Första Johannesbrevet 5:20

Vi vet (har insett/förstått) också att Guds Son har kommit
och gett oss förståelse (insikt, förmåga att förstå),
så att vi kan känna (få personlig erfarenhet av) honom som är sann,
och att vi är i honom som är sann, i hans Son Jesus den Smorde (Messias, Kristus).
Denne [man] är den sanne Guden och evigt liv.
[Ordet "sann" upprepas tre gånger och betonar bokens budskap om den ende sanne Guden och Sonen. Ordet "sann" fungerar också som en kontrast till "avgudar" i vers 21, eftersom avgudar är motsatsen till en sann Gud.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   ἥκει   καὶ   δέδωκεν   ἡμῖν   διάνοιαν   ἵνα   γινώσκωμεν   τὸν   ἀληθινόν,   καὶ   ἐσμὲν   ἐν   τῷ   ἀληθινῷ,   ἐν   τῷ   υἱῷ   αὐτοῦ   Ἰησοῦ   Χριστῷ.   οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἀληθινὸς   θεὸς   καὶ   ζωὴ   αἰώνιος.  

Textus Receptus (TR)

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ   ἥκει   καὶ   δέδωκεν   ἡμῖν   διάνοιαν   ἵνα   γινώσκωμεν   τὸν   ἀληθινόν,   καὶ   ἐσμὲν   ἐν   τῷ   ἀληθινῷ,   ἐν   τῷ   υἱῷ   αὐτοῦ   Ἰησοῦ   Χριστῷ.   οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἀληθινὸς   θεὸς   καὶ   ἥ   ζωὴ   αἰώνιος.  

Grundtextkommentarer

NA har 35 ord, TR har 36 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... We know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2240 ἥκει (heko)
ska komma is come,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 δέδωκεν (didomi)
ge has given
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G1271 διάνοιαν (dianoia)
förstånd, sinne, fantasi-högmodiga ... understanding,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1097 γινώσκωμεν (ginosko)
känna, förstå we may know
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-PAS-1P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det Him who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0228 ἀληθινόν, (alethinos)
sanna true;
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐσμὲν (eimi)
är we are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det Him who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0228 ἀληθινῷ, (alethinos)
sanna true,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G5207 υἱῷ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G5547 Χριστῷ. (Christos)
den Smorde, Kristus Christ.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0228 ἀληθινὸς (alethinos)
sanna true
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2222 ζωὴ (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0166 αἰώνιος. (aionios)
evig eternal.
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)