkeleuobefallav
2754κενοδοξίαkenodoxiatom äran f
2755κενόδοξοςkenodoxossöka fåfäng äraadj
2756κενόςkenosmeningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligtadj
2757κενοφωνίαkenophoniatomt pratn f
2758κενόωkenooupphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intetv
2759κέντρονkentronuddn n
2760κεντυρίωνkenturionofficern m
2761κενῶςkenostomma ordadv
2762κεραίαkeraiaprickn f
2763κεραμεύςkerameuskrukmakaren m
2764κεραμικόςkeramikoslerkärladj
2765κεράμιονkeramionkrukan n
2766κέραμοςkeramostaktegeln m
2767κεράννυμιkerannumihälla i, hälla uppv
2768κέραςkerashornn n
2769κεράτιονkerationfröskidan n
2770κερδαίνωkerdainovinnav
2771κέρδοςkerdosvinstn n
2772κέρμαkermapengar, myntn n
2773κερματιστήςkermatistespenningväxlaren m
2774κεφάλαιονkephalaionsumma, huvudpunktn n
2775κεφαλαιόωkephalaiooskada huvudetv
2776κεφαλήkephalehuvudn f
2777κεφαλίςkephalisbokrulle, (volym)n f
2778κῆνσοςkensosskattn m
2779κῆποςkeposträdgårdn m
2780κηπουρόςkepourosträdgårdsmästaren m
2781κηρίονkerionhonungskakan n
2782κήρυγμαkerugmapredikann n
2783κῆρυξkeruxförkunnaren m
2784κηρύσσωkerussopredika, ropa ut, berättav
2785κῆτοςketosVal, stor fiskn n
2786ΚηφᾶςKephasKefasn pr m
2787κιβωτόςkibotosarkn f
2788κιθάραkitharaharpan f
2789κιθαρίζωkitharizospela harpav
2790κιθαρῳδόςkitharodosharpspelaren m
2791ΚιλικίαKilikiaKilikienn pr loc
2792κινάμωμονkinamomonkaneln n
2793κινδυνεύωkinduneuovara i fara, fara värt, riskerav
2794κίνδυνοςkindunosfaran m
2795κινέωkineoröra, skaka, flyttav
2796κίνησιςkinesisrörelsen f
2797ΚίςKisKishn pr m
2798κλάδοςkladosgrenn m
2799κλαίωklaiogråta, sörjav
2800κλάσιςklasisbryta, brödsbrytelsenn f
2801κλάσμαklasmabitarn n
2802ΚλαύδηKlaudeKaudan pr loc
2803ΚλαυδίαKlaudiaClaudian pr f
2804ΚλαύδιοςKlaudiosClaudiusn pr m
2805κλαυθμόςklauthmosgråtn m
2806κλάωklaobrytav
2807κλείςkleisnyckeln f
2808κλείωkleiostängav
2809κλέμμαklemmastöldn n
2810ΚλεόπαςKleopasKleopasn pr m
2811κλέοςkleosberömn n
2812κλέπτηςkleptestjuvn m
2813κλέπτωkleptostjälav
2814κλῆμαklemagrenn n
2815ΚλήμηςKlemesClemensn pr m
2816κληρονομέωkleronomeoärvav
2817κληρονομίαkleronomiaarvn f
2818κληρονόμοςkleronomosarvingen m
2819κλῆροςkleroslott, del, platsn m
2820κληρόωkleroofå ett arvv
2821κλῆσιςklesiskallelsen f
2822κλητόςkletoskalladadj
2823κλίβανοςklibanosugnn m
2824κλίμαklimaregionn n
2825κλίνηklinesängn n
2826κλινίδιονklinidionbäddn n
2827κλίνωklinovila, böja, böja sig ner, långt liden, drevv
2828κλισίαklisiasällskap, matlagn f
2829κλοπήklopestöldn f
2830κλύδωνkludonvågorn m
2831κλυδωνίζομαιkludonizomaikastas hit och ditv
2832ΚλωπᾶςKlopasKlopasn pr m
2833κνήθωknethokliav
2834ΚνίδοςKnidosKnidosn pr loc
2835κοδράντηςkodrantesöre, skärvn m
2836κοιλίαkoiliamoderliv, mage, bukn f
2837κοιμάωkoimaosova, insomna, avlidav
2838κοίμησιςkoimesisvila sign f
2839κοινόςkoinosgemensam, orenadj
2840κοινόωkoinooorenav
2841κοινωνέωkoinoneofått del i, ta del avv
2842κοινωνίαkoinoniagemenskap, delaktighetn f
2843κοινωνικόςkoinonikosvillig att dela med sigadj
2844κοινωνόςkoinonosdelaktig, medarbetare, gemenskap, sida vid sidan m
2845κοίτηkoitesäng, kammaren f
2846κοιτώνkoitonkammarherren m
2847κόκκινοςkokkinosscharlakansrödadj
2848κόκκοςkokkossäd, kornn m
2849κολάζωkolazostraffav
2850κολακείαkolakeiasmickern f
2851κόλασιςkolasisstraffn f
2852κολαφίζωkolaphizoslåv
2853κολλάωkollaoansluta till, umgås, förenav
2854κολλούριονkollourionögonsalvan n
2855κολλυβιστήςkollubistesväxlare (penningväxlare)n m
2856κολοβόωkolobooförkortadv
2857ΚολοσσαίKolossaiKolossain pr loc
2858ΚολοσσαεύςKolossaeusPerson från Kolossain pr m
2859κόλποςkolposfamn, buktn m
2860κολυμβάωkolumbaosimmav
2861κολυμβήθραkolumbethradammn f
2862κολωνίαkoloniakolonin f
2863κομάωkomaoha långt hårv
2864κόμηkomehårn f
2865κομίζωkomizofå igen, ta medv
2866κομψότερονkompsoteronbli bättreadv
2867κονιάωkoniaovitkalkadv
2868κονιορτόςkoniortosdammn m
2869κοπάζωkopazoupphörde, mojnadev
2870κοπετόςkopetosdödsklagann m
2871κοπήkopeslakten, segernn f
2872κοπιάωkopiaoarbeta, bli tröttv
2873κόποςkoposarbeta, besvära, oroan m
2874κοπρίαkopriagödselhögn f
2875κόπτωkoptosörja, jämra sig, skära nerv
2876κόραξkoraxkorpn m
2877κοράσιονkorasionflicka, ungmön n
2878κορβᾶνkorban, korbanasofferkista, korban, offergåva, tempelgåvan m
2879ΚορέKoreKoran pr m
2880κορέννυμιkorennumiäta sig mätt, mättv
2881ΚορίνθιοςKorinthioskorintiern pr m
2882ΚόρινθοςKorinthosKorintn pr loc
2883ΚορνήλιοςKorneliosCorneliusn pr m
2884κόροςkorostunna, måttn m
2885κοσμέωkosmeosmycka, pryda, göra i ordningv
2886κοσμικόςkosmikosvärldsligadj
2887κόσμιοςkosmiosblygsam, uppföra sig väladj
2888κοσμοκράτωρkosmokratorvärldshärskaren m
2889κόσμοςkosmosvärldn m
2890ΚούαρτοςKouartosQuartusn pr m
2891κοῦμιkoumistå uppv
2892κουστωδίαkoustodiavaktstyrkan f
2893κουφίζωkouphizolättav
2894κόφινοςkophinoskorgn m
2895κράββατοςkrabbatosbädd, bårn m
2896κράζωkrazoskrika, ropav
2897κραιπάληkraipalefestan f
2898κρανίονkraniondödskallen n
2899κράσπεδονkraspedonhörntofsn n
2900κραταιόςkrataiosmäktigadj
2901κραταιόωkrataiooväxa sig stark, bli starkv
2902κρατέωkrateogripa, ta, hållav
2903κράτιστοςkratistoshögst ärade, ädleadj
2904κράτοςkratosmakt, kraftn n
2905κραυγάζωkraugazoropa, skrikav
2906κραυγήkraugeropn f
2907κρέαςkreasköttn n
2908κρεῖσσονkreissonbättreadv
2909κρείττωνkreittonbättreadj
2910κρεμάννυμιkremannumihängav
2911κρημνόςkremnosbrantn m
2912ΚρήςKreskretensaren pr m
2913ΚρήσκηςKreskesCrescensn pr m
2914ΚρήτηKreteKretan pr loc
2915κριθήkrithekornn f
2916κρίθινοςkrithinoskorn (av korn)adj
2917κρίμαkrimadomn n
2918κρίνονkrinonliljan n
2919κρίνωkrinodöma, gå till rättav
2920κρίσιςkrisisdomstol, fördömelsen f
2921ΚρίσποςKrisposCrispusn pr m
2922κριτήριονkriterionatt döma i, domstoln n
2923κριτήςkritesdomaren m
2924κριτικόςkritikosdomare, en som urskiljeradj
2925κρούωkrouoknackav
2926κρύπτηkrupteskymundann f
2927κρυπτόςkruptos, kruphaiosfördold, gömdadj
2928κρύπτωkruptogömma, gömd dölja, doldv
2929κρυσταλλίζωkrustallizokristallklarv
2930κρύσταλλοςkrustalloskristalln m
2931κρυφῆkruphei hemlighetadv
2932κτάομαιktaomaivinna, tjäna, få in, skaffa, erhållav
2933κτῆμαktemaägodelarn n
2934κτῆνοςktenosriddjur, boskapn n
2935κτήτωρktetorägaren m
2936κτίζωktizoskapa, Skaparenv
2937κτίσιςktisisskapade, skapelsen, ordningn f
2938κτίσμαktismaskapan n
2939κτίστηςktistesSkaparen m
2940κυβείαkubeiafalskspeln f
2941κυβέρνησιςkubernesisstyran f
2942κυβερνήτηςkubernetesstyrman, sjökaptenn m
2943κυκλόθενkuklothenrunt omkringadv
2944κυκλόωkukloogå runt, omringa, stå omkringv
2945κύκλῳkukloomkring, runt omkringadv
2946κύλισμαkulismavältran n
2947κυλιόωkulioovrida sigv
2948κυλλόςkulloshalta, lyttaadj
2949κῦμαkumavågorn n
2950κύμβαλονkumbaloncymbaln n
2951κύμινονkuminonkumminn n
2952κυνάριονkunarionhundn n
2953ΚύπριοςKuprioscypriot, från Cypernn pr m
2954ΚύπροςKuprosCypernn pr loc
2955κύπτωkuptoböja sigv
2956ΚυρηναῖοςKurenaiosKyrenen pr m
2957ΚυρήνηKureneKyrenen pr loc
2958ΚυρήνιοςKureniosQuiriniusn pr m
2959ΚυρίαKuriafrunn f
2960κυριακόςkuriakosHerrensadj
2961κυριεύωkurieuovara herre överv
2962κύριοςkuriosHerren, herren m
2963κυριότηςkuriotesherradömen, andevärldens herrarn f
