Om Nahum

Nahum är den sjunde av de tolv mindre profeterna. Boken är en fortsättning på berättelsen som började omkring 150 år tidigare då Gud sände Jona till Nineve (nuvarande Mosul i Irak) för att predika omvändelse och hopp för assyrierna. Det var ett budskap som folket tog till sig, i alla fall till en början. Nu hade de fallit tillbaka i sina gamla vanor, intagit Nordriket 722 f.Kr. och attackerade Sydriket, se 2 Kung 17:1–6; 18:13–19:37. Frasen att Gud är sen till vrede, se Nah 1:3, blir ännu starkare när man också ser att Guds nåd har sträckts ut flera generationer. Boken beskriver domen över Assyriens huvudstad Nineve, men också räddningen för Juda.

Namnet Nahum (hebr. Nachom) betyder tröst. Nahum levde i en politisk turbulent tid med stora skiften mellan stormakter. Assyrierna som hade varit en stormakt i närmare 500 år var kända för sin grymhet och plundringar, se Nah 3:1. Boken ger hopp och tröst – dessa orättvisor har inte undgått Guds ögon! Nahum benämns som elkoshiten. Elkosh är inte identifierad som geografisk plats. Utifrån namnet ser en del likheter med Elkush längs med Tigris i nuvarande Irak, men troligare är det en stad/by i Galileen eller södra Juda, flera olika förslag finns. Intressant är att Kapernaum heter Kfar Nachum på hebreiska, översatt "Nahums by" eller mer ordagrant "tröstens by".

Nahum levde efter att Nordriket erövrats av Assyrien (722 f.Kr.) och han profeterar om Assyriens och dess huvudstad Nineves fall som inträffar 612 f.Kr. I Nah 3:8 nämns hur No-Amon i Egypten nyligen har fallit, vilket skedde 663 f.Kr. Detta gör att boken är skriven någon gång mellan 663-612 f.Kr. Är det i senare delen är Nahum då samtida med Jeremia, Habackuk och Sefanja.

Rapportera ett fel

Innehållsförteckning


Personer (5) BETA


Platser (11)


Unika ord (19)Berör tidsperioden: Omkring 626-612 f.Kr.

Författare: Nahum

Relaterade böcker:
Jona
Jeremia
Habackuk
Sefanja

Lästid: ca 10 minuter.

  Läsinställningar

Klicka på kugghjulet i menyn för fler inställningar. Du kan t.ex. välja att dölja kaptitel eller versnummer.

Tips! Klicka på ett versnummer i texten så ser du den exakta hebreiska ordföljden i en interlinjär versionBETA där varje ord är länkat till det hebreiska lexikonet.

Läsvy:

 Kärnbibelns översättning utan expanderingar () eller förklaringar [].
Textstorlek:

Nahum

Introduktion

11Budskap (profetord, börda) om Nineve [Assyriens huvudstad]. Boken med elkoshiten Nahums syner.

Alef-Kaf om Guds vrede över Nineve

2[Det inledande stycket (vers 1–10) är väl strukturerat på många plan. Stycket formar en kiasm i sju steg med centrum kring vers 5. Den sista bokstaven i vers 1, 2a, 2b och 3c är JHVH – Herrens personliga namn. Det numeriska värdet för dessa fyra bokstäver är 10 (Jod), 5 (He), 6 (Vav) och 5 (He). Summan ger talvärdet 26, vilket är samma nummer som antal ord för dessa fyra rader (vers 1–3)! Totalt nämns JHVH sju gånger, och med denna bibelkod blir det totalt åtta gånger.
    Det finns även ett alfabetiskt mönster av halva alfabetet, från den första bokstaven Alef i vers 2 till den elfte bokstaven Kaf i vers 8. Dock bryts mönstret i vers 4b (Zajin) och 6a (Jod). I vers 7 återfinns Jod efter prefixet Vav (och). Följande stycken i GT har alfabetiska mönster, se Ps 9–10; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145; Klag 1; 2; 3; 4; 5:19–20; Ords 31:10–31.]

א – Alef

Gud (El)
    är nitälskande [låter inte dela sin plats med avgudar, se 2 Mos 20:5; 34:14]
    och en hämnare
är Herren (Jahve).
En hämnare är Herren (Jahve)
    och full av vrede.
En hämnare är Herren (Jahve) mot sina ovänner,
    och han har sparat sin vrede till sina motståndare.
3Herren (Jahve) är tålmodig (sen till vrede) [2 Mos 34:6] och stor i kraft
    och ska förvisso rensa ut de skyldiga.

