| 2018-03-29 | Kärnbibeln

Kyrkoårets texter i bokform

Som ett led i att få input och pröva översättningen har de texter som ingår i svenska kyrkoåret getts ut i bokform på Sjöbergs förlag i Örebro 2011-2013.

Kyrkoårets texter är en gruppering av kända bibeltexter för hela året. Kring jul läser man om Jesu födelse, vid påsken om hans död, osv. Detta är ett bra sätt att gå igenom det centrala i kristendomen.

Första årgången (utgiven hösten 2011)

Andra årgången (utgiven hösten 2012)

Tredje årgången (utgiven hösten 2013)

Notera att böckerna var anpassade efter kyrkoåret 2011-2013. Eftersom datumet för påsken varierar från år till år, kan några söndagars texter saknas. På sidan kyrkoåretstexter.se finns alltid de aktuella texterna och den senaste reviderade texten från Kärnbibelns översättning.

För alla volymer se Kyrkoåret - alla årgångar som kom ut hösten 2023.