2964κυρόωkuroobesluta, bekräftatv
2965κύωνkuonhundn m
2966κῶλονkolonlikn n
2967κωλύωkoluohindrav
2968κώμηkomeby, stadn f
2969κωμόπολιςkomopolisstadn f
2970κῶμοςkomosvilt levernen m
2971κώνωψkonopsmyggan m
2972ΚώςKosKosn pr loc
2973ΚωσάμKosamKosamn pr m
2974κωφόςkophosstum, döv, dövstumadj
2975λαγχάνωlagchanofått, kasta lott, lottningv
2976ΛάζαροςLazarosLasarusn pr m
2977λάθραlathrahemlighetadv
2978λαῖλαψlailapsstorm, stormvindn f
2979λακτίζωlaktizospjärna, sparkav
2980λαλέωlaleotala, säga, predika, uttalav
2981λαλιάlaliauttal, dialekt, sägan f
2982λαμάlama, lammaLemapron
2983λαμβάνωlambanofå, tav
2984ΛάμεχLamechLemekn pr m
2985λαμπάςlampaslampa, facklan f
2986λαμπρόςlamprosskinande, fina, vita, praktfull, finkläddadj
2987λαμπρότηςlamprotesglansn f
2988λαμπρῶςlamprosöverdådigadv
2989λάμπωlampolysav
2990λανθάνωlanthanohemlig, obemärkt, bortse, ovetandesv
2991λαξευτόςlaxeutosuthuggen i klippanadj
2992λαόςlaosfolkn m
2993ΛαοδίκειαLaodikeiaLaodikeian pr loc
2994ΛαοδικεύςLaodikeusinvånare i Laodikeian pr m
2995λάρυγξlarugxstrupen m
2996ΛασαίαLasaiaLasean pr loc
2997λάσχωlaschobrast sönderv
2998λατομέωlatomeohuggav
2999λατρείαlatreiatjänst, gudstjänstn f
3000λατρεύωlatreuotjäna, dyrka, tillbev
3001λάχανονlachanonörtn n
3002ΛεββαῖοςLebbaiosLebbeusn pr m
3003λεγεώνlegeonlegionn f
3004λέγωlegosa, säga, tala, kallav
3005λεῖμμαleimmarest, kvarlevan n
3006λεῖοςleiosjämna, slätaadj
3007λείπωleipofattas, återståv
3008λειτουργέωleitourgeotjänav
3009λειτουργίαleitourgiatjänst, tjänstgöringn f
3010λειτουργικόςleitourgikostjänandeadj
3011λειτουργόςleitourgostjänaren m
3012λέντιονlentionlinnehanddukn n
3013λεπίςlepisfjälln f
3014λέπραlepraspetälska, lepran f
3015λεπρόςleprosspetälsk, leprasjukadj
3016λεπτόνleptonkopparmynt, skärvadj
3017ΛευΐLeuiLevin pr m
3018ΛευΐςLeuisLevin pr m
3019ΛευΐτηςLeuitesLevit, person av Levi stamn pr m
3020ΛευϊτικόςLeuitikoslevitiskadj
3021λευκαίνωleukainovitv
3022λευκόςleukosvita, vittadj
3023λέωνleonlejonn m
3024λήθηletheglömskan f
3025ληνόςlenosvinpressn f
3026λῆροςlerostomt pratn m
3027λῃστήςlestestjuv, rånaren m
3028λῆμψιςlepsismottagetn f
3029λίανlianmycketadv
3030λίβανοςlibanosrökelsen m
3031λιβανωτόςlibanotosrökelsekarn m
3032ΛιβερτῖνοςLibertinosDe frigivnan m
3033ΛιβύηLibueLibyenn pr loc
3034λιθάζωlithazostenav
3035λίθινοςlithinosav stenadj
3036λιθοβολέωlithoboleostenav
3037λίθοςlithosstenn m
3038λιθόστρωτοςlithostrotosStengårdenadj
3039λικμάωlikmaosöndersmulav
3040λιμήνlimenhamnn m
3041λίμνηlimnesjön f
3042λιμόςlimoshungersnöd, hunger, bristn m
3043λίνονlinonveken n
3044ΛίνοςLinosLinusn pr m
3045λιπαρόςliparosutsökt, delikat, lyxigadj
3046λίτραlitrapund (ca 3 hg)n f
3047λίψlipssydvästn m
3048λογίαlogiainsamlingn f
3049λογίζομαιlogizomaimena, tillräkna, räkna, se somv
3050λογικόςlogikosandligadj
3051λόγιονlogionordn n
3052λόγιοςlogiosbildadadj
3053λογισμόςlogismostankar, tankebyggnadern m
3054λογομαχέωlogomacheostrida om ordv
3055λογομαχίαlogomachiaordstridern f
3056λόγοςlogosord, taln m
3057λόγχηlogchespjutn f
3058λοιδορέωloidoreohånav
3059λοιδορίαloidoriahånn f
3060λοίδοροςloidorosförtalaren m
3061λοιμόςloimospest, plågan m
3062λοιποίloipoyandraadv
3063λοιπόνloipontill sist, fortfarande, framledes, för övrigt, härefteradv n
3064λοιποῦloipouhärefteradj
3065ΛουκᾶςLoukasLukasn pr m
3066ΛούκιοςLoukiosLuciusn pr m
3067λουτρόνloutronbad,n n
3068λούωlouobada, tvättav
3069ΛύδδαLuddaLyddan pr loc
3070ΛυδίαLudiaLydian pr f
3071ΛυκαονίαLukaoniaLykaonienn pr loc
3072ΛυκαονιστίLukaonistilykaoniskaadv
3073ΛυκίαLukiaLykienn pr loc
3074λύκοςlukosvargn m
3075λυμαίνομαιlumainomaiutplånav
3076λυπέωlupeobli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsenv
3077λύπηlupesorg, våndan f
3078ΛυσανίαςLusaniasLysaniasn pr m
3079ΛυσίαςLusiasLysiasn pr m
3080λύσιςlusisatt bli lös, att bli frin f
3081λυσιτελεῖlusiteleidet är bättrev
3082ΛύστραLustraLystran pr loc
3083λύτρονlutronlösenn n
3084λυτρόωlutroofrälsa, friköpav
3085λύτρωσιςlutrosisfrälsning, återlösning, förlossningn f
3086λυτρωτήςlutrotesbefriare, förlossaren m
3087λυχνίαluchnialjusstake, ljushållaren f
3088λύχνοςluchnosljus, lampan m
3089λύωluolösa, bryta, rivav
3090ΛωΐςLoisLoisn pr f
3091ΛώτLotLotn pr m
3092ΜαάθMaathMahatn pr m
3093ΜαγδαλάMagdalaMagadann pr loc
3094ΜαγδαληνήMagdaleneMagdalan pr f
3095μαγείαmageiamagi, trollkonstern f
3096μαγεύωmageuoanvända magi, utföra trollkonsterv
3097μάγοςmagosvise män, magiker, trollkarln m
3098ΜαγώγMagogMagogn pr loc
3099ΜαδιάνMadianMidjann pr loc
3100μαθητεύωmatheteuoundervisa, göra lärjungar, bli lärjunge,v
3101μαθητήςmatheteslärjungen m
3102μαθήτριαmathetrialärjungen f
3103ΜαθουσάλαMathousalaMethusalemn pr m
3104ΜαϊνάνMainanMennan pr m
3105μαίνομαιmainomaivara galen, från sina sinnenv
3106μακαρίζωmakarizokalla saligv
3107μακάριοςmakariosSaligadj
3108μακαρισμόςmakarismossaligprisningn m
3109ΜακεδονίαMakedoniaMakedonienn pr loc
3110ΜακεδώνMakedonmakedoniern pr m
3111μάκελλονmakellonköttmarknadn n
3112μακράνmakranlångt, långt borta, långt ifrånadv
3113μακρόθενmakrothenlångt håll, långvägaadv
3114μακροθυμέωmakrothumeovisa tålamod, vara tålmodig, vänta tåligt, tåligv
3115μακροθυμίαmakrothumiatålamod, långmodighet (stort tålamod över tid)n f
3116μακροθυμώςmakrothumosmed tålamodadv
3117μακρόςmakroslånga, avlägsetadj
3118μακροχρόνιοςmakrochroniosleva längeadj
3119μαλακίαmalakiakrämporn f
3120μαλακόςmalakosfina, mjuka, feminin man, catamitadj
3121ΜαλελεήλMaleleelMahalaleln pr m
3122μάλισταmalistafrämst, särskilt, mest av alltadv superlative
3123μᾶλλονmallonmer, hellre, i ställetadv comparative
3124ΜάλχοςMalchosMalkusn pr m
3125μάμμηmammemormorn f
3126μαμμωνᾶςmammonasmammonn m
3127ΜαναήνManaenManaenn pr m
3128ΜανασσῆςManassesManassen pr m
3129μανθάνωmanthanolärav
3130μανίαmaniagalenn f
3131μάνναmannamannan n
3132μαντεύομαιmanteuomaiatt spåv
3133μαραίνωmarainovissnav
3134μαρὰν ἀθάmaran, athamaranathainterj
3135μαργαρίτηςmargaritespärlan m
3136ΜάρθαMarthaMartan pr f
3137ΜαρίαMaria, MariamMarian pr f
3138ΜάρκοςMarkosMarkusn pr m
3139μάρμαροςmarmarosmarmorn m
3140μαρτυρέωmartureovittnav
3141μαρτυρίαmarturiavittnesmål, vittnesbördn f
3142μαρτύριονmarturionvittnesbördn n
3143μαρτύρομαιmarturomaiförsäkra, betygav
3144μάρτυςmartusvittnen m
3145μασσάομαιmassaomaibita sig, bita sönderv
3146μαστιγόωmastigoogissla, piskav
3147μαστίζωmastizoatt piskav
3148μάστιξmastixplåga, piskrappn f
3149μαστόςmastosbröstn m
3150ματαιολογίαmataiologiatomt pratn f
3151ματαιολόγοςmataiologospratmakaren m
3152μάταιοςmataiosfåfänglig, tomadj
3153ματαιότηςmataiotesförgängelsen f
3154ματαιόωmataiooförfalla till fåfänglighetv
3155μάτηνmatenfåfängt, meningslöstadv
3156ΜατθαῖοςMatthaiosMatteusn pr m
3157ΜατθάνMatthanMattann m
3158ΜατθάτMatthatMattatn pr m
3159ΜατθίαςMatthiasMattiasn pr m
3160ΜατταθάMattathaMattatan pr m
3161ΜατταθίαςMattathiasMattatiasn pr m
3162μάχαιραmachairasvärdn f
3163μάχηmachekonflikt, stridn f
3164μάχομαιmachomaitvista, kämpav
3165μέmemig, jag, minpron
3166μεγαλαυχέωmegalaucheoskryta stortv
3167μεγαλεῖοςmegaleiosväldiga gärningaradj
3168μεγαλειότηςmegaleiotesstor makt, storhet, majestätn f
3169μεγαλοπρεπήςmegaloprepesmajestätiskadj
