Uppenbarelseboken 13:18

Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. [Ett nummer på en människa.] Hans tal är 666 (sexhundra-sextio-sex).
[Ordet för att "räkna ut" är samma ord som i Luk 14:28 där det används för att "beräkna" kostnaden av ett bygge. Räknesättet som används är addition. De hebreiska och grekiska bokstäverna representerar också ett talvärde. De nio första bokstäverna i alfabetet motsvarar talen 1-9. Den tionde bokstaven talet 10, den nittonde talet 100, osv. Genom att summera siffervärdet på ett namn eller ord blir det ett talvärde. Denna form av talmystik var välkänd på den här tiden och kallas gematri. Inför affärsuppgörelser och giftermål jämförde man t.ex. talvärdet på sina namn och var det samma bringade det lycka. I den italienska staden Pompeji, som ödelades vid ett vulkanutbrott 79 e.Kr., hade någon skrivit på muren: "Jag älskar den vars nummer är 545." Talvärdet på namnet Jesus, på grekiska Iesous är: 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888.
Många har spekulerat i vad talet 666 står för. Talvärdet för "kejsar Nero", som på hebreiska är Neron Kesar, blir 666. Att detta var en tidig tolkning styrks av att översatt till latin blir talvärdet 616, en sifferkombination som också återfinns som en textvariant i ett tidigt manuskript. Vissa har dragit kopplingen att www skulle motsvaras av 666 (eftersom siffervärdet för hebreiska bokstaven Vav är 6), men detta följer inte den normala gematriska metodiken att summera bokstäverna eftersom talvärdet för www är 18.
Språkbruket "hand och panna" har också en tydlig igenkänning från 5 Mos 6:8 där Mose uppmanar folket att binda de ord han nyss sagt på sin hand och panna. Bönen som Mose ber börjar i vers 4 med orden "Hör Israel". På hebreiska är ordet för "hör" shema, och därför kallas bönen Shema. Varje morgon och kväll har judar genom alla tider bett denna bön. Shema är den judiska trosbekännelsen:
"Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, ska du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar."
Ortodoxa judar tolkar Mose bud bokstavligt och därför har de två små svartfärgade läderkapslar, s.k. "tefillin", som innehåller pergamentrullar med verser från Torah. De två kapslarna kallas shel rosh och shel jad. Varje vardag före morgonbönen fäster man den ena på armen med hjälp av en läderrem den andra ovanför pannan. Oavsett om 5 Mos 6:8 tolkas bokstavligt eller metaforiskt handlar det om vem eller vad man låter styra ens medvetande och handlingar, vem eller vad som är ens auktoritet, vem eller vad man tjänar och följer.
Här i Uppenbarelseboken tvingar vilddjuret människorna att ge sin lojalitet till honom i en trosbekännelse som kan sägas vara en "anti-shema".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὧδε   ἡ   σοφία   ἐστίν.   ὁ   ἔχων   νοῦν   ψηφισάτω   τὸν   ἀριθμὸν   τοῦ   θηρίου,   ἀριθμὸς   γὰρ   ἀνθρώπου   ἐστίν,   καὶ   ὁ   ἀριθμὸς   αὐτοῦ   ἑξακόσιοι   ἑξήκοντα   ἕξ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὧδε   ἡ   σοφία   ἐστίν.   ὁ   ἔχων   τὸν   νοῦν   ψηφισάτω   τὸν   ἀριθμὸν   τοῦ   θηρίου,   ἀριθμὸς   γὰρ   ἀνθρώπου   ἐστίν,   καὶ   ὁ   ἀριθμὸς   αὐτοῦ   ἑξακόσιοι   ἑξήκοντα   ἕξ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 23 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5602 Ὧδε (hode)
här, denna plats Here
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4678 σοφία (sophia)
vishet wisdom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1510 ἐστίν. (eimi)
är is.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det The [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2192 ἔχων (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3563 νοῦν (nous)
sinne understanding,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5585 ψηφισάτω (psephizo)
beräkna he should count
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-AAM-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0706 ἀριθμὸν (arithmos)
antal number
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2342 θηρίου, (therion)
vilddjur beast;
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0706 ἀριθμὸς (arithmos)
antal number
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa a man’s
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1510 ἐστίν, (eimi)
är it is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0706 ἀριθμὸς (arithmos)
antal number [is]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN
G1812 ἑξακόσιοι (hexakosioi)
sexhundra six hundred
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G1835 ἑξήκοντα (hexekonta)
sextio, sextiofalt sixty
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G1803 ἕξ.¶ (hex)
sex six.
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)