Första Johannesbrevet 5:4

för allt som är fött av Gud [alla som är pånyttfödda]
segrar över (strider mot och vinner ständigt över) världen [den mänskliga fallna naturen, världens sätt, falska profeter och Satan som är världens härskare].
Detta är den seger som ständigt segrar över världen:
vår tro [att vi litar på Jesus].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅτι   πᾶν   τὸ   γεγεννημένον   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   νικᾷ   τὸν   κόσμον·   καὶ   αὕτη   ἐστὶν   ἡ   νίκη   ἡ   νικήσασα   τὸν   κόσμον,   ἡ   πίστις   ἡμῶν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom For
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G1080 γεγεννημένον (gennao)
föda, befrukta, födde born
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-RPP-NSN
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3528 νικᾷ (nikao)
övervinna, segra overcomes
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2889 κόσμον· (kosmos)
värld world;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 αὕτη (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
D-NSF
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3529 νίκη (nike)
seger victory
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3528 νικήσασα (nikao)
övervinna, segra having overcome
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-AAP-NSF
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2889 κόσμον, (kosmos)
värld world:
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4102 πίστις (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1473 ἡμῶν. (ego)
oss of us.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)