ב – Bet

I virvelvinden och i stormen har han sin väg,
    molnen är dammet runt hans fötter.
    [Ps 68:5; 104:3; Dan 7:13; Matt 24:30; 26:64; Upp 1:7]

ג – Gimel

4Han tillrättavisar havet och gör det torrt [Ps 106:9; Matt 8:26; Luk 8:24]
    och torkar upp alla floder.

ד – Dalet

Han tynar bort (hebr. dollu) Bashan [Golanhöjderna] och [bergskedjan] Karmel
    och Libanons blommor torkar bort. [Vissa manuskript har vissnar (hebr. umlal) i båda raderna, medan några har "tynar bort" (hebr. dollu) som börjar på Dalet.]

ה – He

5Bergen skakar för honom
    och kullarna smälter bort.

ו – Vav

Lyfter sig gör jorden i hans närvaro,
    världen och allt som bor därpå.

[ז – Zajin]

6Vem kan stå (bestå) inför hans harm (vredesord)?
    Vem kan stå ut med (uthärda) hans brinnande vrede? [Här bryts det alfabetiska mönstret. Det första ordet "inför" börjar på Lamed, och det andra ordet är zaam som börjar på bokstaven Zajin.]

ח – Chet

Hans raseri är som en eld som kommit lös
    och klipporna rämnar (bryts sönder) inför honom.

ט – Tet

7God är Herren (Jahve),
    ett värn (starkt skydd; en säker fästning) på nödens (olyckans) dag [i svårigheter] [Ps 37:39; 50:15].

[י – Jod]

Och han känner (hebr. jada)
    dem som tar sin tillflykt [sätter sitt hopp och sin förtröstan] till honom.

[כ – Kaf]

8Men med en störtflod [som flödar över],
    ska han göra ett fullständigt slut (hebr. kalah) på hennes plats [förinta Nineve],
    och mörker ska förfölja (jaga) hans fiender. [Här i vers 8 slutar det alfabetiska mönstret. Den tionde bokstaven Jod återfinns i vers 7b i huvudordet "känner", men prefixet Vav (används). Den elfte bokstaven Kaf återfinns i ordet "fullständig förödelse" i vers 8b. Placeringen gör att den inledande frasen "med en störtflod" skulle kunna kopplas till föregående vers. De två orden är ordagrant "och-med-flod överflöda" och då formar det en parallell till "känna" och att Herren fullständigt omsluter dem som tar sin tillflykt till honom.]
9Vad [hebr. ma] tänker ni ut mot Herren (Jahve)?
    Fullständigt ska han förgöra (göra slut på det).

Den ska inte resa [hebr. lo-taqum] sig (återkomma) en andra gång – olyckan (nöden).

     10För även om de är som en taggig risbuske
    som i ett drucket tillstånd fyllda med starka drycker –
Uppslukade [hebr. achalu] är de [fienderna] som kruttorrt fnöske – fullständigt (hebr. male)! [Det sista ordet fullständigt (hebr. male) återfinns i de som i begynnelsebokstäverna i raderna i vers 9–10 (Mem, Lamed och Alef). Här ger texten uttryck för en så total förstörelse redan från första tillfället, att det inte finns något kvar att fördärva, och därför behöver inte olyckan drabba en andra gång, då allt redan är borta. Bilden med dryckenskap används bildligt för nederlag i strid, se Jes 49:26; Jer 25:27; 51:21, och återkommer i Nah 3:11.]

Profetiska ord till Assyrien och Juda

Nineve på väg mot sin undergång

[I resten av kapitel 1 följer nu profetiska ord om dom för Assyrien och räddning för Juda. Nineve plundrades och brändes 612 f.Kr. av allierade styrkor från Persien, Medien och Babylon.] 11Från dig [Nineve] kommer han fram som ger onda råd mot Herren (Jahve),
    som är en rådgivare i ondska.
12Så säger Herren (Jahve):

"Fastän de är vid full styrka, ja de är många,
    så ska de bli nedslagna och försvinna bort,
och även om jag har plågat dig
    ska jag inte plåga dig mer.
13Nu ska jag bryta sönder oket från dig
    och jag ska slita dina band (som bundit dig) i bitar."

Dom mot Nineves kung

14Herren (Jahve) har gett befallning om dig [kungen i Nineve]:
    "Ditt namn ska inte spridas vidare (sås ut som säd).
Från dina avgudars hus
    ska jag hugga av dina snidade och metallpläterade avgudabilder.
Jag ska ställa i ordning din grav
    för du har blivit värdelös (förbannad)."

