Uppenbarelseboken 13:1

[Johannes ser nu ett vilddjur komma upp ur havet. Kapitel 13 fortsätter att beskriva tecken som symboler. Havet definieras i Upp 17:15 som "folk, människomassor, länder och språk." Draken, djävulen, väntar på en världsledare som ska resa sig bland de hedniska folken. Det antyds att detta vilddjur rider på en våg av popularitet bland folket.]
Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor (kungliga diadem) på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. [Detta monster är en avspegling av sin mästare, draken. Vilddjuret har nu tio kronor, jämfört med draken som hade sju, se Upp 12:3.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   εἶδον   ἐκ   τῆς   θαλάσσης   θηρίον   ἀναβαῖνον,   ἔχον   κέρατα   δέκα   καὶ   κεφαλὰς   ἑπτὰ   καὶ   ἐπὶ   τῶν   κεράτων   αὐτοῦ   δέκα   διαδήματα   καὶ   ἐπὶ   τὰς   κεφαλὰς   αὐτοῦ   ὀνόματα   βλασφημίας.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   εἶδον   ἐκ   τῆς   θαλάσσης   θηρίον   ἀναβαῖνον,   ἔχον   κέρατα   δέκα   καὶ   κεφαλὰς   ἑπτὰ   καὶ   ἐπὶ   τῶν   κεράτων   αὐτοῦ   δέκα   διαδήματα   καὶ   ἐπὶ   τὰς   κεφαλὰς   αὐτοῦ   ὀνόματα   βλασφημίας.  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 εἶδον (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I saw
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2281 θαλάσσης (thalassa)
hav, sjö sea
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2342 θηρίον (therion)
vilddjur a beast
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0305 ἀναβαῖνον, (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re ... rising,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PAP-ASN
G2192 ἔχον (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PAP-ASN
G2768 κέρατα (keras)
horn horns
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1176 δέκα (deka)
tio ten,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2776 κεφαλὰς (kephale)
huvud heads
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2033 ἑπτὰ (hepta)
sju, sjunde seven,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
Nummer Nummer
A-APF-NUI
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G2768 κεράτων (keras)
horn horns
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN
G1176 δέκα (deka)
tio ten
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G1238 διαδήματα (diadema)
krona, diadem royal crowns,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G2776 κεφαλὰς (kephale)
huvud heads
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
P-GSN
G3686 ὀνόματα (onoma)
namn names
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G0988 βλασφημίας. (blasphemia)
hädelse, smädelse of blasphemy.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)