Uppenbarelseboken 13:12

Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det [i det första havsodjurets åsyn] och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   τὴν   ἐξουσίαν   τοῦ   πρώτου   θηρίου   πᾶσαν   ποιεῖ   ἐνώπιον   αὐτοῦ   καὶ   ποιεῖ   τὴν   γῆν   καὶ   τοὺς   ἐν   αὐτῇ   κατοικοῦντας   ἵνα   προσκυνήσουσιν   τὸ   θηρίον   τὸ   πρῶτον,   οὗ   ἐθεραπεύθη   ἡ   πληγὴ   τοῦ   θανάτου   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   τὴν   ἐξουσίαν   τοῦ   πρώτου   θηρίου   πᾶσαν   ποιεῖ   ἐνώπιον   αὐτοῦ   καὶ   ποιεῖ   τὴν   γῆν   καὶ   τοὺς   ἐν   αὐτῇ   κατοικοῦντας   ἵνα   προσκυνήσουσιν   τὸ   θηρίον   τὸ   πρῶτον,   οὗ   ἐθεραπεύθη   ἡ   πληγὴ   τοῦ   θανάτου   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 31 ord, NA har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1849 ἐξουσίαν (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4413 πρώτου (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G2342 θηρίου (therion)
vilddjur beast
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G4160 ποιεῖ (poieo)
göra it exercises
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1799 ἐνώπιον (enopion)
före, inför, i närvaro av on behalf
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιεῖ (poieo)
göra makes
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1093 γῆν (ge)
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G2730 κατοικοῦντας (katoikeo)
bo, bosätta, bor dwelling,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4352 προσκυνήσουσιν (proskuneo)
tillbe, hylla, falla ner på knä they will worship
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2342 θηρίον (therion)
vilddjur beast
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4413 πρῶτον, (protos)
först, främst first,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem of whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G2323 ἐθεραπεύθη (therapeuo)
hela, bota, tillbe was healed
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4127 πληγὴ (plege)
misshandel wound
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2288 θανάτου (thanatos)
död fatal
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)