Juda befrielse

15På bergen syns hans fötter,
    han som kommer med goda nyheter och förkunnar frid (shalom, all slags välgång)!
"Fira dina fester Juda,
    kungör dina löften,
för de onda skall inte längre komma nära dig,
    de är helt borthuggna."
[Denna vers är en nyckelvers i Nahum! Profeten Jesaja använder liknande ord om hur de tillfångatagna judarna ska återvända från exilen i Babylon till Juda, se Jes 52:7. I den grekiska översättningen Septuaginta används ordet "euangelizo", från vilket vi har fått ordet "evangelist"! Här anar vi också hur Gud proklamerar sin frid – shalom – till alla folk i alla tider!]

Nineves fall

[Murens väktare i Nineve ropar:]
21Förgörare (splittrare, de som krossar och skingrar) har kommit emot dig!
    [Ordagrant: inför eller framför ditt ansikte.]
Bemanna fästningsvallarna,
    bevaka vägarna,
spänn fast bältet (omgjorda dina länder med kraft) [gör dig redo för strid, se även Hes 29:7; 1 Pet 1:13]
    och samla stor styrka (så mycket du kan).
2Herren (Jahve) tar bort Jakobs stolthet
    liksom Israels stolthet,
för plundrarna har plundrat dem på allt
    och fördärvat deras vinstockar.

Profetisk vision

3Stridsmännens sköldar är färgade röda [rödfärgade eller nedstänkta av blod],
    de tappra männen är scharlakansröda.
Det flammar som eld i vagnarnas stål [de gnistrar i solen eller är som flammande facklor] dagen då de är redo [att attackera]
    och spjuten av cypress darrar.
    [Den grekiska översättningen har "hästar" istället för cypresser, dvs. hästarna är uppjagade.]
4Vagnarna far vilt fram (som galningar) på gatorna,
    de jagar fram på öppna fält [i rader].
Det är som att beskåda facklor,
    de far hit och dit som klotblixtar.

5Han [syftar troligtvis på Assyriernas kung] betänker för sig själv om sina mäktiga,
    de snubblar i sin marsch,
de skyndar till hennes mur
    och belägringsvallen är förberedd.

Plundringen

6Flodernas portar har blivit öppnade
    och palatset är upplöst (har smält bort, är förtärt, fördärvat).
7Drottningen [Nineves drottning] är blottad – hon förs bort [i exil]
    och hennes tjänarinnor jämrar sig med en röst som duvor som slår sig för bröstet.
8Men Nineve har sedan urminnes tider varit som en vattendamm,
    likväl flyr de iväg.
[Hon ropar:] "Stanna, stanna",
    men ingen ser sig om (tittar bakåt).
[Hennes plundrare ropar:]
9Ta bytet av silver, ta bytet av guld,
    för det är inget slut på de samlade rikedomarna
    med alla dyrbara kärl.
10Hon är öde, tom och som en skräphög.
    Hjärtat smälter och knäna slås ihop,
    det är krampryckningar i höfterna och deras ansikten har blivit svärtade.

11
(Nah 2:11) Relief från Nineve som visar assyrier i strid med ett lejon. Daterad till 645-635 f.Kr.

Relief från Nineve som visar assyrier i strid med ett lejon. Daterad till 645-635 f.Kr.

Var är lejonens lya
    som var matplats för de unga lejonen,
där lejon och lejoninnor vandrade
    och lejonungarna inte hade något som gjorde dem rädda?
12Lejonet sliter i stycken tillräckligt för sina ungar
    och kväver åt sin lejoninna
och fyller sin grotta med byte
    och sin lya med sönderrivet kött.
13Se, jag är emot dig
    förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
och jag ska bränna dina vagnar i röken
    och svärdet ska sluka dina unga lejon.
Jag ska ta bort (bokstavligt hugga av) ditt byte från jorden
    och rösterna av dina budbärare ska aldrig mer höras.

Orsaken till domen

31
(Nah 3:1) Den assyriske kungen Sanherib attackerade Lachish i Judéen 701 f.Kr. Attacken finns dokumenterad på en stor relief som också visar hur judiska fångar spetsas på träpålar. Väggpanelen finns på Brittiska Museet i London.

Den assyriske kungen Sanherib attackerade Lachish i Judéen 701 f.Kr. Attacken finns dokumenterad på en stor relief som också visar hur judiska fångar spetsas på träpålar. Väggpanelen finns på Brittiska Museet i London.

