Uppenbarelseboken 13:10


Om någon blir ledd in i fångenskap,
då går han i fångenskap.
Om någon ska dödas med svärd,
då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet (ståndaktighet) och tro.
[Det första vilddjuret ska inte bemötas med väpnat uppror utan med uthållighet och tro, se Matt 26:52; Upp 6:9–10; 12:11; 1 Pet 4:12–16; Rom 12:19–21. Det andra vilddjuret ska bekämpas med vishet, se vers 18.
Antikrist nämns inte i Uppenbarelseboken. Johannes nämner däremot Antikrist/antikrister fem gånger i sina brev, se 1 Joh 2:18, 22; 4:3; 2 Joh 1:7. Grekiska ordet anti betyder "mot", "motståndare" eller "i stället för". Alla läror som går emot vem Jesus är och vad han sagt går emot Kristus, är "anti-Kristus". Följaktligen kallas de som förespråkar och lär ut dessa falska läror för "anti-Krister" och är fiender till Kristus. Eftersom Johannes i 1 Joh 2:18 skriver att redan nu finns många antikrister i världen, men också nämner en Antikrist som ska komma, har många identifierat vilddjuret med denna kommande Antikrist. Vilddjuret från havet, förknippas ofta med Antikrist. Dock verkar både vilddjuret från havet och vilddjuret från jorden ha Antikrists egenskaper. I Upp 11:7 nämns vilddjuret som en enhet. De båda döms tillsammans, se Upp 19:20.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἴ   τις   εἰς   αἰχμαλωσίαν   εἰς   αἰχμαλωσίαν   ὑπάγει,   εἴ   τις   ἐν   μαχαίρῃ   ἀποκτανθῆναι,   αὐτὸν   ἐν   μαχαίρῃ   ἀποκτανθῆναι·   ὧδέ   ἐστιν   ἡ   ὑπομονὴ   καὶ   ἡ   πίστις   τῶν   ἁγίων.¶  

Textus Receptus (TR)

εἴ   τις   εἰς   αἰχμαλωσίαν   συνάγει   εἰς   αἰχμαλωσίαν   ὑπάγει,   εἴ   τις   ἐν   μαχαίρῃ   ἀποκτανθῆναι,   δεῖ   αὐτὸν   ἐν   μαχαίρῃ   ἀποκτανθῆναι·   ὧδέ   ἐστιν   ἡ   ὑπομονὴ   καὶ   ἡ   πίστις   τῶν   ἁγίων.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 25 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone [is to go]
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G0161 αἰχμαλωσίαν (aichmalosia)
fångenskap captivity,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G0161 αἰχμαλωσίαν (aichmalosia)
fångenskap captivity
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5217 ὑπάγει, (hupago)
he goes;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G3162 μαχαίρῃ (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv [the] sword
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0615 ἀποκτανθῆναι, (apokteino)
döda, slakta is to be killed,
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3162 μαχαίρῃ (machaira)
svärd, mindre svärd, större kniv [the] sword
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0615 ἀποκτανθῆναι· (apokteino)
döda, slakta [is] to be killed.”
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G5602 ὧδέ (hode)
här, denna plats Here
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5281 ὑπομονὴ (hupomone)
uthållighet, tålamod endurance
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4102 πίστις (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0040 ἁγίων.¶ (hagios)
helig saints.
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)