Första Johannesbrevet 5:9

Om vi tar emot människors vittnesbörd [eftersom vi har för vana att godta mänskliga vittnesmål],
hur mycket större (av större auktoritet) är inte Guds vittnesbörd?
För detta är Guds vittnesbörd som han har vittnat om sin Son.
[Han har sagt oss sanningen om sin egen Son. Bara Jesus kan ge evigt liv, se vers 11–12.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰ   τὴν   μαρτυρίαν   τῶν   ἀνθρώπων   λαμβάνομεν,   ἡ   μαρτυρία   τοῦ   θεοῦ   μείζων   ἐστίν,   ὅτι   αὕτη   ἐστὶν   ἡ   μαρτυρία   τοῦ   θεοῦ   ὅτι   μεμαρτύρηκεν   περὶ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ.  

Textus Receptus (TR)

εἰ   τὴν   μαρτυρίαν   τῶν   ἀνθρώπων   λαμβάνομεν,   ἡ   μαρτυρία   τοῦ   θεοῦ   μείζων   ἐστίν,   ὅτι   αὕτη   ἐστὶν   ἡ   μαρτυρία   τοῦ   θεοῦ   ὅτι   μεμαρτύρηκεν   περὶ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3141 μαρτυρίαν (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0444 ἀνθρώπων (anthropos)
människa of men
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2983 λαμβάνομεν, (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta we receive,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3141 μαρτυρία (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3173 μείζων (megas)
stor, mäktig, viktig greater
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Jämförande jämförande
A-NSF-C
G1510 ἐστίν, (eimi)
är is.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom For
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 αὕτη (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
D-NSF
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3141 μαρτυρία (marturia)
vittnesmål, vittnesbörd testimony
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3140 μεμαρτύρηκεν (martureo)
vittna He has testified
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)