3170μεγαλύνωmegalunoupphöja, göra stor, utvidgav
3171μεγάλωςmegalosstorligenadv
3172μεγαλωσύνηmegalosuneMajestätet, majestätn f
3173μέγαςmegasstoradj
3174μέγεθοςmegethosstorhetn n
3175μεγιστᾶνεςmegistanesstormänn m
3176μέγιστοςmegistosöversvallande storadj
3177μεθερμηνεύωmethermeneuodet betyderv
3178μέθηmetherus, fyllan f
3179μεθίστημιmethistemi, Cor., methistanoavsätta, avsked, förleda (avleda)v
3180μεθοδείαmethodeiafalskspel, trick, listiga anslagn f
3181μεθόριοςmethoriostrakten runtn n
3182μεθύσκωmethuskobli berusadv
3183μέθυσοςmethusosdrinkaren m
3184μεθύωmethuoberusadv
3185μεῖζονmeizonju meradv
3186μειζότεροςmeizoterosstor-adj comparative
3187μείζωνmeizonstörre, störst, äldsteadj comparative
3188μέλανmelanbläckn n
3189μέλαςmelassvartadj
3190ΜελεᾶςMeleasMelean pr m
3191μελετάωmeletaotänka, meditera påv
3192μέλιmelihonungn n
3193μελίσσιοςmelissiosvaxkakaadj
3194ΜελίτηMeliteMaltan pr loc
3195μέλλωmelloska, borde, skulle vilja, att komma, ämnav
3196μέλοςmeloslem, kroppsdel, kroppn n
3197ΜελχίMelchiMelkin pr m
3198ΜελχισεδέκMelchisedekMelkisedekn pr m
3199μέλωmelobry sig omv
3200μεμβράναmembranapergamentskriftn f
3201μέμφομαιmemphomaihitta fel, klandra, förebråv
3202μεμψίμοιροςmempsimoirosklaga, gnällaadj
3203μένmenförvisso, i sanning, verkligenparticle
3304μενοῦνγεmenoungeja snarare, nej men, jodå, ja utan tvekanparticle
3305μέντοιmentoiännu, ändå, dock, ochparticle
3306μένωmenostanna, bo,v
3307μερίζωmerizosplittra, tilldelav
3308μέριμναmerimnaomsorgern f
3309μεριμνάωmerimnaobekymra sigv
3310μερίςmerisdel, delaktighetn f
3311μερισμόςmerismosskiljer, dela utn m
3312μεριστήςmeristesskiljedomaren m
3313μέροςmerosområde, plats, kustn n
3314μεσημβρίαmesembriasöder, mitt på dagenn f
3315μεσιτεύωmesiteuobekräftav
3316μεσίτηςmesitesmedlaren m
3317μεσονύκτιονmesonuktionmidnattn n
3318ΜεσοποταμίαMesopotamiaMesopotamienn pr loc
3319μέσοςmesosmitt ibland,adj
3320μεσότοιχονmesotoichonskiljemurn n
3321μεσουράνημαmesouranemauppe på himlen, uppe i himlarymdernan n
3322μεσόωmesooi mittenv
3323ΜεσσίαςMessiasMessiasn m
3324μεστόςmestosfulladj
3325μεστόωmestoofullav
3326μετάmetamed, efter, bland, härefter, efteråt, motprep
3327μεταβαίνωmetabainolämna, flytta, övergåttv
3328μεταβάλλωmetaballoändra sig, byta åsiktv
3329μετάγωmetagostyrav
3330μεταδίδωμιmetadidomidela med sig, dela utv
3331μετάθεσιςmetathesisändra, hämta, försvinnan f
3332μεταίρωmetairogå därifrånv
3333μετακαλέωmetakaleokalla på, skicka bud efterv
3334μετακινέωmetakineorubbav
3335μεταλαμβάνωmetalambanota till sig, ätav
3336μετάλημψιςmetalepsistill att tas emotn f
3337μεταλλάσσωmetallassobyta utv
3338μεταμέλλομαιmetamellomaiångra, ångra sigv
3339μεταμορφόωmetamorphooförvandlav
3340μετανοέωmetanoeoomvända sigv
3341μετάνοιαmetanoiaomvändelsen f
3342μεταξύmetaxuemellanv
3343μεταπέμπωmetapemposkicka efterv
3344μεταστρέφωmetastrephovända, förvrängav
3345μετασχηματίζωmetaschematizoförklädd, framställtv
3346μετατίθημιmetatithemihämta, föra, överge, förvrängav
3347μετέπειταmetepeitasedanadv
3348μετέχωmetechofå sin del, ta del, leva av, tillhörav
3349μετεωρίζωmeteorizovara oroligv
3350μετοικεσίαmetoikesiabortföra, fångenskapn f
3351μετοικίζωmetoikizoföra till, föra bortv
3352μετοχήmetocheha med att göra, skaffa med, gemensamn f
3353μέτοχοςmetochosdelaktig, medbroder, vänneradj
3354μετρέωmetreomätav
3355μετρητήςmetretesbat-måttn m
3356μετριοπαθέωmetriopatheomedkänslav
3357μετρίωςmetriosliteadv
3358μέτρονmetronmåttn n
3359μέτωπονmetoponpannan n
3360μέχριmechri, mechrisända till, tills, tillparticle
3361μήmeinte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingenparticle
3362ἐὰν μήean, meom inte, bortsett frånconj particle
3363ἵνα μήhina, meinte det, för att inte, det inte, intetconj particle
3364οὐ μήou, meinte, på inget sätt, nej, aldrig, aldrig merparticle
3365μηδαμῶςmedamosinte såadv
3366μηδέmedevarken, inte heller, eller, inte, inte änparticle
3367μηδείςmedeis, medemia, medenför någon, ingenting, inte, ingenadj
3368μηδέποτεmedepotealdrigadv
3369μηδέπωmedepohittillsadv
3370ΜῆδοςMedosmedern pr m
3371μηκέτιmeketiinte längre, aldrig mer, inteadv
3372μῆκοςmekoslängdn n
3373μηκύνωmekunoväxav
3374μηλωτήmelotefårskinnn f
3375μήνmensäkertparticle
3376μήνmenmånadn m
3377μηνύωmenuovisa, underrättav
3378μὴ οὐκme, oukinte, aldrigparticle
3379μήποτεmepote, me, poteför att det inteconj
3380μήπωmepoförränadv
3381μήπωςmepos, me, posför att inteconj
3382μηρόςmeroshöftn m
3383μήτεmetevarken, ellerconj
3384μήτηρmetermor, mamman f
3385μήτιmetikanskeparticle
3386μήτιγεmetigehur mycket merparticle
3387μήτιςmetis, me, tisnågonpron
3388μήτραmetramoderlivetn f
3389μητραλῴαςmetraloasmodermördaren m
3390μητρόπολιςmetropolismetropoln f
3391μίαmiaförste, ende, andreadj
3392μιαίνωmiainobli orenadv
3393μίασμαmiasmabesmittelsen n
3394μιασμόςmiasmosorenn m
3395μίγμαmigmablandningn n
3396μίγνυμιmignumiblandav
3397μικρόνmikronliten stundadj
3398μικρόςmikros, comparative, mikroterosde små, minstadj
3399ΜίλητοςMiletosMiletosn pr loc
3400μίλιονmilionmiln n
3401μιμέομαιmimeomaiföljav
3402μιμητήςmimetesefterföljaren m
3403μιμνῄσκωmimneskotänka påv
3404μισέωmiseohatav
3405μισθαποδοσίαmisthapodosiarättvis lönn f
3406μισθαποδότηςmisthapodotesden som belönarn m
3407μίσθιοςmisthioshyrd arbetskraftadj
3408μισθόςmisthoslönn m
3409μισθόωmisthooleja, anställav
3410μίσθωμαmisthomahyrd bostadn n
3411μισθωτόςmisthotosanställd, lejdadj
3412ΜιτυλήνηMituleneMitylenen pr loc
3413ΜιχαήλMichaelMikaeln pr m
3414μνᾶmnapundn f
3415μνάομαιmnaomaikomma ihåg, vara medveten, ha i åminnelsev
3416ΜνάσωνMnasonMnasonn pr m
3417μνείαmneiatänka pån f
3418μνῆμαmnemagravn n
3419μνημεῖονmnemeiongravmonument, gravn n
3420μνήμηmnememinnasn f
3421μνημονεύωmnemoneuokomma ihåg, tänka på, nämnav
3422μνημόσυνονmnemosunonåminnelse, ihågkomstn n
3423μνηστεύωmnesteuotrolovadv
3424μογιλάλοςmogilalosnästan stumadj
3425μόγιςmogisknapptadv
3426μόδιοςmodiosskäppan m
3427μοίmoimig, min, jag mittpron
3428μοιχαλίςmoichalistrolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrottn f
3429μοιχάωmoichaoorsaka äktenskapsbrottv
3430μοιχείαmoicheiaäktenskapsbrottn f
3431μοιχεύωmoicheuobegå äktenskapsbrottv
3432μοιχόςmoichosäktenskapsbrytaren m
3433μόλιςmolisknappadv
3434ΜολόχMolochMolokn pr m
3435μολύνωmolunobefläckav
3436μολυσμόςmolusmosbefläckan m
3437μομφήmompheanklaga, förebrån f
3438μονήmoneboningn f
3439μονογενήςmonogenesenföddadj
3440μόνονmononenbart, ensamadv n
3441μόνοςmonosendast, ensamadj
3442μονόφθαλμοςmonophthalmosenögdadj
3443μονόωmonooensamståendev
3444μορφήmorphegestaltn f
3445μορφόωmorphoota gestalt, formav
3446μόρφωσιςmorphosisuttryck, skenn f
3447μοσχοποιέωmoschopoieogöra en kalvv
3448μόσχοςmoschoskalvn m
3449μόχθοςmochthosslitn m
3450μοῦmoumin, mig, mitt , jag, mitt egetpron
3451μουσικόςmousikossångaren
3452μυελόςmuelosmärgn m
3453μυέωmueoförtrogenv
3454μῦθοςmuthosfabler, mytern m
3455μυκάομαιmukaomairytav
3456μυκτηρίζωmukterizolurav
3457μυλικόςmulikoskvarnstenadj
3458μύλοςmuloskvarnstenn m
3459μύλωνmulonkvarnn m
3460ΜύραMuraMyran pr loc
3461μυριάςmurias10000*10000, 200*1000*1000, oräknelig, tiotusen, femtiotusenn f
