Första Johannesbrevet 5:16

Om någon ser (skulle se) sin broder [ett trossyskon] synda [vanemässigt vika av från vägen],
med en synd som inte leder till döden,
ska han be, och han [Gud] ska ge honom liv.
Jag talar om människor vars synd inte leder till döden.
Det finns synd som leder till döden,
jag säger inte att ni ska be för den.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐάν   τις   ἴδῃ   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   ἁμαρτάνοντα   ἁμαρτίαν   μὴ   πρὸς   θάνατον,   αἰτήσει   καὶ   δώσει   αὐτῷ   ζωήν,   τοῖς   ἁμαρτάνουσιν   μὴ   πρὸς   θάνατον.¶   Ἔστιν   ἁμαρτία   πρὸς   θάνατον·   οὐ   περὶ   ἐκείνης   λέγω   ἵνα   ἐρωτήσῃ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 31 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐάν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1492 ἴδῃ (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... shall see
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0080 ἀδελφὸν (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G0264 ἁμαρτάνοντα (hamartano)
synda sinning
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PAP-ASM
G0266 ἁμαρτίαν (hamartia)
synd, syndig handling a sin
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G2288 θάνατον, (thanatos)
död death,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0154 αἰτήσει (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära he will ask,
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 δώσει (didomi)
ge He will give
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2222 ζωήν, (zoe)
liv life,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to those
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0264 ἁμαρτάνουσιν (hamartano)
synda sinning
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
V-PAP-DPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G2288 θάνατον.¶ (thanatos)
död death.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1510 Ἔστιν (eimi)
är There is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0266 ἁμαρτία (hamartia)
synd, syndig handling a sin
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G2288 θάνατον· (thanatos)
död death;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνης (ekeinos)
den that [one]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
D-GSF
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... do I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2065 ἐρωτήσῃ. (erotao)
fråga, be, önska he may implore.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)