Första Johannesbrevet 5:6

Jesus den Smorde (Messias, Kristus) [Guds utvalde Son, se vers 5 och Luk 23:35] är den som kom genom vatten och blod,
inte bara med vattnet,
utan med vattnet och blodet.
[Frasen "vatten och blod" gör att tankarna går till Johannes tidigare redogörelse, då en soldat stack ett spjut i Jesu sida så att blod och vatten kom ut, se Joh 19:34. Det är dock inte troligt att det är denna händelse som detta refererar till, utan Jesu dop i vatten och korsfästelsen då hans blod rann för världens synd. Cerinthus, som var en samtida gnostisk dualistisk lärare, förnekade Jesu gudomliga födsel. Han lärde att Jesus var en vanlig människa och att en andlig varelse – Kristus – kom över Jesus vid vattendopet för att sedan lämna honom vid korsfästelsen. Enligt honom kom Kristus genom vatten, men inte genom blodet. Förmodligen för att bemöta denna lögn skriver Johannes att Guds Son, se vers 5, inte bara kom genom vatten, utan genom vatten och blod. Den Jesus som hängde på korset var samma person som döptes i Jordanfloden.]
Anden [den helige Ande] är den som ständigt vittnar,
eftersom Anden är sanningen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἐλθὼν   δι᾽   ὕδατος   καὶ   αἵματος,   Ἰησοῦς   Χριστός·   οὐκ   ἐν   τῷ   ὕδατι   μόνον,   ἀλλ᾽   ἐν   τῷ   ὕδατι   καὶ   ἐν   τῷ   αἵματι·   καὶ   τὸ   πνεῦμά   ἐστιν   τὸ   μαρτυροῦν,   ὅτι   τὸ   πνεῦμά   ἐστιν   ἡ   ἀλήθεια·  

Textus Receptus (TR)

οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἐλθὼν   δι᾽   ὕδατος   καὶ   αἵματος,   Ἰησοῦς   ὁ   Χριστός·   οὐκ   ἐν   τῷ   ὕδατι   μόνον,   ἀλλ᾽   ἐν   τῷ   ὕδατι   καὶ   ἐν   τῷ   αἵματι·   καὶ   τὸ   πνεῦμά   ἐστιν   τὸ   μαρτυροῦν,   ὅτι   τὸ   πνεῦμά   ἐστιν   ἡ   ἀλήθεια·  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 35 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G5204 ὕδατος (hudor)
vatten water
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0129 αἵματος, (haima)
blod blood,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G5547 Χριστός· (Christos)
den Smorde, Kristus Christ;
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G5204 ὕδατι (hudor)
vatten water
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3441 μόνον, (monos)
endast, ensam, bara only,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G5204 ὕδατι (hudor)
vatten water
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G0129 αἵματι· (haima)
blod blood.
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4151 πνεῦμά (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3140 μαρτυροῦν, (martureo)
vittna testifying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4151 πνεῦμά (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0225 ἀλήθεια· (aletheia)
sanning truth.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)