3462μυρίζωmurizosmörjav
3463μύριοιmurioitiotusenadj
3464μύρονmuronolja, smörjelsen n
3465ΜυσίαMusiaMysienn pr loc
3466μυστήριονmusterionhemlighet, mysteriumn n
3467μυωπάζωmuopazonärsyntv
3468μώλωψmolopssårn m
3469μωμάομαιmomaomaismäda, smutskastav
3470μῶμοςmomosskamfläckn m
3471μωραίνωmorainoförlora sältan, bli en dårev
3472μωρίαmoriadårskapn f
3473μωρολογίαmorologiadåraktigt taln f
3474μωρόςmorosdåre, oförståndigadj
3475ΜωσεύςMoseus, Moses, MousesMosen pr m
3476ΝαασσώνNaassonNachshonn pr m
3477ΝαγγαίNaggaiNaggajn pr m
3478ΝαζαρέθNazareth, NazaretNasaretn pr loc
3479ΝαζαρηνόςNazarenosinvånare från Nasaretadj
3480ΝαζωραῖοςNazoraiosnasarén pr m
3481ΝαθάνNathanNatann pr m
3482ΝαθαναήλNathanaelNatanaeln pr m
3483ναίnaija, joparticle
3484ΝαΐνNainNainn pr loc
3485ναόςnaostempeln m
3486ΝαούμNaoumNahumn pr m
3487νάρδοςnardosnardusn f
3488ΝάρκισσοςNarkissosNarcissusn pr m
3489ναυαγέωnauageolida skeppsbrottv
3490ναύκληροςnauklerosskeppsägaren m
3491ναῦςnausskeppn f
3492ναύτηςnautessjömann m
3493ΝαχώρNachorNachorn pr m
3494νεανίαςneaniasung mann m
3495νεανίσκοςneaniskosung mann m
3496ΝεάπολιςNeapolisNeapolisn pr loc
3497ΝεεμάνNeemanNaamann pr m
3498νεκρόςnekrosdödadj
3499νεκρόωnekroovara död, dödav
3500νέκρωσιςnekrosissåsom död, dödn f
3501νέοςneos, comparative, neoterosnytt, yngre, yngre man, yngre kvinnoradj
3502νεοσσόςneossosungan m
3503νεότηςneotesungdomn f
3504νεόφυτοςneophutosnyomvändadj
3505ΝέρωνNeronNeron pr m
3506νεύωneuoteckenv
3507νεφέληnephelemolnn f
3508ΝεφθαλείμNephthaleimNaftalin pr m
3509νέφοςnephosskyn n
3510νεφρόςnephrosnjuren m
3511νεωκόροςneokorosvårdaren m
3512νεωτερικόςneoterikosungdomenadj
3513νήneintygaparticle
3514νήθωnethospinnav
3515νηπιάζωnepiazovara barnv
3516νήπιοςnepiosbarn, de små, barnsligadj
3517ΝηρεύςNereusNereusn pr m
3518ΝηρίNeriNern pr m
3519νησίονnesionön n
3520νῆσοςnesosön f
3521νηστείαnesteiafastan f
3522νηστεύωnesteuofastav
3523νῆστιςnestisfastanden f
3524νηφάλεοςnephaleos, nephaliosnykteradj
3525νήφωnephovara nykter, vakav
3526ΝίγερNigerNigern pr m
3527ΝικάνωρNikanorNikanorn pr m
3528νικάωnikaoövervinna, segrav
3529νίκηnikebesegran f
3530ΝικόδημοςNikodemosNikodemusn pr m
3531ΝικολαΐτηςNikolaitesnikolaiternan pr m
3532ΝικόλαοςNikolaosNikolausn pr m
3533ΝικόπολιςNikopolisNikopolisn pr loc
3534νῖκοςnikossegern n
3535ΝινευΐNineuiNineven pr loc
3536ΝινευΐτηςNineuitesNineves folkn pr m
3537νιπτήρniptertvättfat, bäckenn m
3538νίπτωniptotvättav
3539νοιέωnoeoinse, förståv
3540νόημαnoemasinnen n
3541νόθοςnothosoäkta söneradj
3542νομήnomebeten f
3543νομίζωnomizotrodde, tro, antav
3544νομικόςnomikoslagklok, laglärd, om lagenadj
3545νομίμωςnomimosanvända på rätt sätt, reglern m
3546νόμισμαnomismamynt, penningn n
3547νομοδιδάσκαλοςnomodidaskaloslagläraren m
3548νομοθεσίαnomothesialagenn f
3549νομοθετέωnomotheteota emot lagen, grundav
3550νομοθέτηςnomotheteslagstiftaren m
3551νόμοςnomoslagn m
3552νοσέωnoseoavguda, sjuklig lustv
3553νόσημαnosemasjukdomn n
3554νόσοςnosossjukdomn f
3555νοσσιάnossiasamlan f
3556νοσσίονnossionkycklingn n
3557νοσφίζομαιnosphizomaismussla undanv
3558νότοςnotossyd, sydlig vindn m
3559νουθεσίαnouthesiavarning, förmaningn f
3560νουθετέωnoutheteovarnav
3561νουμηνίαnoumenia, neomenianymånen f
3562νουνεχῶςnounechosförståndigadv
3563νοῦςnoussinnen m
3564ΝυμφᾶςNumphasNymfan pr m
3565νύμφηnumphebrud, svärdottern f
3566νυμφίοςnumphiosbrudgumn m
3567νυμφώνnumphonbröllopsgästern m
3568νῦνnunnu, från och med nuadv
3569τανῦνtanun, ta, nunnu, men nuadv
3570νυνίnuninuadv
3571νύξnuxnatt, midnattn f
3572νύσσωnussosticka upp, genomborrav
3573νυστάζωnustazoslumrav
3574νυχθήμερονnuchthemeronett dygnn n
3575ΝῶεNoeNoan pr m
3576νωθρόςnothroströgadj
3577νῶτοςnotosryggn m
3578ξενίαxeniagästrumn f
3579ξενίζωxenizogästa, förundra sig, förvånav
3580ξενοδοχέωxenodocheogästfrihetv
3581ξένοςxenosfrämling, främmande, gästadj
3582ξέστηςxesteskannan m
3583ξηραίνωxerainovissna bort, vissna, uttorka, bli livlös, skördav
3584ξηρόςxerosförtvinad, torra land,adj
3585ξύλινοςxulinosav träadj
3586ξύλονxulonträd, stav, stockn n
3587ξυράωxuraorakav
3588ὁ, ἡ, τόho, hedenna, dennearticle
3589ὀγδοήκονταogdoekontaåttiofyran indecl
3590ὄγδοοςogdoosåttaadj
3591ὄγκοςogkostyngd, hindern m
3592ὅδεhode, hede, todedessa saker, såledespron
3593ὁδεύωhodeuopå resav
3594ὁδηγέωhodegeoledav
3595ὁδηγόςhodegosledaren m
3596ὁδοιπορέωhodoiporeovar på vägv
3597ὁδοιπορίαhodoiporiavandringn f
3598ὁδόςhodosväg, vid väg, resan f
3599ὀδούςodoustandn m
3600ὀδυνάωodunaooro, smärtav
3601ὀδύνηodunesorgn f
3602ὀδυρμόςodurmosklagann m
3603ὅ ἐστιho, estisom, det är, det vill säga, som gör, kallav
3604ὈζίαςOziasUssian pr m
3605ὄζωozostinkav
3606ὅθενhothenvarför, varifrån, varpå, var, varav, därifrån, varigenomadv
3607ὀθόνηothonelinnedukn f
3608ὀθόνιονothonionlinnebindlarn n
3609οἰκεῖοςoikeiosfamilj, hushålladj
3610οἰκέτηςoiketestjänaren m
3611οἰκέωoikeobov
3612οἴκημαoikemafängelsen n
3613οἰκητήριονoiketerionhus, boningn n
3614οἰκίαoikiahus, hem, hushåll, från husetn f
3615οἰκιακόςoikiakoshusfolkn m
3616οἰκοδεσποτέωoikodespoteosköta hemmetv
3617οἰκοδεσπότηςoikodespoteshusbonde, husets herren m
3618οἰκοδομέωoikodomeo, oikodomos, Acbygga, uppbygga, husbyggarev
3619οἰκοδομήoikodomeuppbyggelse, byggnadn f
3620οἰκοδομίαoikodomiauppbygglign f
3621οἰκονομέωoikonomeovara förvaltarev
3622οἰκονομίαoikonomiaordning, förvaltningn f
3623οἰκονόμοςoikonomosförvaltare, kassörn m
3624οἶκοςoikoshem, hus, familjn m
3625οἰκουμένηoikoumenevärlden, jordenn f
3626οἰκουρόςoikouroshusligadj
3627οἰκτείρωoikteiro, tenses), oiktereoha förbarmandev
3628οἰκτιρμόςoiktirmosnådn m
3629οἰκτίρμωνoiktirmonbarmhärtigadj
3630οἰνοπότηςoinopotesdrinkaren m
3631οἶνοςoinosvin, vinpressn m
3632οἰνοφλυγίαoinophlugiafyllerin f
3633οἴομαιoiomai, oimaianta, tänkav
3634οἷοςhoiossådan, som, vilket sätt, så som, vilken sorts man, vadpron
3635ὀκνέωokneodröjav
3636ὀκνηρόςokneroslat, besväradj
3637ὀκταήμεροςoktaemerosåttonde dagenadj
3638ὀκτώoktoåtta, artonn indecl
3639ὄλεθροςolethrosfördärvn m
3640ὀλιγόπιστοςoligopistosliten tron f
3641ὀλίγοςoligosfå, lite, liten, i det lilla, nästan, en stundadj
3642ὀλιγόψυχοςoligopsuchosmissmodigadj
3643ὀλιγωρέωoligoreoförakta, förkastav
3644ὀλοθρευτήςolothreutesfördärvarenn m
3645ὀλοθρεύωolothreuofördärvav
3646ὁλοκαύτωμαholokautomabrännoffern n
3647ὁλοκληρίαholokleriafull hälsan f
3648ὁλόκληροςholokleroshelaadj
3649ὀλολύζωololuzoklagav
3650ὅλοςholosalla, hela, varje stund, allihop, genom helaadj
3651ὁλοτελήςholotelesheltadj
3652ὈλυμπᾶςOlumpasOlympasn pr m
3653ὄλυνθοςolunthosomogen fruktn m
3654ὅλωςholosalls, vanligen, ytterstadv
3655ὄμβροςombrosregnn m
3656ὁμιλέωhomileosamtalav
3657ὁμιλίαhomiliasällskapn f
3658ὅμιλοςhomiloskustfararen m
3659ὄμμαommaögonn n
3660ὀμνύωomnuosvär, avlägga en edv
3661ὁμοθυμαδόνhomothumadonsamfällt, enighet, gemensamt, endräktigt tillsammans, ett och samma sinneadv
3662ὁμοιάζωhomoiazoöverensstämmav
3663ὁμοιοπαθήςhomoiopathessamma naturadj
3664ὅμοιοςhomoiosliknaadj
3665ὁμοιότηςhomoiotesliksom, likn f
3666ὁμοιόωhomoioolikna, bli likv
3667ὁμοίωμαhomoiomaavbild, förebild, skepnadn n
3668ὁμοίωςhomoiossamma sak, samma sätt, även, dessutomadv
