Uppenbarelseboken 13:15

Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   δοῦναι   πνεῦμα   τῇ   εἰκόνι   τοῦ   θηρίου   ἵνα   καὶ   λαλήσῃ   ἡ   εἰκὼν   τοῦ   θηρίου,   καὶ   ποιήσῃ,   ἵνα   ὅσοι   ἐὰν   μὴ   προσκυνήσωσιν   τῇ   εἰκόνι   τοῦ   θηρίου   ἀποκτανθῶσιν.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐδόθη   αὐτῷ   δοῦναι   πνεῦμα   τῇ   εἰκόνι   τοῦ   θηρίου   ἵνα   καὶ   λαλήσῃ   ἡ   εἰκὼν   τοῦ   θηρίου,   καὶ   ποιήσῃ,   ἵνα   ὅσοι   ἐὰν   μὴ   προσκυνήσωσιν   τῇ   εἰκόνι   τοῦ   θηρίου   ἀποκτανθῶσιν.  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 28 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge there was given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
P-DSN
G1325 δοῦναι (didomi)
ge to give
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande breath
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1504 εἰκόνι (eikon)
bild image
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2342 θηρίου (therion)
vilddjur beast,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2980 λαλήσῃ (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... may speak
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1504 εἰκὼν (eikon)
bild image
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2342 θηρίου, (therion)
vilddjur beast,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιήσῃ, (poieo)
göra may cause
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσοι (hosos)
så länge as many as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
K-NPM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4352 προσκυνήσωσιν (proskuneo)
tillbe, hylla, falla ner på knä shall worship
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1504 εἰκόνι (eikon)
bild image
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2342 θηρίου (therion)
vilddjur beast
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0615 ἀποκτανθῶσιν. (apokteino)
döda, slakta shall be killed.
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-APS-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)