Ve över den blodiga staden [Nineve]!
Hon är helt fylld av lögn
    och plundring (våld),
    släpper aldrig bytet (slutar aldrig föra in rov). [Assyrierna var kända för att luras vid uppgörelser. Deras grymhet bekräftas också av monument med inskriptioner som beskriver hur fångar spetsades levande på pålar, flåddes, halshöggs, släpades efter hästar och hängdes upp. De kungliga krönikorna beskriver också hur assyrierna var ute på krigståg. Man dödade eller förde bort folk i exil, jämnade städer med marken, plundrade, brände träd och förstörde jordbruksmark.]
2Piskor smäller [från hästarna med stridsekipage],
    vagnshjul dånar (som åska),
hästar galopperar
    och vagnar studsar fram,

     3ryttare gör sig redo,
blixtrande svärd
    och glittrande spjut;
mängder av slagna
    och högvis med döda kroppar,
det är ingen ände på kropparna
    och man snubblar på deras kroppar.

[Detta är anledningen:]
4På grund av den stora otukten bland de lyxprostituerade [ordagrant: "horande vacker nåd/charm" – hebr. zanah tov chen],
    trollkarlarnas älskarinnor (hebr. baalah)
som säljer länder genom hennes otukt
    och familjer genom hennes häxkraft.

5Se, därför är jag emot dig förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
    och jag ska ta av dig skjortan över ditt ansikte
och jag ska visa nationerna din nakenhet
    och kungarikena din skam.
6Jag ska kasta vidrigheter (avskyvärda ting) över dig
    och göra dig värdelös
    och göra dig till en avskrädesplats.
7Det skall ske att alla som ser på dig ska fly från dig och säga:
"Nineve är ödelagt,
    vem ska begråta henne?
Varifrån ska jag leta efter dem
    som kan trösta dig?"

8Är du bättre än [den egyptiska staden] No-Amon som fanns bland floderna [Nildeltat],
som hade vatten runt omkring sig,
vars befästningsvall var havet
    och hennes mur var havet? [No-Amon betyder Guden Amons stad, också känd som Thebe (nuvarande Luxor), och var huvudstad i det övre Egypten. Staden förgjordes av assyrierna 663 f.Kr.]
9Kush (Etiopien och Sudan) och Egypten var din styrka
    och den var obegränsad.
Putéer och libyer
    var dina hjälpare.
10Likväl fördes hon bort,
    hon gick i fångenskap.
Hennes unga barn slogs i stycken mitt på alla gator
    och de kastade lott om hennes ärbara män
    och alla hennes stora män blev bundna i kedjor.

11Du [Nineve] ska bli drucken, du ska svimma [bild för nederlag i strid, se Jes 49:26; Jer 25:27; 51:21],
    även du ska söka ett värn (starkt skydd, en tillflykt) från dina fiender.
12Alla dina fästningar ska bli som fikonträd med den första skördens fikon,
    om de skakas faller de i munnen på dem som äter.
    [Ett fikonträd brukar ge tre skördar per år.]
13Se ditt folk i din mitt är som kvinnor [fysiskt svagare än starka soldater],
    ditt lands portar står vidöppna för dina fiender,
    elden har slukat dina grindar.
14Dra upp vatten åt dig för belägringen,
    stärk dina fästningar.
Gå till leran och gör dig murbruk,
    lägg beslag på formarna för att göra tegel.
15Där ska elden sluka dig,
    svärdet ska hugga av dig,
det ska sluka dig
    som skadliga larver.

Föröka dig som larverna,
    föröka dig som gräshopporna (se till att ni blir många).
16Du har förökat dina köpmän över himlens stjärnor (så att de har blivit fler än stjärnorna),
    larverna sprider ut sig och flyr sin väg.
17Dina krönta (upphöjda individer) är som gräshoppor
    och dina ceremonimästare är som gräshoppssvärmar
som håller till i muren de kalla dagarna,
    men när solen går upp flyr de sin väg
    och ingen vet var de håller till (deras tillhåll är okänt).

18Dina herdar slumrar, O Assyriens kung,
    dina ärbara vilar,
ditt folk är utspritt över bergen
    och det finns ingen som samlar ihop dem.
19Det finns ingen som lindrar din smärta,
    dina sår är allvarliga (oläkliga).
Alla som hör ryktet om dig
    slår ihop sina händer över dig (applåderar).
Över vem har inte din ondska passerat oavbrutet?
    [Vem har inte upplevt din ändlösa ondska?]