Uppenbarelseboken 13:14

Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   πλανᾷ   τοὺς   κατοικοῦντας   ἐπὶ   τῆς   γῆς   διὰ   τὰ   σημεῖα   ἃ   ἐδόθη   αὐτῷ   ποιῆσαι   ἐνώπιον   τοῦ   θηρίου   λέγων   τοῖς   κατοικοῦσιν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ποιῆσαι   εἰκόνα   τῷ   θηρίῳ   ὃς   ἔχει   τὴν   πληγὴν   τῆς   μαχαίρης   καὶ   ἔζησεν.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   πλανᾷ   τοὺς   κατοικοῦντας   ἐπὶ   τῆς   γῆς   διὰ   τὰ   σημεῖα   ἃ   ἐδόθη   αὐτῷ   ποιῆσαι   ἐνώπιον   τοῦ   θηρίου   λέγων   τοῖς   κατοικοῦσιν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ποιῆσαι   εἰκόνα   τῷ   θηρίῳ   ὃς   ἔχει   τὴν   πληγὴν   τῆς   μαχαίρης   καὶ   ἔζησεν.  

Grundtextkommentarer

TR har 34 ord, NA har 35 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4105 πλανᾷ (planao)
bedra, förleda, gå vilse it deceives
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2730 κατοικοῦντας (katoikeo)
bo, bosätta, bor dwelling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by reason of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4592 σημεῖα (semeion)
tecken, mirakel signs
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
R-NPN
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge were given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
P-DSN
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to perform
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2342 θηρίου (therion)
vilddjur beast,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3004 λέγων (lego)
säger telling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to those
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G2730 κατοικοῦσιν (katoikeo)
bo, bosätta, bor dwelling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
V-PAP-DPM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to make
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G1504 εἰκόνα (eikon)
bild an image
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G2342 θηρίῳ (therion)
vilddjur beast
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G2192 ἔχει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4127 πληγὴν (plege)
misshandel wound
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3162 μαχαίρης (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv sword
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2198 ἔζησεν. (zao)
leva, levande has lived.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)