3669ὁμοίωσιςhomoiosisavbildn f
3670ὁμολογέωhomologeobekänna, lova, prisav
3671ὁμολογίαhomologiabekännelsen f
3672ὁμολογουμένωςhomologoumenoserkänt (utan kontrovers)adv
3673ὁμότεχνοςhomotechnossamma yrkeadj
3674ὁμοῦhomoutillsammansadv
3675ὁμόφρωνhomophronenighetadj
3676ὅμωςhomosändå, på samma sättadv
3677ὄναρonardrömn n
3678ὀνάριονonarionåsneföln n
3679ὀνειδίζωoneidizogå till rätta med, smädav
3680ὀνειδισμόςoneidismosvanära, smädelsen m
3681ὄνειδοςoneidosskamn n
3682ὈνήσιμοςOnesimosOnesimusn pr m
3683ὈνησίφοροςOnesiphorosOnesiforusn pr m
3684ὀνικόςonikostung kvarnstenadj
3685ὀνίνημιoninemiha glädje av, ha nytta avv
3686ὄνομαonomanamnn n
3687ὀνομάζωonomazoge namn, nämnav
3688ὄνοςonosåsnan m/f
3689ὄντωςontosverkligenadv
3690ὄξοςoxosvinägern n
3691ὀξύςoxusskarp, spillaadj
3692ὀπήopegrotta, ådern f
3693ὄπισθενopisthenbakom, efter, utsidaadj
3694ὀπίσωopisoefter, bakom, tillbakaadv
3695ὁπλίζωhoplizobeväpnav
3696ὅπλονhoplonvapen, redskap, vapenrustningn n
3697ὁποῖοςhopoiosvilken, hurdan, sompron
3698ὁπότεhopotenärparticle
3699ὅπουhopoudär, dit, varhelst,particle
3700ὀπτάνομαιoptanomai, optomailåta sig sesv
3701ὀπτασίαoptasiasynn f
3702ὀπτόςoptosstektadj
3703ὀπώραoporafruktn f
3704ὅπωςhoposför attparticle
3705ὅραμαhoramasynn n
3706ὅρασιςhorasissyn, utseenden f
3707ὁρατόςhoratossynligadj
3708ὁράωhoraosev
3709ὀργήorgevredesdomen, vreden f
3710ὀργίζωorgizobli vredv
3711ὀργίλοςorgiloshäftig, snar till vredeadj
3712ὀργυιάorguiafamn (mått)n f
3713ὀρέγομαιoregomaiönska bliv
3714ὀρεινόςoreinosbergsbygdadj
3715ὄρεξιςorexisbegärn f
3716ὀρθοποδέωorthopodeovandra med fasta stegv
3717ὀρθόςorthosupprätt, rakadj
3718ὀρθοτομέωorthotomeorätt delav
3719ὀρθρίζωorthrizokomma tidigt på morgonenv
3720ὀρθρινόςorthrinostidig morgonadj
3721ὄρθριοςorthriostidigtadj
3722ὄρθροςorthrostidigt på morgonenn m
3723ὀρθῶςorthoskorrekt, ordentligtadv
3724ὁρίζωhorizobestämmav
3725ὅριονhorionområde, gräns, kustlinjen n
3726ὁρκίζωhorkizobesvära, ta ed, tvingav
3727ὅρκοςhorkosed, löften m
3728ὁρκωμοσίαhorkomosiaedn f
3729ὁρμάωhormaorusav
3730ὁρμήhormevåldsam rörelsen f
3731ὅρμημαhormemavåldsamhetn n
3732ὄρνεονorneonfågeln n
3733ὄρνιςornishönan m
3734ὁροθεσίαhorothesiagränsn f
3735ὄροςorosbergn n
3736ὀρύσσωorussogrävav
3737ὀρφανόςorphanosfaderlösadj
3738ὀρχέομαιorcheomaidansav
3739ὅςhos, he, hovempron
3740ὁσάκιςhosakisså ofta, varje gångadv
3741ὅσιοςhosiosheligadj
3742ὁσιότηςhosioteshelighetn f
3743ὁσίωςhosiosheligtadv
3744ὀσμήosmedoftn f
3745ὅσοςhososså längepron
3746ὅσπερhospervemsomhelstpron
3747ὀστέονosteon, contracted, ostounbenn n
3748ὅστιςhostis, hetis, ho,tisom, vilkenpron
3749ὀστράκινοςostrakinosleraadj
3750ὄσφρησιςosphresisluktn f
3751ὀσφῦςosphuslivet, höfternan f
3752ὅτανhotannärparticle
3753ὅτεhotenär, medansparticle
3754ὅτιhotiatt, eftersomconj
3755ὅτουhotoumedans, tillspron
3756οὐou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouchinteparticle
3757οὗhoudär, vartpron
3758οὐάouajaha, ha!interj
3759οὐαίouaiveinterj
3760οὐδαμῶςoudamospå inget sättadv
3761οὐδέoudeinte hellerconj
3762οὐδείςoudeis, oudemia, oudeningen, ingetpron
3763οὐδέποτεoudepotealdrigadv
3764οὐδέπωoudepoännu inteadv
3765οὐκέτιouketi, separately), ouk, etiinte längreadv
3766οὐκοῦνoukounalltsåadv
3767οὖνoundärför, då, följaktligenparticle
3768οὔπωoupointe ännuadv
3769οὐράourastjärt, svansn f
3770οὐράνιοςouranioshimmelskadj
3771οὐρανόθενouranothenfrån himlenadv
3772οὐρανόςouranoshimmeln m
3773ΟὐρβανόςOurbanosUrbanusn pr m
3774ΟὐρίαςOuriasUrian pr m
3775οὖςousöran n
3776οὐσίαousiaförmögenhetn f
3777οὔτεoutevarken, inte helleradv
3778οὗτοςhoutos, houtoi, haute, hautaidetta, denne, han, det samma, denne man, hon, depron
3779οὕτωhouto, or (before a vowel) , houtosså, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sättadv
3780οὐχίouchiinte, nejparticle
3781ὀφειλέτηςopheiletesskuld, skyldign m
3782ὀφειλήopheileskuld, skyldign f
3783ὀφείλημαopheilemaförtjänstn n
3784ὀφείλωopheiloskyldig att, förpliktad att, skyldig, bundenv
3785ὄφελονophelonskulle önskaparticle
3786ὄφελοςopheloshjälpa, gagna, nyttan n
3787ὀφθαλμοδουλείαophthalmodouleiaögontjänaren f
3788ὀφθαλμόςophthalmosöga, synn m
3789ὄφιςophisormn m
3790ὀφρῦςophrusbrantn f
3791ὀχλέωochleoplåga, anfäktav
3792ὀχλοποιέωochlopoieosamla en folkmassav
3793ὄχλοςochlosmänniskor, skara, folkskaran m
3794ὀχύρωμαochuromafästen n
3795ὀψάριονopsarionfisk, liten fiskn n
3796ὀψέopsei slutet, afton, kvällv
3797ὄψιμοςopsimosvårregnadj
3798ὄψιοςopsiosblev kväll, blev aftonadj
3799ὄψιςopsissken, ansikten f
3800ὀψώνιονopsonionlön, bekostnadn n
3801ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενοςho, on, kai, ho, en, kai, ho, erchomenossom är, och som var, och som skall kommaphrase
3802παγιδεύωpagideuosnärjav
3803παγίςpagissnaran f
3804πάθημαpathemalidande, begärn n
3805παθητόςpathetoslidaadj
3806πάθοςpathoslidelse, ont begär, lustan n
3807παιδαγωγόςpaidagogosuppfostrare, övervakaren m
3808παιδάριονpaidarionbarn, liten pojken n
3809παιδείαpaideiafostran f
3810παιδευτήςpaideutesuppfostraren m
3811παιδεύωpaideuofostras, prygla, undervisa, tillrättavisav
3812παιδιόθενpaidiothensedan barnsbenadv
3813παιδίονpaidionlitet barn, ett barn i koltåldern,n n
3814παιδίσκηpaidisketjänsteflicka, slavinna, tjänarinnan f
3815παίζωpaizolekav
3816παῖςpaistjänare, pojke, flickan m/f
3817παίωpaioslåv
3818ΠακατιανήPakatianePacatianaadj
3819πάλαιpalaiför länge sen, forna tider, tidigareadv
3820παλαιόςpalaiosgammal, gammalt vinadj
3821παλαιότηςpalaiotesgamlan f
3822παλαιόωpalaioobli gammal, slits ut, föråldratv
3823πάληpalekampn f
3824παλιγγενεσίαpaliggenesiapånyttfödelsen f
3825πάλινpalinigenadv
3826παμπληθείpampletheialltadv
3827πάμπολυςpampolusalla på en gångadj
3828ΠαμφυλίαPamphuliaPamfylienn pr loc
3829πανδοχεῖονpandocheionvärdshusn n
3830πανδοχεύςpandocheusvärdshusvärdn m
3831πανήγυριςpanegurishögtidsskaran f
3832πανοικίpanoikihusadv
3833πανοπλίαpanopliaalla vapen, vapenrustningn f
3834πανουργίαpanourgialistn f
3835πανοῦργοςpanourgosslugadj
3836πανταχόθενpantachothenfrån alla hålladv
3837πανταχοῦpantachouöveralltadv
3838παντελήςpantelesfullt utadj
3839πάντηpantealltidadv
3840πάντοθενpantothenpå alla sidoradv
3841παντοκράτωρpantokratorAllsmäktigen m
3842πάντοτεpantotealltidadv
3843πάντωςpantosi alla händelseradv
3844παράparaav, för, från, påprep
3845παραβαίνωparabainoöverträda, bryta mot, övergev
3846παραβάλλωparaballonådde, kom fram tillv
3847παράβασιςparabasisöverträdelsen f
3848παραβάτηςparabateslagbrytaren m
3849παραβιάζομαιparabiazomainödga, övertalav
3850παραβολήparaboleliknelse, sinnebildn f
3851παραβουλεύομαιparabouleuomaivillig att riskerav
3852παραγγελίαparaggeliaföreskrift, bud, befallningn f
3853παραγγέλλωparaggellobefallav
3854παραγίνομαιparaginomaikommav
3855παράγωparagopassera förbiv
3856παραδειγματίζωparadeigmatizoutsätta för vanärav
3857παράδεισοςparadeisosparadisetn m
3858παραδέχομαιparadechomaita till sigv
3859παραδιατριβήparadiatribestrid, tom konfliktn f
3860παραδίδωμιparadidomiöverlämnav
3861παράδοξοςparadoxosunderligtadj
3862παράδοσιςparadosistraditionn f
3863παραζηλόωparazelooväcka avundv
