Första Johannesbrevet 5:18

[Brevet avslutas med tre påståenden som alla börjar med "vi vet" och handlar om att ha en klar förståelse av något.]
Vi vet (har insett/förstått) att var och en som är född av Gud inte syndar [vanemässigt – medvetet, med vilja],
för (men att) han som är född av Gud bevarar (skyddar, vaktar) honom [håller honom intakt],
och den onde rör (angriper) honom inte.
[Här har en del handskrifter: "den/han som är född av Gud bevarar/vaktar sig själv", se även 1 Pet 5:8.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἴδαμεν   ὅτι   πᾶς   ὁ   γεγεννημένος   ἐκ   τοῦ   θεοῦ,   οὐχ   ἁμαρτάνει·   ἀλλ᾽   ὁ   γεννηθεὶς   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   τηρεῖ   ἑαυτόν,   καὶ   ὁ   πονηρὸς   οὐχ   ἅπτεται   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... We know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1080 γεγεννημένος (gennao)
föda, befrukta, födde born
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RPP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0264 ἁμαρτάνει· (hamartano)
synda continues to sin,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1080 γεννηθεὶς (gennao)
föda, befrukta, födde having been begotten
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-APP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5083 τηρεῖ (tereo)
håll, vaka över protects
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1438 ἑαυτόν, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4190 πονηρὸς (poneros)
ondskefull evil [one]
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0681 ἅπτεται (hapto)
tända does touch
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-PMI-3S
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)