Första Johannesbrevet 5:15

Och om vi vet att han hör (lyssnar till) oss vad vi än skulle fråga om, så vet vi att vi [redan] har det (plural; de önskningar) vi frågat (bett) honom om (begärt från honom).
[Allt det vi önskar måste överensstämma med hans vilja för att våra önskningar ska kunna bli beviljade, se även 1 Joh 3:22; Matt 26:39. Johannes går i nästa stycke vidare med vad som gäller när man ber för andra. Guds vilja är att ingen ska gå förlorad och att alla ska få tid att omvända sig, se 2 Pet 3:9. Samtidigt finns villkoret med personlig omvändelse och tro.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐὰν   οἴδαμεν   ὅτι   ἀκούει   ἡμῶν   ὃ   ἐὰν   αἰτώμεθα,   οἴδαμεν   ὅτι   ἔχομεν   τὰ   αἰτήματα   ἃ   ᾐτήκαμεν   ἀπ᾽   αὐτοῦ.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐὰν   οἴδαμεν   ὅτι   ἀκούει   ἡμῶν   ὃ   ἐὰν   αἰτώμεθα,   οἴδαμεν   ὅτι   ἔχομεν   τὰ   αἰτήματα   ἃ   ᾐτήκαμεν   ἀπ᾽   αὐτοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... we know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούει (akouo)
höra, lyssna He hears
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 ἡμῶν (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G3739 (hos, he, ho)
vem whatever
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall maybe
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0154 αἰτώμεθα, (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära we shall ask,
VERB Verb
pres. medium subj. presens medium subjunktiv
pl. första person pluralis
V-PMS-1P
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... we know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... we have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G0155 αἰτήματα (aitema)
önskan, vilja requests
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
R-APN
G0154 ᾐτήκαμεν (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära we have asked
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-RAI-1P
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)