3864παραθαλάσσιοςparathalassioslängs med sjönadj
3865παραθεωρέωparatheoreoglömma bortv
3866παραθήκηparathekeanförtron f
3867παραινέωparaineovarna, förmanav
3868παραιτέομαιparaiteomaiursäkta sig, tacka nej, vägrav
3869παρακαθίζωparakathizosittav
3870παρακαλέωparakaleobe om tröst/hjälpv
3871παρακαλύπτωparakaluptodölja, gömmav
3872παρακαταθήκηparakatathekedet som anförtrottsn f
3873παράκειμαιparakeimaivara närvarande, finnas därv
3874παράκλησιςparaklesiströstn f
3875παράκλητοςparakletosHjälparen m
3876παρακοήparakoeolydnadn f
3877παρακολουθέωparakoloutheotroget följav
3878παρακούωparakouointe lyssnav
3879παρακύπτωparakuptoluta sig inv
3880παραλαμβάνωparalambanota till sigv
3881παραλέγομαιparalegomaisegla förbi, segla utmedv
3882παράλιοςparalioskustlandadj
3883παραλλαγήparallagevariation, förändringn f
3884παραλογίζομαιparalogizomaibedra, lurav
3885παραλυτικόςparalutikosförlamadadj
3886παραλύωparaluovara förlamadv
3887παραμένωparamenostanna hosv
3888παραμυθέομαιparamutheomaitröstav
3889παραμυθίαparamuthiatröstn f
3890παραμύθιονparamuthiontröst, uppmuntrann n
3891παρανομέωparanomeobryta mot lagenv
3892παρανομίαparanomialagbrottn f
3893παραπικραίνωparapikrainoprovocerav
3894παραπικρασμόςparapikrasmosprovokationenn m
3895παραπίπτωparapiptovända sig bort, avfallav
3896παραπλέωparapleosegla förbiv
3897παραπλήσιονparaplesionnära, nästanadj
3898παραπλησίωςparaplesiospå liknande sättadv
3899παραπορεύομαιparaporeuomaipasserav
3900παράπτωμαparaptomaöverträdelsen n
3901παραῤῥυέωpararrhueodriva bort, gå förloradv
3902παράσημοςparasemosgaljonsfigur, bildadj
3903παρασκευάζωparaskeuazoförberedav
3904παρασκευήparaskeueförberedelsen f
3905παρατείνωparateinofortsättav
3906παρατηρέωparatereoobservera, vakta påv
3907παρατήρησιςparateresisobservationn f
3908παρατίθημιparatithemilägga framv
3909παρατυγχάνωparatugchanomötav
3910παραυτίκαparautikakortvarigtadv
3911παραφέρωparapherota bortv
3912παραφρονέωparaphroneovara som en galningv
3913παραφρονίαparaphroniavanvettn f
3914παραχειμάζωparacheimazoövervintra, vinterv
3915παραχειμασίαparacheimasiaövervintran f
3916παραχρῆμαparachremapå en gångadv
3917πάρδαλιςpardalisleopardn f
3918πάρειμιpareiminärvara, komma, införv
3919παρεισάγωpareisagoi hemlighet föra inv
3920παρείσακτοςpareisaktosinförd i smygadj
3921παρεισδύνωpareisdunosmyga sig inv
3922παρεισέρχομαιpareiserchomaiskjutas in obemärktv
3923παρεισφέρωpareispherovisa, bevisav
3924παρεκτόςparektosförutomadv
3925παρεμβολήparembolefästningn f
3926παρενοχλέωparenochleogöra det svårt för, besvärav
3927παρεπίδημοςparepidemosgästaadj
3928παρέρχομαιparerchomaiförgå, passera, senv
3929πάρεσιςparesisöverseende, fördragsamhetn f
3930παρέχωparechobesvära, oroa, skaffa åt, ge, bliv
3931παρηγορίαparegoriatröstn f
3932παρθενίαpartheniaoskuldn f
3933παρθένοςparthenosäktenskap, jungfrun f
3934ΠάρθοςParthospartern pr m
3935παρίημιpariemivara kraftlösv
3936παρίστημιparistemi, paristanostå bredvid, genast ge, bära fram, ställav
3937ΠαρμενᾶςParmenasParmenasn pr m
3938πάροδοςparodosgenomresan f
3939παροικέωparoikeovara främmande, bo tillfälligtv
3940παροικίαparoikiafrämlingn f
3941πάροικοςparoikosfrämmande, tillfällig boendeadj
3942παροιμίαparoimialiknelse, ordspråkn f
3943πάροινοςparoinosnågon som sitter länge vid vinetadj
3944παροίχομαιparoichomaipasserav
3945παρομοιάζωparomoiazoliknav
3946παρόμοιοςparomoiosliknandeadj
3947παροξύνωparoxunobli upprördv
3948παροξυσμόςparoxusmosskarp konflikt, sporran m
3949παροργίζωparorgizoförbittra, väcka vredev
3950παροργισμόςparorgismosförbittring, vreden m
3951παροτρύνωparotrunohetsa uppv
3952παρουσίαparousiaankomst, närvaron f
3953παροψίςparopsisfatn f
3954παῤῥησίαparrhesiaöppet tal, frimodigt taln f
3955παῤῥησιάζομαιparrhesiazomaivara frimodigv
3956πᾶςpasalla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorteradj
3957πάσχαpaschapåskn n
3958πάσχωpascho, patho, pentho, used, tensesutstå lidandev
3959ΠάταραPataraPataran pr loc
3960πατάσσωpatassoslåv
3961πατέωpateotrampav
3962πατήρpaterfadern m
3963ΠάτμοςPatmosPatmosn pr loc
3964πατραλῴαςpatraloasfadermördaren m
3965πατριάpatriasläktn f
3966πατριάρχηςpatriarchespatriark, stamfadern m
3967πατρικόςpatrikosfäderadj
3968πατρίςpatrishemland, hemstadn f
3969ΠατροβᾶςPatrobasPatrobasn pr m
3970πατροπαράδοτοςpatroparadotosärvt av fäderadj
3971πατρῷοςpatroosav fädernaadj
3972ΠαῦλοςPaulosPaulusn pr m
3973παύωpauoslutav
3974ΠάφοςPaphosPafosn pr loc
3975παχύνωpachunoförstockav
3976πέδηpedefotbojan f
3977πεδινόςpedinosslätadj
3978πεζεύωpezeuofärdas till fotsv
3979πεζῇpezetill fotsadv
3980πειθαρχέωpeitharcheolydav
3981πειθόςpeithos, peithoövertalande, förförandeadj
3982πείθωpeithoövertala, bli övertygadv
3983πεινάωpeinaovara hungrigv
3984πεῖραpeiraförsökn f
3985πειράζωpeirazopröva, frestav
3986πειρασμόςpeirasmosfrestelsen m
3987πειράωpeiraoförsöka, prövav
3988πεισμονήpeismoneövertalningn f
3989πέλαγοςpelagosdjupn n
3990πελεκίζωpelekizohalshuggav
3991πέμπτοςpemptosfemteadj
3992πέμπωpemposkickav
3993πένηςpenesfattigadj
3994πενθεράpentherasvärmorn f
3995πενθερόςpentherossvärfarn m
3996πενθέωpentheoatt sörjav
3997πένθοςpenthossorgn n
3998πενιχρόςpenichrosfattig, behövandeadj
3999πεντάκιςpentakisfemadv
4000πεντακισχίλιοιpentakischilioifemtusenadj
4001πεντακόσιοιpentakosioifemhundraadj
4002πέντεpentefemn indecl
4003πεντεκαιδέκατοςpentekaidekatosfemtondeadj
4004πεντήκονταpentekontafemtioadj
4005πεντηκοστήpentekostepingstn f
4006πεποίθησιςpepoithesisövertygelse, förtroenden f
4007περpermycketparticle
4008πέρανperanpå andra sidanadv
4009πέραςperasden yttersta gränsen, slutetn n
4010ΠέργαμοςPergamosPergamonn pr loc
4011ΠέργηPergePergen pr loc
4012περίperiomkringprep
4013περιάγωperiagogå omkringv
4014περιαιρέωperiaireota bortv
4015περιαστράπτωperiastraptokringstrålav
4016περιβάλλωperiballoklä sig, vara kläddv
4017περιβλέπωperiblepose omkringv
4018περιβόλαιονperibolaionslöjan n
4019περιδέωperideoinlindav
4020περιεργάζομαιperiergazomaiarbeta runt omkring sigv
4021περίεργοςperiergosmagiker, vidskeplig, skvallrigadj
4022περιέρχομαιperierchomaivandra omkringv
4023περιέχωperiechovara förundradv
4024περιζώννυμιperizonnumifästa uppv
4025περίθεσιςperithesispåhänganden f
4026περιΐστημιperiistemistå omkringv
4027περικάθαρμαperikatharmaskräpn n
4028περικαλύπτωperikaluptotäckav
4029περίκειμαιperikeimaihängav
4030περικεφαλαίαperikephalaiahjälmn f
4031περικρατήςperikratesha makt överadj
4032περικρύπτωperikruptodöljav
4033περικυκλόωperikuklooomringav
4034περιλάμπωperilampolysa runt omkringv
4035περιλείπωperileipovara kvarv
4036περίλυποςperiluposdjupt bedrövadadj
4037περιμένωperimenoväntav
4038πέριξperixrunt omkringadv
4039περιοικέωperioikeovara granne, bo nära någonv
4040περίοικοςperioikosgranneadj
4041περιούσιοςperiousiosegetadj
4042περιοχήperiochesammanhang, skriftställen f
4043περιπατέωperipateov
4044περιπείρωperipeirogenomborrav
4045περιπίπτωperipiptoråka ut för, falla blandv
4046περιποιέομαιperipoieomaiköpav
4047περιποίησιςperipoiesisegendomn f
4048περιῤῥήγνυμιperirrhegnumislita avv
4049περισπάωperispaoöverlasta, distraherav
4050περισσείαperisseiaöverflödn f
4051περίσσευμαperisseumaöverflödn n
