Första Johannesbrevet 5:13

Jag har skrivit detta [hela Johannes första brev] till er som tror på (litar, lutar er emot) Guds Sons namn, för att ni ska veta (ha en klar förvissning om) att ni redan har evigt liv [äger Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet].
[Syftet med brevet är en frälsningsvisshet. En naturlig följd av att äga det eviga livet är en frimodighet att komma till Gud med alla böner.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ταῦτα   ἔγραψα   ὑμῖν   ἵνα   εἰδῆτε   ὅτι   ζωὴν   ἔχετε   αἰώνιον,   τοῖς   πιστεύουσιν   εἰς   τὸ   ὄνομα   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ.  

Textus Receptus (TR)

Ταῦτα   ἔγραψα   ὑμῖν   ἵνα   εἰδῆτε   ὅτι   ζωὴν   ἔχετε   αἰώνιον,   τοῖς   πιστεύουσιν   εἰς   τὸ   ὄνομα   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ,   ἵνα   εἰδῆτε   ὅτι   ζωὴν   ἔχετε   αἰώνιον,   καὶ   ἵνα   τοῖς   εἰς   τὸ   ὄνομα   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 27 (+9).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G1125 ἔγραψα (grapho)
skriva have I written
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 εἰδῆτε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you may have known
VERB Verb
perf. aktiv subj. perfekt aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-RAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2222 ζωὴν (zoe)
liv life
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 ἔχετε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G0166 αἰώνιον, (aionios)
evig eternal,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to those
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G4100 πιστεύουσιν (pisteuo)
att tro believing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
V-PAP-DPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ. (theos)
Gud of God.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)