Uppenbarelseboken 13:11

[Den oheliga treenigheten blir nu fulltalig. I Upp 16:3 nämns uttryckligen:
Draken, som är Satan, se Upp 12:9. Vilddjuret från havet – ett politiskt system och dess ledare. Vilddjuret från jorden – den falske profeten. Draken står troligen kvar vid havet och kallar upp ännu ett vilddjur, men denna gång från jorden, se Upp 12:18. Det kan vara en anspelning till de judiska legenderna om ett havs- och landodjur – Leviatan och Behemot, se Job 7:12; 40:10. I den falska treenigheten agerar Satan fader, det första vilddjuret son och den falske profeten ande.
Det första vilddjuret symboliserar riken och härskare som regerar med militär makt, se vers 4 och 7. Det andra vilddjuret har att göra med ekonomiskt inflytande, se vers 17. Båda dessa två vilddjur får sin makt från draken. Genom alla tider har troende lockats att kompromissa och överge troheten till Gud genom att sätta sin tillit till världsliga riken, kungar och system för beskydd och ekonomisk välgång.]

Jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.
[Till det yttre liknade denna varelse ett lamm, men dess tal avslöjade hans sanna herre – draken som är Satan. I Bergspredikan hade Jesus just varnat för falska profeter som kommer klädda som lamm, i fromma yttre uttryckssätt, men i sitt inre är de rovlystna vargar som är hungriga efter att plundra och förgöra, se Matt 7:15. Detta vilddjur för drakens talan och är hans profet. Johannes blir så ivrig att han börjar berätta i presens om allt som det nya landmonstret gör.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Καὶ   εἶδον   ἄλλο   θηρίον   ἀναβαῖνον   ἐκ   τῆς   γῆς,   καὶ   εἶχεν   κέρατα   δύο   ὅμοια   ἀρνίῳ   καὶ   ἐλάλει   ὡς   δράκων.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 εἶδον (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I saw
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G0243 ἄλλο (allos)
annan, andra another
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2342 θηρίον (therion)
vilddjur beast
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0305 ἀναβαῖνον (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re ... rising
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PAP-ASN
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1093 γῆς, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 εἶχεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... it had
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G2768 κέρατα (keras)
horn horns
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G3664 ὅμοια (homoios)
lik like
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G0721 ἀρνίῳ (arnion)
lamm, litet lamm as a lamb,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2980 ἐλάλει (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... it was speaking
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G5613 ὡς (hos)
som like
Konj. Konjunktion
CONJ
G1404 δράκων. (drakon)
drake a dragon.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)