4052περισσεύωperisseuoöverträffa, överflödav
4053περισσόςperissosutöver, mer änadj
4054περισσότερονperissoterondesto mercomparative
4055περισσότεροςperissoterosännu mercomparative
4056περισσοτέρωςperissoterosännu meradv
4057περισσῶςperissosännu meradv
4058περιστεράperisteraduvan f
4059περιτέμνωperitemnoomskärav
4060περιτίθημιperitithemisätta omkring, klä på, hänga påv
4061περιτομήperitomeomskärelsen f
4062περιτρέπωperitrepodriva till vanvettv
4063περιτρέχωperitrechospringa runtv
4064περιφέρωperipherobära runtv
4065περιφρονέωperiphroneose ner på, föraktav
4066περίχωροςperichorosruntomkring, näraadj
4067περίψωμαperipsemaavskrapn n
4068περπερεύομαιperpereuomaiupphöja sig självv
4069ΠερσίςPersisPersisn pr f
4070πέρυσιperusii fjol, ett år sedanadv
4071πετεινόνpeteinonfågel, flygaren n
4072πέτομαιpetomai, prolongation, petaomai, contracted, ptaomaiflygav
4073πέτραpetraklippan f
4074ΠέτροςPetrosPetrusn pr m
4075πετρώδηςpetrodesstenig markadj
4076πήγανονpeganonvinrutan n
4077πηγήpegekällan f
4078πήγνυμιpegnumibefästa, resav
4079πηδάλιονpedalionstyråra, rodern n
4080πηλίκοςpelikoshur storpron
4081πηλόςpelosleran m
4082πήραperalädersäckn f
4083πῆχυςpechusalnn m
4084πιάζωpiazogripa, arrestera, fångav
4085πιέζωpiezopacka ihopv
4086πιθανολογίαpithanologiaövertalande retorikn f
4087πικραίνωpikrainovara bitter, förbittrav
4088πικρίαpikriabitterhetn f
4089πικρόςpikrosbitteradj
4090πικρῶςpikrosbittertadv
4091ΠιλᾶτοςPilatosPilatusn pr m
4092πίμπρημιpimpremisvullnav
4093πινακίδιονpinakidionskrivtavlan n
4094πίναξpinaxfatn f
4095πίνωpinodrickav
4096πιότηςpiotesfetma, näringn f
4097πιπράσκωpipraskosäljav
4098πίπτωpiptofallav
4099ΠισιδίαPisidiaPisidienn pr loc
4100πιστεύωpisteuoatt trov
4101πιστικόςpistikosäktaadj
4102πίστιςpististro, tillitn f
4103πιστόςpistostrogenadj
4104πιστόωpistoovara övertygadv
4105πλανάωplanaobedra, förleda, gå vilsev
4106πλάνηplanebedrägerin f
4107πλανήτηςplanetes, planesirranden m
4108πλάνοςplanosbedragareadj
4109πλάξplaxtavlan f
4110πλάσμαplasmaDet som formasn n
4111πλάσσωplassoformav
4112πλαστόςplastosutformadadj
4113πλατεῖαplateiagatan f
4114πλάτοςplatosbreddn n
4115πλατύνωplatunobreddav
4116πλατύςplatusbredadj
4117πλέγμαplegmahåruppsättningn n
4118πλεῖστοςpleistosmajoriteten, de flestaadj
4119πλείωνpleion, pleion, pleonöverträffaadj
4120πλέκωplekoflätav
4121πλεονάζωpleonazobli större, utökav
4122πλεονεκτέωpleonekteosvindlav
4123πλεονέκτηςpleonektesgirig människan m
4124πλεονεξίαpleonexiabegär, girighetn f
4125πλευράpleurasidan f
4126πλέωpleoseglav
4127πληγήplegeslå, misshandlan f
4128πλῆθοςplethosen stor skara, de mångan n
4129πληθύνωplethunoökav
4130πλήθωplethofyllav
4131πλήκτηςplektesstridslystenn m
4132πλήμμυραplemmuraöversvämning, flodn f
4133πλήνplenmenadv
4134πλήρηςpleresfulladj
4135πληροφορέωplerophoreovara övertygadv
4136πληροφορίαplerophoriaövertygande, försäkrann f
4137πληρόωpleroouppfyllav
4138πλήρωμαpleromafullhetn n
4139πλησίονplesionnästaadv
4140πλησμονήplesmonetillfredsställan f
4141πλήσσωplessoträffa, slåv
4142πλοιάριονploiarionbåtn n
4143πλοῖονploionskeppn n
4144πλόοςploossjöresan m
4145πλούσιοςplousiosrikadj
4146πλουσίωςplousiosrikligenadv
4147πλουτέωplouteovara rikv
4148πλουτίζωploutizobli rik, göra rikv
4149πλοῦτοςploutosrikedomn m
4150πλύνωplunotvättav
4151πνεῦμαpneumaAnden n
4152πνευματικόςpneumatikosandligadj
4153πνευματικῶςpneumatikosandligtadv
4154πνέωpneoblåsav
4155πνίγωpnigostrypav
4156πνικτόςpniktoskvävdadj
4157πνοήpnoeAnden f
4158ποδήρηςpoderessom når ner till fötternaadj
4159πόθενpothenvarifrånadv
4160ποιέωpoieogörav
4161ποίημαpoiemaverkn n
4162ποίησιςpoiesishandlingn f
4163ποιητήςpoietesgörare, producent, författare, poetn m
4164ποικίλοςpoikilosolikaadj
4165ποιμαίνωpoimainovara herdev
4166ποιμήνpoimenherden m
4167ποίμνηpoimnehjordn f
4168ποίμνιονpoimnionhjordn n
4169ποῖοςpoiosvad, vilkapron
4170πολεμέωpolemeostrida, föra krigv
4171πόλεμοςpolemoskrign m
4172πόλιςpolisstadn f
4173πολιτάρχηςpolitarchesstadens styranden m
4174πολιτείαpoliteiamedborgarskapn f
4175πολίτευμαpoliteumamedborgarskapn n
4176πολιτεύομαιpoliteuomailevav
4177πολίτηςpolitesinvånaren m
4178πολλάκιςpollakisoftaadv
4179πολλαπλασίωνpollaplasionmångdubbeltadv
4180πολυλογίαpolulogiamångordighetn f
4181πολυμερῶςpolumerosmånga olikaadv
4182πολυποίκιλοςpolupoikilosmångfaldigadj
4183πολύςpolusmånga, storadj
4184πολύσπλαγχνοςpolusplagchnosnådefulladj
4185πολυτελήςpolutelesdyrbaradj
4186πολύτιμοςpolutimosdyradj
4187πολυτρόπωςpolutroposuppenbarelseadv
4188πόμαpomadryckn n
4189πονηρίαponeriaondskan f
4190πονηρόςponerosondskefulladj
4191πονηρότεροςponeroterosvärre, mer ondadj
4192πόνοςponossmärta, plågan m
4193ΠοντικόςPontikosfödd i Pontusadj
4194ΠόντιοςPontiosPontiusn pr m
4195ΠόντοςPontosPontusn pr loc
4196ΠόπλιοςPopliosPubliusn pr m
4197πορείαporeiavandringn f
4198πορεύομαιporeuomaigå, bege sigv
4199πορθέωportheoförgörav
4200πορισμόςporismosvinstn m
4201ΠόρκιοςPorkiosPorciusn pr m
4202πορνείαporneiaotukt, sexuell omoral, äktenskapsbrottn f
4203πορνεύωporneuobegå sexuell omoral, begå äktenskapsbrottv
4204πόρνηpornesexuellt omoralisk kvinna, prostituerad kvinnan f
4205πόρνοςpornossexuellt omoralisk man, prostituerad mann m
4206πόῤῥωporrholångt bortaadv
4207πόῤῥωθενporrhothenmed avståndadv
4208ποῤῥωτέρωporrhoterovidare, längreadv
4209πορφύραporphurapurpurn f
4210πορφυροῦςporphurouspurpuradj
4211πορφυρόπωλιςporphuropoliskvinnlig handlare med purpurtygern f
4212ποσάκιςposakishur oftaadv
4213πόσιςposisdryckn f
4214πόσοςpososhur mycket, hur stortpron
4215ποταμόςpotamosflodn m
4216ποταμοφόρητοςpotamophoretosbortsvept av en flodadj
4217ποταπόςpotaposhur, vad för sorts, vilken sorts, vem är hanadj
4218ποτέpotetidigare, förutparticle
4219πότεpotenär, hur längeadv
4220πότερονpoteronomconj
4221ποτήριονpoterionbägaren n
4222ποτίζωpotizoge att drickav
4223ΠοτίολοιPotioloiPuteolin pr loc
4224πότοςpotos, potonfestn m
4225πούpouomkringadv
4226ποῦpouvaradv
4227ΠούδηςPoudesPudensn pr m
4228πούςpousfot, fotpalln m
4229πρᾶγμαpragmasak, ärenden n
4230πραγματείαpragmateiaangelägenhetn f
4231πραγματεύομαιpragmateuomaiförvaltav
4232πραιτώριονpraitorionresidens, pretorietn n
4233πράκτωρpraktorrättstjänaren m
4234πρᾶξιςpraxisgärningn f
4235πρᾷοςpraosmildadj
4236πρᾳότηςpraotesmildhetn f
4237πρασιάprasiagruppn f
4238πράσσωprassogöra, utförav
4239πραΰςprausödmjuk, mildadj
4240πραΰτηςprautesödmjukhetn f
4241πρέπωprepobli, passav
4242πρεσβείαpresbeiadelegationn f
4243πρεσβεύωpresbeuovara ambassadörv
4244πρεσβυτέριονpresbuterionäldsten n
4245πρεσβύτεροςpresbuterosäldsteadj
4246πρεσβύτηςpresbutesgammal mann m
4247πρεσβῦτιςpresbutisäldre kvinnorn f
4248πρηνήςprenesframstupaadj
4249πρίζωprizosöndersågav
4250πρίνprininnanadv
4251ΠρίσκαPriskaPriscan pr f
4252ΠρίσκιλλαPriscillaPriscillan pr f
4253πρόproföreprep
4254προάγωproagogå förev
4255προαιρέομαιproaireomaibestämmav
4256προαιτιάομαιproaitiaomaibevisa förev
4257προακούωproakouohöra förev
4258προαμαρτάνωproamartanosynda tidigarev
4259προαύλιονproaulionyttre gårdn n
4260προβαίνωprobainogå vidarev
4261προβάλλωproballoskjuta framv
4262προβατικόςprobatikosfåradj
4263πρόβατονprobaton, diminutive:, probationfårn n
4264προβιβάζωprobibazoförinstruerav
4265προβλέπωproblepoförberedav
4266προγίνομαιproginomaivara förbiv
4267προγινώσκωproginoskokänna sedan tidigarev
4268πρόγνωσιςprognosisförkunskap, förberedelse, förbestämd plann f
4269πρόγονοςprogonosförälder, förfaderadj
4270προγράφωprographoskriva förutv
4271πρόδηλοςprodelosuppenbara på förhandadj
4272προδίδωμιprodidomiskänka/ge på förhandv
4273προδότηςprodotesförrädaren m
4274πρόδρομοςprodromosföregångareadj
4275προείδωproeido, prooraoförutsev
4276προελπίζωproelpizotidigare sätta sitt hoppv
4277προέπωproepoförutsägav
4278προενάρχομαιproenarchomaipåbörja i förvägv
4279προεπαγγέλλομαιproepaggellomaiutlova förev
4280προερέωproereoförutsäga, säga på förhandv
4281προέρχομαιproerchomaigå förev
4282προετοιμάζωproetoimazoförberedav
4283προευαγγελίζομαιproeuaggelizomaiberätta i förväg om evangeliet – de glada nyheternav
4284προέχομαιproechomaiha fördelv
4285προηγέομαιproegeomaihögaktar, gå före och ledav
4286πρόθεσιςprothesissyfte, skådebrödn f
4287προθέσμιοςprothesmiosförutbestämtadj
4288προθυμίαprothumiavillighet, entusiasmn f
4289πρόθυμοςprothumosvilligadj
4290προθύμωςprothumoshängivetadv
4291προΐστημιproistemiledav
4292προκαλέομαιprokaleomaiutmana, irritera, provocerav
4293προκαταγγέλλωprokataggelloförutsägav
4294προκαταρτίζωprokatartizoförberedav
4295πρόκειμαιprokeimailigga framförv
4296προκηρύσσωprokerussoproklamera på förhandv
4297προκοπήprokopeframgångn f
4298προκόπτωprokoptoväxa, länge, ha framgång, fortsättav
4299πρόκριμαprokrimaföredra någon, vara partisk på förhandn n
4300προκυρόωprokuroobekräfta på förhandv
4301προλαμβάνωprolambanopå förhand, överraskad, påkommenv
4302προλέγωprolegoförutsägav
4303προμαρτύρομαιpromarturomaivittna på förhand, förutsägav
4304προμελετάωpromeletaoförhand, tänka på någon innanv
4305προμεριμνάωpromerimnaotänka ut på förhandv
4306προνοέωpronoeoplanera, förutse, tänka på förhand omv
4307πρόνοιαpronoiamata, förse, ha omsorg omn f
4308προοράωprooraoförutsev
4309προορίζωproorizoförbestämmav
4310προπάσχωpropascholida i förvägv
4311προπέμπωpropempoföljav
4312προπετήςpropetesförhastatadj
4313προπορεύομαιproporeuomaigå förev
4314πρόςprostillprep
4315προσάββατονprosabbatondagen före sabbatenn n
4316προσαγορεύωprosagoreuostyla, kalla, tillsättav
4317προσάγωprosagoföra framv
4318προσαγωγήprosagogetillträden f
4319προσαιτέωprosaiteotiggav
4320προσαναβαίνωprosanabainogå högrev
4321προσαναλίσκωprosanaliskospenderav
4322προσαναπληρόωprosanaplerooförsev
4323προσανατίθημιprosanatithemirådfrågav
4324προσαπειλέωprosapeileohota ytterligarev
4325προσδαπανάωprosdapanaobetala ytterligarev
4326προσδέομαιprosdeomaibehövav
4327προσδέχομαιprosdechomaiväntav
4328προσδοκάωprosdokaoförväntav
4329προσδοκίαprosdokiaförväntann f
4330προσεάωproseaotillåtav
4331προσεγγίζωproseggizokomma närav
4332προσεδρεύωprosedreuoväntar vid, ser efter intillv
4333προσεργάζομαιprosergazomaiinbringa, genererav
4334προσέρχομαιproserchomaikommav
4335προσευχήproseuchebönn f
4336προσεύχομαιproseuchomaibev
4337προσέχωprosechovara på vaktv
4338προσηλόωproseloospika fastv
4339προσήλυτοςproselutosproselytadj
4340πρόσκαιροςproskairostillfälligt, för en tidadj
4341προσκαλέομαιproskaleomaikallav
4342προσκαρτερέωproskartereofortsätta, vänta i beredskapv
4343προσκαρτέρησιςproskarteresisuthållighetn f
4344προσκεφάλαιονproskephalaiondyna, kudden n
4345προσκληρόωprosklerooanslutav
4346πρόσκλισιςprosklisispartiskhetn f
4347προσκολλάωproskollaosättas ihopv
4348πρόσκομμαproskommastötestenn n
4349προσκοπήproskopeanstötn f
4350προσκόπτωproskoptostötav
4351προσκυλίωproskuliorullav
4352προσκυνέωproskuneotillbev
4353προσκυνητήςproskunetestillbedjaren m
4354προσλαλέωproslaleotala medv
4355προσλαμβάνωproslambanota medv
4356πρόσληψιςproslepsis, proslempsisemottagande, upptaganden f
4357προσμένωprosmenovara med, fortsätta medv
4358προσορμίζωprosormizokasta ankarv
4359προσοφείλωprosopheilovara skyldigv
4360προσοχθίζωprosochthizovara vred påv
4361πρόσπεινοςprospeinoshungrigadj
4362προσπήγνυμιprospegnumispika upp, fästav
4363προσπίπτωprospiptofalla nedv
4364προσποιέομαιprospoieomailåtsasv
4365προσπορεύομαιprosporeuomainärma sig, komma fram tillv
4366προσρήγνυμιprosregnumivräka emotv
4367προστάσσωprostassobefallav
4368προστάτιςprostatiskvinnlig hjälpare, beskyddaren f
4369προστίθημιprostithemilägga tillv
4370προστρέχωprostrechospringa tillv
4371προσφάγιονprosphagionfiskn n
4372πρόσφατοςprosphatosnyslaktadadj
4373προσφάτωςprosphatosnyligenadv
4374προσφέρωprospherooffrav
4375προσφιλήςprosphilesälskvärtadj
4376προσφοράprosphoraoffern f
4377προσφωνέωprosphoneoropav
4378πρόσχυσιςproschusisstänka, strykan f
4379προσψαύωprospsauorörav
4380προσωποληπτέωprosopolepteogöra skillnad på människor, diskriminerav
4381προσωπολήπτηςprosopoleptesen som gör skillnad på människorn m
4382προσωποληψίαprosopolepsiapartiskhetn f
4383πρόσωπονprosoponansikten n
4384προτάσσωprotassobestämma förev
4385προτείνωproteinosträcka utv
4386πρότερονproteronförutadj
4387πρότεροςproterosgammal, tidigareadj
4388προτίθεμαιprotithemaimena, bestämma sig förv
4389προτρέπομαιprotrepomaiuppmanav
4390προτρέχωprotrechospringa förev
4391προϋπάρχωprouparchosedan tidigarev
4392πρόφασιςprophasissyns, låtsasn f
4393προφέρωpropherobära framv
4394προφητείαpropheteiaprofetian f
4395προφητεύωpropheteuoprofeterav
4396προφήτηςprophetesprofetn m
4397προφητικόςprophetikosprofetiskadj
4398προφῆτιςprophetisprofetissan f
4399προφθάνωprophthanoförekommav
4400προχειρίζομαιprocheirizomaiväljav
4401προχειροτονέωprocheirotoneovälja i förhandv
4402ΠρόχοροςProchorosProkorusn pr m
4403πρύμναprumnaaktern f
4404πρωΐproipå morgonenadv
4405πρωΐαproiamorgonadj
4406πρώϊμοςproimosförsta, tidigareadj
4407πρωϊνόςproinosmorgonadj
4408πρῷραproraförenadj
4409πρωτεύωproteuovara främstv
4410πρωτοκαθεδρίαprotokathedriafrämst platsn f
4411πρωτοκλισίαprotoklisiahedersplatsn f
4412πρῶτονprotonförstadv
4413πρῶτοςprotosförst, främstadj
4414πρωτοστάτηςprotostatesledaren m
4415πρωτοτόκιαprototokiaförstfödslorättn n
4416πρωτότοκοςprototokosförstföddadj
4417πταίωptaiosnubblav
4418πτέρναpternahäln f
4419πτερύγιονpterugionhöjden, toppenn n
4420πτέρυξpteruxvingen f
4421πτηνόνptenonfågel, bevingadadj
4422πτοέωptoeovara skräckslagenv
4423πτόησιςptoesishäpnad, skräckn f
4424ΠτολεμαΐςPtolemaisPtolemaisn pr loc
4425πτύονptuonkastskoveln n
4426πτύρωpturoskrämmav
4427πτύσμαptusmasalivn n
4428πτύσσωptussostänga, rulla ihopv
4429πτύωptuospottav
4430πτῶμαptomadöd kroppn n
4431πτῶσιςptosisfalln f
4432πτωχείαptocheiafattigdomn f
4433πτωχεύωptocheuobli fattigv
4434πτωχόςptochosfattigadj
4435πυγμήpugmeoftan f
4436ΠύθωνPuthonspådomn m
4437πυκνόςpuknosoftaadj
4438πυκτέωpukteuoboxasv
4439πύληpuleportn f
4440πυλώνpulonportn m
4441πυνθάνομαιpunthanomaifrågav
4442πῦρpureldn n
4443πυράpuraeldn f
4444πύργοςpurgostornn m
4445πυρέσσωpuressomed feber, vara febersjukv
4446πυρετόςpuretosfebern m
4447πύρινοςpurinoseldrödadj
4448πυρόωpuroobrinnav
4449πυῤῥάζωpurrhazovara rödv
4450πυῤῥόςpurrhoseldrödadj
4451πύρωσιςpurosiseldprovn f
4452-πωpoännu, ävenparticle
4453πωλέωpoleosäljav
4454πῶλοςpolosföln m
4455πώποτεpopot